מיטב: "הקונצרניות ממשיכות להדהים בקצב ובעוצמת העליות"

אבירם נאה, מנהל השקעות בכיר במיטב מציין: "השבוע, חזינו בירידת תשואות משמעותית באגרות חוב לא מדורגות רבות, מה שעשוי להביא לידי כך שאותן חברות ינסו לגלגל את חובן באמצעות הנפקה של סדרות אג"ח חדשות"

"האפיק הקונצרני ממשיך להדהים בקצב ובעוצמת העליות" אומר היום אבירם נאה, מנהל השקעות בכיר בבית ההשקעות מיטב וציין כי כמו בכל שבוע בחודשים האחרונים, מי שגונב את ההצגה בשוק האג"ח הוא האפיק הקונצרני".

מדד התל בונד 60 עלה השבוע ב-0.7% - עלייה גבוהה מזו של האגרות הממשלתיות המקבילות, מה שאומר, כי "גם השבוע הצטמצמו פערי התשואה בין האגרות הקונצרניות לממשלתיות, או אם תרצו, גדל האמון של המשקיעים ביכולת החברות לשרת את חובן".

במיטב נוטים ליחס את העליות הללו לזרימה המוגברת של כספים לקרנות נאמנות המשקיעות באג"ח קונצרניות, שגייסו בשבוע החולף לא פחות מ-0.8 מיליארד שקל או קצב גיוסים יומי של כ-160 מיליון שקל - קצב הגיוסים הגבוה ביותר בשנים האחרונות. זרימת כספים זו מגיעה לרוב על חשבון השקעה בפיקדונות ובקרנות כספיות, שפדו בשבוע החולף 220 מיליון שקל נוספים.

נאה מציין כי השבוע, חזינו בירידת תשואות משמעותית באגרות חוב לא מדורגות רבות, מה שעשוי להביא לידי כך שאותן חברות ינסו לגלגל את חובן באמצעות הנפקה של סדרות אג"ח חדשות, פעולה שעד עתה לא התאפשרה בגל ההנפקות הנוכחי, וסביר שהתיאבון לסיכון שמפגין הציבור כרגע יאפשר זאת.

נאה סוקר גם את שוק האג"ח הממשלתי שסיים את שבוע המסחר החולף בעליות שערים נאות, כאשר מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלה השבוע ב-0.3% ומדד אגרות החוב הממשלתיות הלא צמודות בריבית קבועה טיפס השבוע ב-0.7%.

"את ביצועי היתר הבולטים של המדד השקלי על פני זה הצמוד ניתן ליחס להוזלת תעריפי החשמל, עליה הודיעה בשבוע החולף הרשות לשירותים ציבוריים" מדגיש נאה.

במיטב מעריכים, כי הוזלה של 10%-15% בתעריפי החשמל צפויה להביא לירידה של כ-0.3% במדד המחירים לצרכן לחודש ינואר. את מדד פברואר הם מעריכים בירידה של 0.4% ואת מדד מארס ללא שינוי.

"אין ספק, כי המהלך הוא מצוין לצמיחה, הן למשקי הבית אשר יישאר בכיסם יותר הון להוצאה ובמיוחד לסקטור העסקי, שנהנה מהוזלה של כ-16%, המשפרת בצורה מהותית את כושר התחרות שלו ביחס לחברות עסקיות אחרות בעולם".

"נוסף על כך, להוזלה השפעה חיובית בכל האמור לדחיפות הריסון המוניטרי של בנק ישראל. כלומר, בנק ישראל יוכל להעלות את הריבית המוניטרית ביתר מתינות, שהרי הסיכוי להחטאת יעד האינפלציה, מלמעלה, קטן. עדות נוספת להערכות השוק, כי ריבית בנק ישראל לא צפויה לעלות בקצב מהיר מדי קיבלנו השבוע במכרז המק"מ של בנק ישראל אשר נסגר בתשואה של 2.05%. הקונים בהנפקה זו רשמו למחרת המכרז רווח נאה כאשר אגרת החוב נסחרה בסוף שבוע המסחר בתשואה של 1.95%.

האינפלציה השנתית לשלוש השנים הקרובות, כפי שהיא נגזרת ממרווח התשואה שבין אגרות החוב הצמודות לשקליות עומדת על 2.4%. לאלו שעוקבים מקרוב אחר הערכות האינפלציה של החזאים, יכול לשים לב למגמה של הנמכה זוחלת של האינפלציה החזויה, כפי הנראה, על רקע ההערכה, כי על אף שנראה שהעולם יוצא מהמיתון, זו תהייה איטית ולא צפוי שתגרור לחצים אינפלציוניים בעתיד הקרוב.

התשואה לפדיון באגרות החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב נותרה השבוע על כנה בעוד שהתשואה לפדיון באגרת המקבילה של ממשלת ישראל ירדה, מה שצמצם את הפער ביניהן לרמה של כ-1.25% בסוף השבוע - רמה נמוכה למדי בהשוואה לתקופה האחרונה. בהתחשב במצב הכלכלות וצרכי הגיוס של שתי המדינות, לא נתפלא אם פערי התשואות בין האגרות ימשיכו להתכווץ בשבועות הקרובים.

צרו איתנו קשר *5988