רווח של כ-47 מיליון שקל למבטח שמיר ברבעון הרביעי

מהדוחות עולה שתנובה הרוויחה אשתקד כ-435 מיליון שקל ■ פונה לבית המשפט על מנת שיתיר לפרסם נתונים מפורטים מתוך דוחות תנובה

חברת ההחזקות מבטח שמיר הציגה היום (ד') את תוצאותיה לשנת 2009 . בשורה התחתונה דיווחה מבטח שמיר כי ההפסד הנקי הסתכם בכ-13 מיליון שקל לעומת הפסד של כ- 160 מיליון שקל בשנת 2008.

הרווח הנקי של מבטח שמיר ברבעון הרביעי הסתכם בכ-47 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-36 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2008.

חלקה היחסי של מבטח שמיר (מכח החזקה בעקיפין בכ-20.665% מכלל מניות תנובה) ברווח של קבוצת תנובה בשנה שעברה מוערך בסכום של כ- 90 מיליון שקל, כלומר תנובה הרוויחה אשתקד כ-435 מיליון שקל.

הנכסים השוטפים של החברה לשנת 2009 מסתכמים בסכום של כ-194 מיליון שקל לעומת 308 מיליון שקל לשנת 2008. הירידה בנכסים השוטפים נובעת בעיקר מפרעון חלויות שוטפות של אג"חים וריביות.

השקעות החברה לשנת 2009 מסתכמות בכ- 781 מיליון שקל לעומת 788 מיליון שקל לתום שנה קודמת. הירידה נובעת בעיקר מחלק החברה בהפסדי חברות כלולות.

במבטח שמיר מציינים כי בכוונת החברה לפנות לבית המשפט על מנת שיאפשר את פרסום הנתונים המלאים מתוך דוחות תנובה. זאת ועוד, ביום חמישי האחרון, ועוד טרם הנקיטה היזומה בהליך משפטי, נתקבל בחברה מכתב מרשות ניירות ערך במסגרתו נאמר על ידה, כי בהתאם לכללי החשבונאות הבינלאומיים על החברה למדוד את השקעתה בקבוצת תנובה כנכס פיננסי זמין למכירה לפי שוויו ההוגן וכי בהתאם להוראות הדין על החברה לצרף לדוחות את הערכת השווי של קבוצת תנובה.

עוד צויין במכתב הרשות, כי "ככל שהדוחות הכספיים של החברה לא יכללו מדידה והצגה של קבוצת תנובה בהתאם לשווי ההוגן וגילוי של הערכת השווי בהתאם לחוק, הרשות תראה בהם דוחות שאינם ערוכים כדין. החברה מבקשת להבהיר בהתייחס למכתב הרשות, כי בנסיבות הקיימות עמדתה הינה, שבהתאם לכללי החשבונאות הבינלאומיים על החברה למדוד את השקעתה בקבוצת תנובה כנכס פיננסי זמין למכירה לפי "עלות" (ולא לפי "שווי הוגן" כעמדת הרשות) וכפועל יוצא מכך לא עולה הצורך לצרף לדוחות החברה הערכת שווי כלשהיא של קבוצת תנובה". לכן, במבטח שמיר מתכוונים להביא את "מכלול הסוגיות המתחייבות ממצב דברים" זה להכרעת בית המשפט.

מנכ"ל החברה, מאיר שמיר, ציין כי "למרות שנה לא פשוטה, בה השוק הכלכלי היה נתון בעיצומו של תהליך יציאה ממיתון, הצליחה מבטח שמיר לשמור על יציבות ולהשיג תוצאות טובות במהלך השנה. מצבה הפיננסי של החברה מצוין ואיתן ומאפשר לה להמשיך בתוכניותיה לביצוע השקעות נוספות במהלך שנת 2010, בהתאם לאסטרטגית ההשקעות הקיימת. החברה מתכוונת להמשיך ולנצל את ההזדמנויות השונות שמביא איתו שוק שנמצא בתחילתו של תהליך צמיחה ולהעמיק השקעות קיימות, שיובילו לצמיחה נוספת בשנים הבאות ".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988