נצבא תמכור 8 נכסים בצרפת ב-100-108 מיליון אירו

הנכסים מושכרים לפראנס טלקום ■ במארס 2008 פינתה חברת התקשורת הצרפתית 7 מתוך 16 נכסים ששכרה מנצבא חברת הנדל"ן מחקה אשתקד 17 מיליון אירו בצרפת

חברת הנדל"ן נצבא , מקבוצת יואל של קובי מימון וחיים צוף, צפויה למכור 8 נכסי משרדים שבבעלותה בצרפת, המושכרים לענקית התקשורת פראנס טלקום , תמורת 100-108 מיליון אירו. ההכנסה השנתית הכוללת מהנכסים הנמכרים היא כ-9.8 מיליון אירו, והשווי ההוגן שלהם בספרי החברה עומד כיום על כ-88 מיליון אירו.

נצבא חתמה על מסמך הבנות עם תאגיד זר, למכירת שבעה נכסים שבבעלותה וכן כל מניותיה של חברה צרפתית המוחזקת על ידי אחת מהחברות הבנות, שמחזיקה בנכס נוסף. שבעת הנכסים המיועדים למכירה מושכרים עד לחודש מארס 2018 (עם זכות לסיום השכירות ב-2015), והנכס הנוסף, שמניות החברה המחזיקה בו יימכרו במסגרת העסקה הנוכחית, מושכר עד מארס 2011.

בשנים 2004-2005 נצבא רכשה 17 נכסים בצרפת, מהם השכירה 16 עד לחודש מארס 2008. בעקבות המשבר הודיעה השוכרת, פראנס טלקום, על פינוי של שבעה נכסים שהניבו 9.2 מיליון אירו לשנה - יותר ממחצית ההכנסות משוכרת זו.

עד היום נותרו חמישה בניינים בלתי מאוכלסים, ונצבא מחקה בשנה החולפת 17 מיליון אירו בגין ירידת ערך נכסיה בצרפת (בעיקר הבלתי מאוכלסים).

השווי ההוגן של כל נכסי נצבא בצרפת עומד על 200 מיליון אירו, וההכנסות מהם מהוות כחמישית מסך הכנסות החברה. במארס 2011 צפויים להסתיים הסכמי שכירות בגין שני נכסים נוספים אותם שוכרת פראנס טלקום, והקבוצה פועלת למציאת שוכרים חלופיים עבורם.

מעניקה פטור מדמי שכירות

ביצועי הכלכלה הצרפתית בשנת 2009 היו הגרועים ביותר מאז שנת 1945, החוב הלאומי גדל לכ-80% מהתוצר הלאומי הגולמי ואחוז הצריכה הפרטית ירד כמעט לשיעורו הנמוך ביותר מאז שנת 1950.

בדצמבר 2009 עמד שיעור הבלתי מועסקים על 10%, וגם הביקוש למשרדים בצרפת ירד משמעותית בשנה החולפת, כשסך שטח המשרדים הפנויים לאכלוס גדל ב-30% לעומת 2008 (למרות זאת, חשוב להדגיש ששוק המשרדים באזור פריז מוערך כגדול ביותר באירופה).

עד כמה המצב גרוע, ניתן ללמוד מטיב חוזי השכירות שנצבא חתמה במהלך 2009 בצרפת. במארס הקודם היא חתמה על חוזה שכירות של אחד הבניינים שפראנס טלקום פינתה, אך העניקה לשוכרת פטור מתשלום דמי שכירות לתקופה של 12 חודשים כנגד התחייבות לבצע שיפוצים בנכס. באפריל מצאה נצבא שוכר חדש לבניין אחר, אך גם הוא קיבל פטור מתשלום דמי שכירות ל-12 חודשים, תמורת התחייבות לבצע במושכר השקעות ושיפורים שונים.

מלבד בנייני המשרדים, יש לנצבא בצרפת גם מתחם לוגיסטיקה, והשווי ההוגן של נכסי החברה המאוכלסים במדינה עומד על 153 מיליון אירו. שוויים של הנכסים שאינם מאוכלסים עומד על 46 מיליון אירו נוספים.

צרו איתנו קשר *5988