לידיעת יועצי ההשקעות: הלקוח הפסיד? כדאי שיהיה לכם ביטוח

ביטוחי האחריות המקצועית בשוק ההון עלו בשנים האחרונות לכותרות בנסיבות לא מחמיאות ■ מה צריכים מנהלי תיקים ויועצי השקעות?

בעלי מקצועות חופשיים חשופים לתביעות משפטיות בגין הפרת חובתם המקצועית וגרימת נזק ללקוחות ואחרים, במסגרת עבודתם.

ביטוחי האחריות המקצועית בשוק ההון עלו לכותרות בשנתיים האחרונות, ולא בנסיבות מחמיאות: מהמקרה בקופות הגמל של פריזמה ועד להתייקרות אדירה בביטוחים אלו על רקע מגמות בינלאומיות שהושפעו מהמשבר הכלכלי שפגע מאוד בגופים הפיננסיים בכל העולם.

כיום מרוכז התחום בעיקר בשלוש חברות ביטוח - הראל, הפניקס ו-AIG ישראל.

תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות של רשות ניירות ערך קובעות חובת ביטוח של יועץ השקעות ושל משווק השקעות ל"כיסוי חבותם בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי לקוח; הביטוח ייעשה אצל מי שהוא בעל רישיון לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח באופן שיכסה תביעות בשל אירועים שאירעו בתקופת הפוליסה גם אם הוגשו בתוך שנה מתום תקופת הפוליסה".

מה מכסה הפוליסה

רשות ני"ע מחייבת את הפעילים בשוק בכמה תנאים:

1. יועצי ומשווקי השקעות מחויבים לרכוש תקופת גילוי, כלומר תקופה נוספת שבה יש למבוטח כיסוי ביטוחי למקרים חדשים, שלא היו ידועים לו לפני סיום תקופת הביטוח.

2. מנהל תיקים ירכוש ביטוח לכיסוי חבותו בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי לקוח ובשל מעילה באמון של עובדיו כלפי לקוח, וירכוש גם הוא תקופת גילוי של שנה.

3. יועץ או משווק השקעות יחיד ירכוש ביטוח אחריות מקצועית בהיקף כיסוי של לפחות 744 אלף שקל (נכון להיום), ואילו חברה העוסקת בייעוץ או בשיווק של השקעות תערוך ביטוח בהיקף של לפחות 1.49 מיליון שקל. חברת ניהול תיקים נדרשת כיום לביטוח מינימלי של 1.24 מיליון שקל, והיקף הביטוח נגזר מהיקף הנכסים המנוהל על ידה. למשל, הביטוח לא יפחת מ-9% משווי נכסי החברה המנהלת עד 93 מיליון שקל. חברות המנהלות נכסים בהיקף גבוה מכך ירכשו ביטוח של לפחות 8.37 מיליון שקל ולפחות עד 5% מהנכסים, עד 372.2 מיליון שקל.

חברת ניהול תיקים רשאית לערוך ביטוח שלא יפחת מסכום של 37.2 מיליון שקל כאשר ההון העצמי שלה הוא בגובה מינימלי של 12.4 מיליון שקל או שהחברה הפקידה בטוחה.

4. יועץ השקעות או משווק השקעות יחיד יפקיד בטוחה בגובה ההשתתפות העצמית. גובה ההשתתפות העצמית של בעל רישיון שהוא חברה לא יעלה על 2% מגובה ההון העצמי או על 1.24 מיליון ש', הנמוך מביניהם.

יועצי השקעות בבנקים, שותף בשותפות "שערכה ביטוח לכיסוי חבותה וחבותם של כל אחד מהשותפים", ועובד בחברה שערכה ביטוח לכיסוי חבותה בהתאם לתקנות, יהיו פטורים מעשיית ביטוח פרטני.

למה כדאי לשים לב

1. מה היקף ההשתתפות העצמית (במיוחד בניהול תיקים). ככל שההשתתפות העצמית גבוהה יותר, צריך להעמיד הון עצמי מינימלי בשיעור מסוים. לכן, כמו בכל ביטוח ואף יותר מכך, חשוב להפחית ככל הניתן את היקף ההשתתפות העצמית.

2. מה כולל סעיף ההמשכיות. יש לשמור על ביטוח ואחריות גם לתקופות ביטוח בעבר, כשהייתם מבוטחים אצל מבטחים אחרים. בבתי השקעות נושא ה-claims made (אופי הפוליסות המבוססות על מועד הגשת התביעה ולא מועד קרות האירוע הביטוחי) מקבל משנה תוקף, כי לא אחת עובר זמן מרגע המעשה ועד שהנזק נגרם בפועל.

3. מהם גבולות האחריות. בית השקעות שקונה פוליסה עם גבול כיסוי של מיליון דולר יקבל בסופו של דבר רק את הכיסוי הזה, גם אם הנזק היה גבוה יותר. ואולם, בביטוחי אחריות מקצועית לבתי השקעות מדובר לעתים על סכומים מאוד גדולים, והניסיון מלמד שאם אירע מקרה ביטוח אצל מישהו אחד מהלקוחות, סביר שאותו אירוע קרה גם אצל עמיתים נוספים או אצל לקוחות רבים (כלומר, סביר שאם אירע נזק ללקוח אחד ותידרשו לפצותו בסכום מסוים, אז נזק דומה נגרם ללקוחות נוספים כך שהסכום הכולל שתידרשו לשלם מוכפל בהתאם).

4. האם יש כיסוי לפשיעה. בשל העובדה שמדובר בגופים שתחת ידיהם עוברים סכומי כסף גדולים בכל יום, רצוי ללוות את ביטוח האחריות המקצועית גם בכיסוי לפשיעה של עובדים, שהוא כיסוי נפרד, שאינו חלק מהכיסוי של האחריות המקצועית.

5. מה המחיר ומה כולל החיתום. כבכל ביטוח, גם בביטוחי האחריות המקצועית לגופים בשוק ההון יש הבדלים בפוליסות ובמחיר ובהיקפי הכיסוי בין חברות הביטוח השונות - כל חברה והסדרי ביטוח המשנה שלה והליכי החיתום הפרטניים שלה - וחשוב לבחון זאת.

6. ממתי יש כיסוי. התאריך הרטרואקטיבי המוגדר בפוליסה מגדיר את המועד שממנו ואילך יש למבוטח כיסוי ביטוחי.

צרו איתנו קשר *5988