מבקר הפנים של משרד התקשורת בודק את מועצת הכבלים והלוויין

הבדיקה נעשית בעקבות ההאשמות ההדדיות בין דורלי אלמגור, ראש מינהלת הסדרת השידורים המשמשת גם כיועצת המשפטית של מועצת הכבלים והלוויין, לבין יו"ר המועצה, ניצן חן, כפי שנחשפו ב"גלובס"

מבקר הפנים של משרד התקשורת החל בבחינת המתרחש במועצת הכבלים והלוויין. בעקבות חשיפת "גלובס", ביקש היועץ המשפטי לממשלה ממשרד התקשורת לבחון את המתרחש בגוף הרגולטורי לאור ההאשמות ההדדיות בין ראש מינהלת הסדרת השידורים והיועמ"ש של מועצת הכבלים והלוויין, דורלי אלמגור, ליו"ר מועצת הכבלים והלוויין, ניצן חן.

עוד נודע כי בעקבות הפרסום ב"גלובס" פנתה תנועת אומ"ץ למבקר המדינה על מנת שיבחן את ההתנהלות במועצת הכבלים והלוויין.

יש לציין כי בימים אלה מבצע משרד מבקר המדינה בדיקה של משרד התקשורת ובתוכה גם של מועצת הכבלים והלוויין.

כאמור, לאור בקשתו של היועמ"ש שאמר ל"גלובס" כי ערך דיון בין הצדדים בנושא, הודיע משרד התקשורת כי מבקר הפנים שלו יערוך בדיקה מדוקדקת של ההתנהלות במועצת הכבלים, ובין היתר יבחן את כל החלטות המועצה כפי שהתקבלו עד עתה, את דרך קבלתן ואת נושא פיצול תפקידה של אלמגור.

כפי שפורסם בנובמבר 2009, אלמגור מכתב העבירה ליועמ"ש ולמשרד התקשורת, בו היא טוענת כי התנהלותו של היו"ר חן נוגדת את המינהל התקין ואת החוק. בין היתר טענה אלמגור כי חן הסתיר מידע חיוני מחברי מועצה ולא אכף את סמכויותיה כחוק בנושא השידורים וגביית הקנסות.

חן מצידו קובל על התנהלותה של אלמגור וטוען כי יש לפצל את תפקידה ולהעביר את סמכויות הייעוץ המשפטי למשרד התקשורת. חן גם הכחיש את כל טענותיה של אלמגור, ובנושא הקנסות טען כי "מאז שנכנסתי לתפקידי הטילה המועצה קנסות בגין הפרות בהיקפים חסרי תקדים ביחס לתקופות כהונה של יושבי ראש קודמים. כל התגמולים שהתקבלו בגין הקנסות, בסך כולל של יותר ממיליון שקל, הועברו לקופת אוצר המדינה".

ממשרד התקשורת נמסר כי מבקר הפנים בודק את חלוקת התפקידים, הממשק והיחסים בין המינהלת למועצה ואת מכלול הטענות ההדדיות בין הצדדים.