ESCO Israel תנהל חלוקת החשמל בין 120 קיבוצים

זאת, באזור הדרום, נגב ויהודה ■ תקופת ההתקשרות היא ל-20 שנה והיקף ההשקעה המוערכת של אסקו ל-2010 הוא של כ-50 מיליון שקל

חברת ESCO Israel חתמה על הסכם עם משקי דרום, נגב ויהודה על פיו תקים עמם חברה משותפת, שתציע ל-120 הקיבוצים המאוגדים במשקים אלו לשדרג את תשתיות החשמל ולהסדיר את חלוקת החשמל בתחומם על פי המתווה החדש של רשות החשמל. תקופת ההתקשרות היא ל-20 שנה והיקף ההשקעה המוערכת של אסקו ל-2010 הוא של כ-50 מיליון שקל.

בנוסף תאפשר הפעילות המשותפת תשתית לביצוע פרויקטים של התייעלות אנרגטית ורשת חכמה במודל ESCO.

תקנות רשות החשמל, המגדירות כיצד צריכה תשתית החשמל בקיבוצים להתנהל, צפויות להיכנס בקרוב לתוקף. תשתיות החשמל הנמצאות כיום בשימוש בקיבוצים אינן עומדות בתקנות החדשות, ולצד עלות מוערכת של כ-2 מיליארד שקל לשדרוג המערכות, חושפות התקנות את הדרג המנהל בקיבוצים לאחריות פלילית ולתביעות משפטיות במקרים של תאונות.

באופן היסטורי קיבלו הקיבוצים חשמל מחברת החשמל וחילקו אותו לבתי התושבים. התקנות החדשות דורשות מהקיבוצים לשפר את תשתית החשמל בתחומם ולהחליט האם הם מסדירים את מעמדם החוקי כמחלקי חשמל, או שתושביהם הופכים להיות צרכני קצה של חברת החשמל.

יישום התקנות החדשות מציב את הקיבוצים בפני שוקת שבורה. שיפור תשתיות החשמל והתקנת מונים בכל הבתים עתיד לעלות בין 2-5 מיליון שקל לקיבוץ, ואילו חיבור הבתים לרשת הארצית על ידי חברת החשמל, תעלה כמיליון וחצי לקיבוץ ממוצע. זאת, מעבר לתוספת נוספת בגין תשתיות קיימות אשר אינן עומדות בתקנות.

בעקבות הצלחת פרויקט מקיף שביצעה ESCO Israel בקיבוץ כפר החורש, החליטו המשקים דרום, נגב ויהודה לחבור לחברה.

לדברי מנכ"ל ESCO Israel, דן בר משיח: "שיפור תשתיות החשמל היא דרישה לגיטימית וחשובה, אולם היישום שלה מטיל עול כלכלי כבד על הקיבוצים. הבחירה של משקי הדרום, הנגב ויהודה ללכת יחד למתווה משותף עם ESCO Israel תאפשר לקיבוצי המשקים ליישר קו עם התקנות החדשות, לשפר את השירות לדיירים ולהקים תשתית לפרויקטים להתייעלות אנרגטית שיאפשרו חיסכון משמעותי בהוצאות האנרגיה".

ESCO Israel היא חברה יזמית שפועלת על פי מודל ה-ESCO: החברה מייעלת על חשבונה את צריכת האנרגיה של לקוחותיה, מנהלת אותו להשגת יעדי חיסכון מקסימליים ומתחלקת ברווחי החיסכון עם הלקוח.

צרו איתנו קשר *5988