להקדים תרופה למכה: ביטוח אחריות מקצועית לרופאים ועו"ד

למה צריך לשים לב וממה להיזהר

בכתבות האחרונות שלנו בנושא הביטוח עסקנו בביטוחי האחריות המקצועית, ביטוחים שחשיבותם עבור אנשי מקצוע שונים עלתה פלאים בשנים האחרונות, על רקע הנגישות הרבה של הציבור לבתי המשפט במקרים שבהם ניזוקו.

הפעם נדון בשתי אוכלוסיות מיוחדות של אנשי מקצוע שביטוח האחריות המקצועית חייב להיות במרכז תשומת הלב שלהן - אנשי רפואה ועורכי הדין.

בפוליסות אלה, כבכל ביטוח, מומלץ לבחון את היקף הכיסוי המקסימלי, את היקף הפיצוי המקסימלי למקרה בודד, את גובה ההשתתפות העצמית, את החריגים שלהם אין כיסוי במסגרת הפוליסה, את תקופת הביטוח, את הרצף הביטוחי ביחס לשנים קודמות (בגלל אופי ביטוחי האחריות המקצועית בהם הביטוח הוא על בסיס מועד התביעה), את מועד מתן הפיצוי, תמיכה ומימון תהליכים משפטיים בגין התביעה, גובה הפרמיה, ועוד.

להקדים תרופה למכה

ישנם כמה סוגי פוליסות אחריות מקצועית רפואית - כאלו שנועדו לרופאים, רופאי שיניים, לעוסקים במקצועות פארא-רפואיים, למוסדות רפואיים וכן לעוסקים במקצועות הרפואה האלטרנטיבית ומקצועות הקוסמטיקה והספורט השונים. גם בקרב הרופאים קיימות שתי קבוצות - לרופאים בבתי חולים שבבעלות המדינה יש ביטוח על-ידי המדינה על נזיקין שקרו במהלך עבודתם בבתי החולים שבבעלות המדינה; לשאר הרופאים, כולל רופאים בקופות החולים, ואפילו הרופאים של בתי החולים הממשלתיים בכל הקשור לעבודתם בפרקטיקה הפרטית.

ביטוח אחריות מקצועית רפואית לפרט מכסה חבות ישירה או שילוחית של המבוטח הנובעת מתביעה כתוצאה מנזק גוף, נזק נפשי, מחלה, חולי או מוות שנגרמו פעולה בגלל או בגלל אי-ביצוע פעולה, בין אם כתוצאה מרשלנות או מהפרה של חובה מקצועית, מטעות וכיוב'. תחום האחריות המקצועית לרופאים משויך בארץ בעיקר לסוכנות מדנס והראל.

למה לשים לב:

בתביעות של רשלנות רפואית ישנה חשיבות אדירה לביטוח מכיוון שתקופת ההתיישנות במקרה של קטינים מתחילה להיספר רק החל מהגיעו של הנפגע לגיל 18. כלומר - תביעה יכולה להגיע ולהתחיל להיות מטופלת אפילו כעבור 28 שנים.

כך, בעוד שאצל מהנדס או אדריכל רואים לרוב את הנזק תוך כדי הבנייה, או תוך זמן קצר, הרי שברפואה הנזק יכול להתגלות רק כעבור שנים. לכן, בביטוחי אחריות מקצועית לרופאים יש חשיבות רבה לסוגיית ההמשכיות.

הדוגמה הבולטת ביותר לחשיבות ביטוח האחריות המקצועית הרפואית - "רשלנות רפואית", מוכרת מארה"ב, שם יש בעיה של ממש בתחום הגינקולוגיה, עד כדי כך שלא כל הרופאים יכולים להשיג ביטוח, שמלכתחילה הוא יקר מאוד. בארץ המצב טוב יותר, אך נהוג לומר שרופאים בתחום הגינקולוגיה צריכים לרכוש תקופת התיישנות מקסימלית ל-30 שנה וסכום כיסוי גבוה מאוד - לפחות 5 מיליון דולר. כמו כן, כל המקצועות הקשורים באבחון, רפואת ילדים, כירורגיה ואפילו רפואת משפחה - זקוקים לביטוח רחב היקף. מכיוון שפספוס של אבחון בזמן סביר יכול לעלות הרבה כסף בעוד שנים רבות.

הוצאות משפט

אוכלוסייה נוספת שצריכה להקפיד על ביטוחי האחריות המקצועית שלה היא אוכלוסיית עורכי הדין - בין אם עצמאים או שכירים. הביטוח נועד לספק לעו"ד כיסוי בגין תביעה כנגדו על רשלנות, טעות או השמטה, או במלים אחרות - אי-הצגת טיעונים ראויים ונדרשים, או בעקבות ניתוח שגוי של המקרה שבו טיפל, המלצה לא-ראויה ללקוח או אי-ביצוע בדיקה כנדרש, וכו'.

בדומה למה שקורה בשוק הבריאות, בשנים האחרונות מורגשת עלייה במספר התביעות המוגשות כנגד עו"ד בעקבות רשלנות מקצועית (מגמה דומה מורגשת גם בתחום ראיית החשבון ובתחומים נוספים).

ביטוחי האחריות המקצועית, כפי שציינו, הינם על בסיס "הגשת התביעה".

למה צריך לשים לב:

רצף ביטוחי מלא לעו"ד שבוטח בעבר ועובר חברה. זהו פרט מהותי שחובה להבהיר אותו בכל ביטוח אחריות מקצועית. בוודאי גם אצל עוה"ד.

ביטוח RUN OFF - שבמסגרתו עו"ד הפורש מהמקצוע, מפסיק לעבוד או עובר למסגרת אחרת (למשל כיועץ משפטי), נשאר חשוף לתביעות בגין פעילותו כעו"ד בעבר.

כיסוי בגין אובדן מסמכים.

שתי חברות ביטוח מתחרות על לבם של עורכי הדין - איילון ומגדל. ישנן עוד חברות שמכרו ומוכרות פוליסות שכאלה, אבל רוב השוק נמצא בין שתי אלה. שתיהן מספקות פוליסה בסיסית ועליה ניתן לרכוש הרחבות - מומלץ לבחון אותן, ומומלץ כי ההרחבות יירכשו באותה חברת ביטוח שבה נרכשה הפוליסה.

הפוליסה של מגדל מומלצת לביטוח על ידי לשכת עוה"ד, והחליפה ב-2005 את חברת איילון הממשיכה לפנות לעוה"ד ומשמרת תיק גדול של עו"ד מבוטחים.

צרו איתנו קשר *5988