זוהר גושן: "נמשיך לבצע הערכות שווי לחברות בסיכון"

יו"ר רשות ני"ע אמר את הדברים בכנס שערכה הרשות, בו הציגה את יעידה ל-2010

"גם יותר משנה לאחר פרוץ המשבר הפיננסי עדיין לא הושלם תהליך ההתמודדות עימו. רשות ניירות ערך מוסיפה להפיק לקחים נדרשים בתחום אחריותה, והביקורת שאנו מבצעים על הערכות השווי של חברות בסיכון היא רק מרכיב אחד בתהליך מורכב זה". כך אמר היום (ב') יו"ר רשות ני"ע, פרופסור זוהר גושן, כשהציג את יעדי הרשות ל-2010.

גושן הצביע על הפיקוח של הרשות על הערכות שווי המשמשות כבסיס לגיוסי הון בהנפקות, כבסיס להסדרי חוב וכאמצעי לתמחר נכסים באופן שוטף. כידוע, לאחרונה שלחה הרשות שמאים מטעמה למזרח אירופה ולרוסיה, במטרה להעריך את מתודולוגיית העבודה של גורמים שביצעו הערכות שווי לנכסים של חברות בנות של אפריקה ישראל , מה שגרם לחברה להפחית כמיליארד שקל משווי נכסיה.

גושן סקר את תוכנית העבודה של הרשות, כאשר בראשה העמיד את 3 הפרויקטים שהרשות מקדמת לשיפור תשתיות האכיפה והפיקוח: חוק בית המשפט הכלכלי עבר קריאה ראשונה בכנסת, והוא עומד לפני דיון בוועדת הכספים. חוק האכיפה המשלימה, שיעניק לרשות כלים לטיפול מהיר ויעיל בהפרות חוק באמצעות מתן אפשרות לשלול עיסוק ולהטיל קנסות כבדים, אמור לעלות לקריאה ראשונה בכנסת כבר בימים הקרובים, והיוזמה להעניק לרשות סמכות לפעול באמצעות הוראות מינהליות מצויה בשלבי עבודה אינטנסיביים.

גושן פירט את הפעולות המרכזיות שנקטה הרשות אשתקד לצורך ההתמודדות עם המשבר הפיננסי והשלכותיו. בין השאר, הוטלו על מנפיקות אג"ח חובות דיווח ייעודי למחזיקי אגרות חוב; פורסם מתווה שיאפשר את פעילותם של קציני אשראי לצורך גיבוש הסדר חוב; הוגברו הביקורות על חברות החשופות לנזקי המשבר והיקף הגילוי הנדרש מהן; הוגבה רף הגילוי של מנפיקי תעודות הסל ועוד.

"נמשיך לפעול בכיוון זה גם השנה", התחייב גושן. "נפעל להגברת תחומי האחריות של נאמני האג"ח, במטרה לאפשר ייצוג יעיל יותר של מחזיקי האג"ח מהציבור. נוסיף לשדרג את כללי המימשל התאגידי בחברות המנפיקות אגרות חוב לציבור ונסדיר את פעילויות המכשירים הפיננסיים בחקיקה. חוק חברות הדירוג יתמודד עם אחת הבעיות המרכזיות של המשבר, דהיינו אי-השקיפות של מודל הדירוג, ויבטיח פרסום מלא לציבור של המודל הזה. גם נושא המשמורת של ניירות ערך (קאסטודיאנס) יטופל לראשונה, במטרה להבטיח הגנה על נכסי הציבור באופן שוטף במיוחד בעיתות משבר".

צרו איתנו קשר *5988