המדד המשולב עלה ב-0.2% בינואר; מדד מלניק עלה ב-0.4%

העלייה במדד המשולב התרחשה הודות לעלייה במדד הייצור התעשייתי ובמדד הפדיון של המסחר והשירותים ■ לדברי פרופ' מלניק, המגזר העסקי ממשיך להתרחב נראה שהצמיחה המשקית מאוזנת ואינה מתרכזת במגזר צר

המדד המשולב של בנק ישראל למצב המשק בחודש ינואר עלה ב-0.2%. העלייה במדד, בהמשך לעליה בחודשים האחרונים, מצביעה על המשך ההתאוששות בפעילות הכלכלית של המשק.

העלייה במדד התרחשה הודות לעלייה במדד הייצור התעשייתי ובמדד הפדיון של המסחר והשירותים, כאשר עלייה זו מותנה על ידי בלימה של מדד יצוא הסחורות ומדד יבוא מוצרי הצריכה.

לגבי התפתחות רכיבי המדד: מדד הייצור התעשייתי עלה בינואר בשיעור של 1.2%, לאחר ירידה של 1.3% בדצמבר. מדד הפדיון של המסחר והשירותים עלה בינואר בשיעור של 0.6%, לאחר עליה של 0.2% בדצמבר. מדד יצוא השירותים עלה בינואר בשיעור של 8.2% לאחר ירידה קלה בדצמבר.

מדד יצוא הסחורות לא השתנה בינואר, לאחר עלייה של 7.4% בדצמבר. מדד יבוא מוצרי צריכה עלה בשיעור קל של 0.2%, בהמשך לעליה של 2.9% בדצמבר. מדד יבוא תשומות לייצור עלה בינואר בשיעור של 5.8%, בהמשך לעליה של 1.5% בדצמבר.

מצב המשק הישראלי משתפר: מדד מלניק עלה ב-0.4% בינואר

מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.4% בינואר 2010. לדברי פרופ' רפי מלניק, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים במרכז הבינתחומי הרצליה, המגזר העסקי ממשיך לצמוח, האינדיקאטורים השונים של המדד מראים שהצמיחה מאוזנת ואינה מתרכזת במגזר צר.

כל רכיבי המדד בחודש האחרון מצביעים על עלייה לאחר התייצבות ברמה שנרשמה בחודש הקודם. על פי גידול הפדיון בענפי המסחר והשירותים נראה שהביקושים המקומיים ממשיכים להתרחב, כך גם הייצור התעשייתי ויבוא התשומות לייצור המקומי. הגידול במספר המשרות במגזר העסקי מצביע על גידול התעסוקה במשק.

רכיבי מדד ינואר כוללים: עלייה של 1.2% במדד הייצור התעשייתי בחודש דצמבר, לאחר ירידה של 1.3% בחודש נובמבר; עלייה של 0.3% במדד הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש דצמבר, לאחר עלייה של 0.2% בחודש נובמבר; עלייה של 3.3% במדד היבוא בחודש ינואר, לאחר ירידה של 0.3% בחודש דצמבר, אי שינוי במספר משרות השכירים בסקטור העסקי בחודש נובמבר, לאחר עלייה של 0.4% בחודש אוקטובר.

מדד מלניק מורכב מנתונים בסיסיים, שמתפרסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

צרו איתנו קשר *5988