צחי סולטן יממש את האופציה: יחזיק ב-80% בכלל חיתום

סולטן צפוי לשלם עבור המניות כ-7.5 מיליון שקל *כלל חיתום צפויה לסיים את השנים 2009 ו-2010 עם רווח מצרפי של כ-40 מיליון שקל

כשנה לאחר שמכרה את השליטה בכלל חיתום לצחי סולטן, פותחת היום כלל פיננסים, בניהולו של טל רז, את הסכמי האופציות שהוענקו לשני הצדדים בהסכם המקורי, שנחתם במארס אשתקד. כלל פיננסים מחזיקה כיום ב-49% מכלל חיתום, בעוד סולטן מחזיק ב-51% באמצעות חברת דו-צח שבבעלותו.

לפי ההסכם, לסולטן אופציה לרכוש 29% נוספים ממניות כלל פיננסים בחברת החיתום עד סוף מארס הקרוב, לפי שווי מניות זהה לזה בו רכש אשתקד, ולהגיע ל-80% בחברה. בעסקה אשתקד מכרה כלל פיננסים 26% ממניות כלל חיתום במחיר של 6.5-7 מיליון שקל, כך ששווי החברה לצורך העסקה מוערך בכ-25-27 מיליון שקל.

סולטן צפוי לממש את האופציה הזו, שכן לאחר סוף מארס צפוי מחירה של האופציה לעלות. זאת משום שהמחיר יחושב על פי ההון העצמי החדש של כלל חיתום, שצפוי לעלות לאחר הרווחים שרשמה חברת החיתום בשנה החולפת. במידה שסולטן יממש את האופציה תחזיק כלל פיננסים ב-20% מחברת החיתום.

נציין כי לסולטן אופציה לקנות את יתרת המניות של חברת החיתום מכלל פיננסים בין השנים 2013-2016, כשמחיר המימוש יחושב תוך התבססות על הגבוה מבין 5 פעמים הרווח הנקי של ארבעת הרבעונים האחרונים לבין הונה העצמי של החברה במועד המימוש.

במסגרת השינויים בהסכמים הוחלט כי במידה שסולטן יממש את האופציה שניתנה לו עד סוף מארס, לרכישת 29% ממניות כלל חיתום כאמור, תקבל כלל פיננסים 15% נוספים מרווחי כלל חיתום בשנים 2009 ו-2010, וכן 25% מהעסקאות שתביא כלל פיננסים לכלל חיתום החל משנת 2011.

בכלל פיננסים ירשמו רווח של כ-6 מיליון שקל בעקבות המהלך בדוחות הרבעון הראשון. מתוך נתון זה ניתן לגזור את ההערכות לגבי רווחי חברת החיתום בשנתיים המדוברות - 2009 ו-2010 - שצפוי לעמוד על כ-40 מיליון שקל.

כמו כן, כלל פיננסים להקטין את מחיר אופציית המכר שיש ברשותה ל-20% הנותרים שבידיה משנת 2013 ואילך. על פי ההסכם המקורי מימוש אופציית המכר יתבצע לפי שיעור של 90% מההון העצמי בתקופת המימוש. במסגרת ההסכם החדש בין הצדדים ירד שיעור זה ל-72.5% בלבד.

המגבלה הרגולטרית נפתרת

השליטה בכלל חיתום עברה במהלך השנים האחרונות מספר פעמים בין סולטן לכלל פיננסים, כשבתחילה רכשה כלל פיננסים את השליטה מסולטן ומכרה לו אותה בחזרה מאוחר יותר. עם כניסתו של רז לתפקיד נשמעו הערכות כי כלל פיננסים תנסה להשיג שליטה מחודשת בחברת החיתום הרווחית.

עם זאת בכלל פיננסים ככל הנראה לא ימהרו לעשות זאת, בין היתר בעקבות ההנחיה הרגולטורית האוסרת על גוף מוסדי לרכוש יותר מ-15% בהנפקה שמוביל חתם השייך לאותו גוף. הנחיה זו ככל הנראה מובילה את קבוצת כלל, להיפרדות מכלל חיתום. מימוש האופציה על ידי סולטן, צפוי כבר לפתור את המגבלה הרגולטורית.

צחי סולטן, המכהן כיו"ר כלל חיתום, עלה בחודשים האחרונות לכותרות לאחר שנכנס לתחום חיפושי הגז והנפט דרך רכישת השותפות מודיעין , אליה צירף מאוחר יותר את קבוצת אי.די.בי, בעלת השליטה בכלל פיננסים.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988