ייצוגית: מאות עובדי אגד יצאו לפנסיה מוקדמת עפ"י תחשיבים שגויים

התובע: אגד לא העבירה כספים לכיסוי הגירעונות של קרן הגמלאות שלה, ובקרן נצבר גירעון כתוצאה מהתרשלות או הונאה שביצעו בכיריה ובכירי אגד ■ הפגיעה בזכויות הפנסיה של העמיתים בקגא מוערכת בכ-300 שקל לחודש‏

‎בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך כ-2.78 מיליארד שקל הוגשה נגד קגא (קרן הגמלאות של חברת אגד), עמיתים - קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, ונגד יעל אנדורן, בהיותה מנהלת מיוחדת של קרנות הפנסיה.

בתביעה, שהוגשה ביום חמישי שעבר, נטען כי במשך שנים אגד לא העבירה כספים לכיסוי הגירעונות של קרן הגמלאות שלה, וכי בקרן נצבר גירעון עצום כתוצאה מהתרשלות או הונאה שביצעו בכיריה ובכירי אגד.

על-פי חוות-דעת רואה חשבון של קגא, אגד חייבת לקרן כ-1.4 מיליון שקל בגין אי-תשלום עלויות פרישה מוקדמת לפנסיה. סכום זה מוערך כיום על-ידי התובע בכ-2 מיליארד שקל, ואילו הגירעון האקטוארי של קגא, כפי שעולה מהדו"חות הכספיים לשנת 2003 - מועד הסדר קרנות הפנסיה - עומד על סך כ-2.78 מיליארד שקל.

‏להערכת התובע, בקגא יש כ-6,700 עמיתים, והפגיעה בזכויות הפנסיה של כל אחד מהם מוערכת בכ-300 שקל לחודש.

‎‎תחשיבים שגויים

‏‎‎התובע הייצוגי עמיחי אלראי, גמלאי של אגד ולשעבר המבקר הראשי של החברה, טוען באמצעות עורכי הדין גל ורם גורודיסקי כי "בשנת 1984 החליטה הנהלת אגד, ללא אישור נדרש של משרד האוצר, על ביטול הסעיף בהסכם עם קגא שחייב אותה לשלם לקרן את עלויות הפרישה המוקדמות של עובדיה לפי תחשיבים אקטואריים מעודכנים", וכתוצאה מכך "יצאו במהלך השנים מאות עובדי אגד לפנסיה מוקדמת בהתאם לתחשיבים שגויים ומוטים כלפי מטה.

‏למעשה, נטען בתביעה, קגא קיבלה על עצמה את ההתחייבות לשלם לעובדים הללו פנסיה עד יום מותם, מבלי שהיתה בידיה אפשרות לעשות כן.

התובע מוסיף וטוען כי "רק בשנת 2003, כאשר יצאה הקרן משליטתם של מנהליה הקודמים - שפעלו ככל הנראה ממניעים פסולים ולכל הפחות באופן רשלני - ניתן היה לפעול למיצוי זכויות הקרן כלפי אגד".

‏התביעה נגד יעל אנדורן היא הצהרתית בלבד, כדי שתפעיל את סמכותה ותביא לכך שהתובעים הייצוגיים יקבלו את הסעדים שהם תובעים.‏‎‎‏

צרו איתנו קשר *5988