עלייה של 17.2% בהכנסות אבגול ברבעון הראשון

הרווח התפעולי של אבגול הסתכם בכ-7.4 מיליון דולר (11.6% מההכנסות), קיטון של 33% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

ההכנסות של אבגול , העוסקת בייצור בדים לא ארוגים (Nonwoven) לשוק ההיגיינה ולתעשיית החיתולים ברבעון הראשון הסתכמו בכ-63.8 מיליון דולר, גידול של 17.2% לעומת הכנסות של כ-54.4 מיליון דולר ברבעון הראשון אשתקד.

הגידול נבע הן ממכירה של כמות גדולה יותר של מוצרי בד לא ארוג לשוק ההיגיינה (Hygiene) והן מאיחוד מלא של תוצאות השותפות הסינית שהחל רק מרבעון שלישי של שנת 2009. הגידול בהיקפי המכירה של אבגול הוא תוצאה של עלייה ביכולות הייצור שנבעה משדרוגים של מכונות באתרי החברה השונים. אחזקות אבגול בחברה המשותפת בסין גדלו לכ-71.6%, ואבגול רואה בחברה הסינית, Gold Dragon, מנוע צמיחה מהותי.

הרווח הגולמי הסתכם בכ-13.1 מיליון דולר (20.6% מההכנסות), קיטון של 18% בהשוואה לרווח גולמי של כ-16 מיליון דולר (29.5%) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הגולמי נובעת מעליית מחיר חומר הגלם פוליפרופילן שגרמה לקיטון בשיעור הרווח הגולמי, שכן מחירי המכירה עדיין שיקפו את מחיר חומר הגלם הנמוך יותר מהרבעון הקודם.

שיעורי הרווח הגולמי הגבוהים ברבעון הראשון של שנת 2009 נבעו מירידה במחיר חומר הגלם בעוד מחירי המכירה שיקפו מחיר גבוה יותר של חומר הגלם בהתאם למנגנון תיאום המחירים בין החברה ולקוחותיה העיקריים לפיו מחירי המכירה ללקוחות מתעדכנים דרך קבע באיחור של רבעון.

הרווח התפעולי של אבגול הסתכם בכ-7.4 מיליון דולר (11.6% מההכנסות), קיטון של 33% לעומת הרבעון המקביל אשתקד (20.3% מההכנסות). הקיטון בשיעור הרווח התפעולי ברבעון הנוכחי נובע בעיקר משחיקת הרווח הגולמי ברבעון עקב עליית חומרי הגלם, וזאת לעומת התקופה המקבילה אשתקד בה הרווח הגולמי היה גבוה יותר עקב ירידת מחירי חומרי הגלם במהלך הרבעון.

ה- EBITDA הסתכם בכ-11 מיליון דולר לעומת כ-14.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. הקיטון ב-EBITDA נובע בעיקר מהקיטון ברווח התפעולי.

הרווח הנקי הסתכם בכ-3.6 מיליון דולר לעומת רווח נקי של כ-5.2 מיליון דולר ברבעון המקביל, ירידה של 30% הנובעת מהירידה ברווחיות התפעולית של החברה כתוצאה מהעלייה במחירים הממוצעים של חומרי הגלם ברבעון הראשון של 2010 ביחס לרבעון המקביל. בהתאם לחוזי החברה עם רוב לקוחותיה, בוצעה בתחילת הרבעון השני של השנה התאמת מחירים בהתאם לעליית המחירים של חומרי הגלם ברבעון הראשון של השנה.

צרו איתנו קשר *5988