גורביץ' בצרות: RBS דורש מארזים פירעון מיידי של כ-800 מיליון שקל

הבנק הבריטי טוען כי לוידס, חברה-בת בבעלותה המלאה של ארזים, אינה עומדת בהתניות הפיננסיות שנקבעו במסגרת הסכם ההלוואה ובדרישות לתשלומים מקדימים על חשבון ההלוואה ■ בדו"חות ארזים הערת "עסק חי"

צרותיה של חברת הנדל"ן ארזים שבשליטת מאיר גורביץ' (61.3%) אשר בדוחותיה קיימת הערת "עסק חי" הולכות ומחריפות. היום הודיעה החברה כי הבנק הבריטי RBS (רויאל בנק אוף סקוטנלנד) הודיע ביום א' האחרון לחברה הבת בבעלותה המלאה של ארזים, לוידס כי אינה עומדת בהתניות הפיננסיות שנקבעו במסגרת הסכם ההלוואה ובדרישות לתשלומים מקדימים על חשבון ההלוואה וכי הבנק מעמיד את יתרת ההלוואה, בסך של כ-140 מיליון ליש"ט שהם קרוב ל-800 מיליון שקל - לפירעון מיידי.

בנוסף, שמר לעצמו RBS את הזכות לנקוט נגד לוידס בכל הליך ללא הודעה נוספת, בין מכח הסכם ההלוואה ובין מכל דין אחר ככל שדרישתו לפירעון מיידי לא תיענה.

ארזים ציינה בהודעה שפרסמה היום לבורסה כי היא ולוידס בוחנות את משמעות ההודעה והשלכותיה.

פרסום הערת "עסק חי" צורפה לדוחות החברה ברבעון האחרון של 2009 שפורסמו במארס בשל החשש כי החברה לא תצליח לפרוע בשנה הקרובה את התחייבויותיה, שהוערכו אז בכ-490 מיליון שקל. ההודעה שקיבלה החברה מ-RBS מחמירה את המצב באופן משמעותי ומגדילה את ההתחייבויות קצרות הטווח של החברה.

ארזים עוסקת בתחום הנדל"ן המניב, כאשר עיקר נכסיה, בשווי של 1.8 מיליארד שקל, מרוכזים באנגליה, והיתרה בגרמניה ובישראל. ברבעון הרביעי של 2009 רשמה החברה הכנסות של 61.8 מיליון שקל - עלייה של 13% לעומת ההכנסות ברבעון הרביעי של 2008. בכל שנת 2009, הסתכמו הכנסות ארזים ב-260.6 מיליון שקל, עלייה של 10.1% לעומת ההכנסות ב-2008. עליית ערך נדל"ן בהיקף של 50.5 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2009 הביאה את החברה לרשום ברבעון זה רווח של 50.5 מיליון שקל, זאת לעומת הפסד של 444.3 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2008.

צרו איתנו קשר *5988