בקשה לייצוגית נגד חברות הביטוח: של מי הכספים האבודים?

המועצה לצרכנות: מיליארדי שקלים נותרו בידי מגדל, מנורה, כלל והפניקס ללא דורש - מבלי שנעשה מאמץ כנדרש בחוק למצוא את המבוטחים או את שאריהם‏ ■ "הותרת הכספים בידי החברות מעשירה את קופתן שלא כדין"

‏‎‎המועצה הישראלית לצרכנות הגישה היום (א') לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד 4 חברות ביטוח מובילות - מגדל, מנורה, כלל והפניקס - בטענה כי כספים הנמצאים בידי החברות והשייכים למבוטחים או למוטבים בפוליסות, אשר לא דרשו את הכספים המגיעים להם, נותרו בידי החברות משום שלא פעלו לאתר אותם.

את המועצה מייצגים עורכי הדין גיל רון, יעקב אביעד ואהרן רבינוביץ.

בין הסיבות האפשריות להישארות הכספים בידי החברות ניתן למנות אירועים כמו מות המבוטח, מעבר מקום עבודה ועזיבת הארץ.

בבקשה נטען כי למרות שעל חברות הביטוח - מכוח חקיקה ומכוח חוזר שהוצא על-ידי המפקח על הביטוח - לטפל באותם כספים ללא דורש ובראש ובראשונה להתאמץ ולאתר את המוטבים, ממסמכים שונים מתברר כי החברות אינן מקיימות את חובותיהן.

הותרת הכספים בידי חברות הביטוח, טוענת המועצה, מעשירה את קופתן שלא כדין - שכן הן מפרות את חובות הנאמנות שלהן כלפי הלקוחות ובעלי הנכסים ומפרות את ההוראות המחייבות דיווח לאפוטרופוס הכללי לשם איתור בעליהם או שמירתם.

המועצה מבקשת מבית המשפט להוציא צווים נגד חברות הביטוח, המחייבים אותן למלא אחר חובתן על-פי חוק ועל-פי ההנחיות המחייבות של המפקח על הביטוח - לדווח על הכספים שלא נדרשו, לטפל בהם באופן מיוחד ובנפרד ובחלוף תקופה להעבירם לאפוטרופוס הכללי.

עוד היא דורשת לחייב את חברות הביטוח הנתבעות להשיב את הרווחים שהפיקו כתוצאה מהחזקת הכספים ברשותן לאורך זמן. בהתאם לדיווחים והערכות שונות, מוערך סך הכספים שלא נדרשו מגופים פיננסיים במיליארדי שקלים, שבעליהם אינם יודעים על קיומם.

מנכ"ל המועצה הישראלית לצרכנות, עו"ד אהוד פלג, אומר כי הציפייה הראשונה של הצרכן מחברת הביטוח היא שתמלא את חובת הנאמנות ביחס לכספים שהוא הפקיד בידיה. לדריו, מהחומר שבבסיס התביעה עולה חשש כבד כי החברות חטאו לחובה זו. חברות הביטוח מכירות היטב את הדרך לאיתור הלקוחות החייבים להם, מוסיף מנכ"ל המועצה - ותמוה שכאשר הן נדרשות לאתר מוטבים, דרכן לא תמיד "צולחת". ‏‎‎‏

מגדל, כלל ומנורה מסר בתגובה כי "התביעה טרם התקבלה, וכשתתקבל נגיב בהתאם".