פועלים: למדדים סבירות גבוהה לשבור השנה שיא היסטורי

הדשדוש היחסי עשוי לאפיין גם את החודשים הקרובים ■ העליות החדות שנרשמו אשתקד בבורסה, "מזמינות" מימושי רווחים ■ הערכה: ריבית בנק ישראל בסוף 2010 תעמוד על 2.5%

בסקירה השבועית של יחידת המחקר באגף לני"ע ונכסים פיננסים בבנק הפועלים סבורים כלכלני הבנק כי הדשדוש היחסי, שמאפיין את הבורסה המקומית בימים האחרונים, עשוי לאפיין גם את החודשים הקרובים. העליות החדות שנרשמו אשתקד בבורסה, "מזמינות" מימושי רווחים, כך שירידות שערים מתונות, אם תירשמנה, הן להערכתם תיקון בריא ותו לא. בראיה לטווח ארוך יותר, הם סבורים כי למדדי המניות הכבדות סבירות גבוהה לשבור במהלך 2010 את שיאם ההיסטורי, שנרשם עוד ב-2007.

הראייה האופטימית של בנק הפועלים בטווח הבינוני והארוך נתמכת בעיקר בסימני ההתאוששות, שהופיעו הן בכלכלה המקומית והן בכלכלה הגלובלית, ובראשם העלאת תחזיות הצמיחה למשק המקומי על ידי בנק ישראל ומדדי מאקרו כלכלה שונים, שמצביעים על המשך ההתאוששות. בד בבד, ממשיכה לשרור הרמה הנמוכה בסטיות התקן הגלומות באופציות המעו"ף, "מדד הפחד" המקומי. סבורים, כי הירידה בסטיות התקן ממחישה את הרגיעה שחשים המשקיעים, ויוצרת להערכתם אפשרות לרכישת הגנות לתיק המנייתי.

עם זאת, סבורים הכלכלנים כי השונות בין המניות השונות צפויה לגבור בשנה הקרובה, ועל כן הם סבורים כי מומלץ יותר למקד את הרכיב המנייתי בתיק ההשקעות במניות ספציפיות, על פי רשימת המניות המומלצות המפורסמת על ידי הבנק באופן שוטף, ופחות באמצעות מדדים. כמו כן, בשל התנודתיות, שלהערכתם צפויה לגדול בטווח הקצר, אנו סבורים כי יש לבצע התאמה של מידת החשיפה לרמת הסיכון של הלקוח, ולהגן על התיק באמצעות הצבת פקודות מסוג Stop loss להקטנת הסיכון במקרה של ירידות שערים. בנוסף, על מנת לפזר את הסיכון בתיק הנכסים, ממשיכים להמליץ על פיזור גיאוגרפי של הרכיב המנייתי.

בהתייחס לשוק האג"ח מעריכים כלכלני הפועלים כי תשואת המק"מ הנוכחית, מגלמת ציפיות המשקיעים להעלאת הריבית לרמה של 2.6% בעוד שנה. המחלקה הכלכלית של הבנק מעריכה כי ריבית בנק ישראל בסוף 2010 תעמוד על 2.5%. לפיכך, המק"מ לשנה, מהווה אלטרנטיבה סבירה למשקיע המחפש השקעה בסיכון נמוך.

תוספות התשואה הגלומות בגילונים אפסיות ואף שליליות ואינן מצדיקות השקעה בהם. לאור הערכתם כי הריבית תעלה באופן מתון והדרגתי, סבורים כי הגילונים אינם אטרקטיביים להשקעה. הכלכלנים מציינים, כפי שציינו בעבר כי מרבית אגרות החוב הקונצרניות השקליות בריבית משתנה, נסחרות בפרמיות נמוכות בהשוואה לפרמיות בהן נסחרות אגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד ולכן אינן מצדיקות את סיכון ההשקעה.

ממליצים להתמקד בהשקעה בשחרים במח"מ הבינוני-ארוך על רקע רמת התשואה השוטפת וציפיות האינפלציה הנגזרות מהשוק המעניקות עדיפות קלה לרכיב השקלי על פני הרכיב הצמוד במח"מ דומה.

ציפיות האינפלציה הנגזרות מהשוק עומדות על 2.5%, גבוהות מתחזיות הבנק העומדות על 2%. לפיכך, סבורים בבנק כי אגרות החוב צמודות המדד לטווחים הקצרים, אינן מומלצות להשקעה. באשר לאגרות החוב הקונצרניות, ממליצים להתמקד בהן, כל עוד הן נסחרות בתוספות תשואה סבירות של 1.1%-1.7%.

באשר לטווח הזמן הבינוני אומרים הכלכלנים כי ציפיות האינפלציה בטווחים הבינוניים הוסיפו להתכווץ והגיעו לרמה סבירה של 2.55% בממוצע. בשל הערכה להשתטחות העקום הצמוד בשנה הקרובה הם ממליצים על בנייה הדרגתית של פוזיציה באג"ח הצמוד במח"מ הבינוני-ארוך. ממליצים על השקעה באגרות החוב קונצרניות במח"מ הבינוני המדורגות אשר נסחרות בתוספות תשואה של 1.5%-2%.


בהתייחסם לשוק המט"ח מציינים בפועלים כי הדולר שינה השבוע כיוון והצליח להתחזק מול השקל, במקביל למגמת המסחר מול רוב המטבעות בשוק המט"ח הבינלאומי. בנק ישראל התערב גם השבוע במסחר ורכש דולרים, אך בהיקף צנוע יחסית. עם זאת, בעזרת הרוח הגבית מחו"ל, הצליח שער הדולר היציג לחצות את רמת ההתנגדות החזקה, של 3.7 שקלים לדולר, לראשונה מזה כשבועיים.

להערכתם, השקל צפוי להיסחר בתקופה הקרובה במגמה מעורבת, כשבראש ובראשונה הוא יושפע מהתפתחויות במסחר בדולר ובשוקי המניות בעולם. כמו כן, יושפע השקל מגורמים מקומיים מנוגדים. מחד, הגורם העיקרי התומך בהיחלשות השקל הוא רכישת דולרים אפשרית על ידי בנק ישראל. מאידך, בין הגורמים התומכים בהתחזקות השקל ניתן למנות את העודף בחשבון השוטף, הכלכלה היציבה בישראל והציפיות להעלאת ריבית נוספת ע"י בנק ישראל ובעקבותיה, הרחבת הפער בין הריבית השקלית והדולרית.
לאור האמור לעיל, ממליצים להחזיק מט"ח בשיעור של כ- 10%, תוך פיזור מטבעי כולל באירו, ליש"ט ודולר, בעקבות ההתאוששות הצפויה באטרקטיביות שלו.

צרו איתנו קשר *5988