"בשלב זה אין כוונה לפזר את ועדת המניות של בנק לאומי"

כך אומר בכיר בלשכת שר האוצר בתגובה לפניית תנועת אומ"ץ ■ בכל מקרה, גם כאשר יבקש שר האוצר לפזר את הוועדה הוא יצטרך לבקש את אישור ועדת הכספים, ושם צפויה לו התנגדות

"בשלב זה אין כוונה לפזר את ועדת המניות של בנק לאומי", כך אומר היום (ג') ל"גלובס" בכיר בלשכת שר האוצר, יובל שטייניץ. בכל מקרה, גם כאשר יבקש השר לפזר את הוועדה הוא יצטרך לבקש את אישור ועדת הכספים, ושם צפויה לו התנגדות.

הנושא עלה היום נוכח פניית תנועת אומ"ץ לשטייניץ. התנועה, שהגישה את העתירה הראשונה נגד בחירת גליה מאור לתפקיד יו"ר לאומי , טוענת במכתבה לשר כי "ועדת המניות של הבנק, בראשות עו"ד מרגלית נוף, כשלה במילוי תפקידה הציבורי החשוב" ולכן היא מבקשת כי שר האוצר יפעיל את סמכותו "לפרק את ועדת המניות ולבחור ועדה מקצועית חדשה שתבדוק באופן צודק, הוגן ושוויוני ללא כל הטיה, את כשירותם של כל המועמדים".

כזכור, לאחר שוועדת נוף נמנעה מלבחון את עשרות המועמדים שהופנו אליה על ידי ועדת השופטת שולמית ולנשטיין והסתמן כי בכוונתה להמליץ על בחירה מחדש של ארבעת הדירקטורים המסיימים את כהונתם בדירקטוריון, ולהוסיף עליהם רק את מועמדות מאור, קיים שטייניץ שיחת טלפון עם ועדת המניות.

עמדה מתריסה

הוא מסר כי בידיו חוות דעת של היועץ המשפטי לאוצר, יואל בריס, לפיה לא ניתן להציג את מועמדותה של מאור לדירקטוריון אלא בחלוף שנתיים של צינון, בהתאם להוראות חוק המניות הבנקאיות שבהסדר. אולם ועדת נוף התעלמה מפנייתו של שטייניץ ומחוות הדעת של בריס, שנתמכה על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אבי ליכט, ובחרה במאור כמועמדת לדירקטורית.

יש לציין כי למרות העימות הגלוי בין הוועדה לשר האוצר, והעמדה המתריסה של נוף, לא יכול שטייניץ לפזר את הוועדה ולמנות חדשה. לפני כשנה וחצי חודשו המינויים של ועדות המניות בבנק לאומי ובבנק דיסקונט, שנותרו שני הבנקים היחידים שלמדינה יש בהם אחזקה. באותו מועד נקבע בהוראת האוצר כי הוועדות יפוזרו בתום שלוש שנים, או כאשר המדינה תרד באחזקותיה אל מתחת ל-5%.

מאחר והמדינה מחזיקה עדיין בחבילה של כ-11% בלאומי, היא לא תוכל לפזר את הוועדה, אלא אם האוצר יבקש לשנות את ההוראה שלו, מתקופת רוני בר-און כשר אוצר. במקרה כזה מדובר בשינוי שיחייב אישור של ועדת הכספים, ולא סביר כי זו תיתן את אישורה בלא דיון ציבורי, שיכלול התייחסות ח"כים לעניין "מינויים פוליטיים" המיוחסים לבנימין נתניהו ולשטייניץ.

עם זאת, יש לציין כי כבר החלו מהלכים שקטים בניסיון למצוא דרך לדחות את האסיפה הכללית של דירקטוריון לאומי שנועדה לחודש מארס, על פי דרישת שלמה אליהו.