יו"ר פורום CFO: רשות ני"ע חותרת לתבוע, לשפוט ולהעניש

נגה קינן במכתב ליו"ר ועדת הכספים: "הצעת חוק אכיפה מינהלית תתן לרשות ני"ע סמכות לא מידתית, תוך ביטול ושיסוע האיזונים והבלמים הקיימים כיום במשפט הפלילי"

"הצעת חוק אכיפה מינהלית שמקדמת רשות ניירות ערך מעניקה לרשות סמכויות חקירה וענישה מרחיקות לכת ובלתי מידתיות" - כך טוענת נגה קינן, יו"ר פורום CFO, שפנתה היום (ב') במכתב לח"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכספים של הכנסת, המקיימת דיונים על הצעת חוק אכיפה מינהלית של רשות ניירות ערך.

לטענת הפורום, הצעת החוק "הופכת למעשה את רשות ניירות ערך לגוף חוקר, תובע, שופט ומעניש בעת ובעונה אחת, וכל זאת תוך ביטול ושיסוע האיזונים והבלמים הקיימים כיום במשפט הפלילי. ההצעה יוצרת ניגוד עניינים מובנה, אשר בו רשות ניירות ערך יכולה מצד אחד להחליט לתבוע אדם - ומצד שני לחרוץ את דינו ולפעול כבית משפט לכל עניין ודבר".

עוד טוענת קינן במכתבה כי ההצעה חושפת נושאי משרה בכירים באופן אישי בפני הליכי הרשות, וזאת בזמן שהחוק בישראל כיום אינו מאפשר לחברות להעניק שיפוי לנושאי משרה בכירים בשל פעולות שהם ביצעו בעת מילוי תפקידם.

לטענתה, "ההצעה עלולה להביא למצב שבו נושאי משרה בחברות עסקיות יחששו לקבל החלטות עסקיות החיוניות להצלחת החברה".

לדבריה, "הצעת החוק מעניקה לרשות ניירות ערך סמכויות חקירה הדומות לסמכויות משטרתיות, לרבות היכולת לבקש מבית משפט צו חיפוש ואפילו את היכולת להטיל קנס כספי על אי-התייצבות לחקירה.

"על-פי ההצעה, ליו"ר הרשות תינתן סמכות אבסולוטית להחליט האם לפעול באמצעות הליך פלילי, הליך מינהלי או הטלת עיצום כספי, ואם הוא מחליט על הליך מינהלי - אז הוא עצמו עומד בראש הוועדה אשר תקיים את ההליך.

"על מנת לנקוט באמצעי ענישה, הוועדה המינהלית תצטרך להוכיח כי נגרמה הפרה רק ברמת הוכחה הנהוגה במשפט האזרחי (הסתברות של למעלה מ-50%), וזאת בניגוד לקיים במשפט הפלילי".

קינן מציינת כי אמצעי הענישה אותם תהיה מוסמכת הרשות להטיל יהיו חמורים עד מאוד, ויכללו בין היתר קנסות של עד מיליון שקל ליחיד ו-5 מיליון שקל לחברה, איסור על כהונה בגופים מסוימים והתליית או אפילו ביטול רישיון לגוף כגון מנהל קרן, נאמן או חתם.

לדבריה, "איננו מתנגדים לאכיפה מינהלית, אך עם זאת אנו דורשים לקבוע בחוק סייגים ואיזונים הולמים, כדי למנוע שימוש בלתי מידתי בסמכויות אלה, וכדי לתת את ההגנות הנאותות על נושאי משרה בחברות עסקיות בישראל.

"3 הדרישות העיקריות שלנו הן: קביעה בחוק כי סמכות הענישה האישית תהיה נתונה בידי בית המשפט בלבד, תיקון חוק החברות באופן שמאפשר לחברות לשפות נושאי משרה בכירים שהוטלו עליהם סנקציות בשל מילוי תפקידם בחברה, והוצאת הסמכות לאכיפה מינהלית מחוץ לרשות לניירות ערך לוועדה בראשות שופט, אשר תכלול גם נציגי המגזר העסקי, לצד נציגי רשות ניירות ערך".