"יו"ר מועצת הכבלים ניצן חן פוגע בטובת הציבור ובשלטון החוק"

ראש מינהלת הכבלים והלוויין, דורלי אלמגור, טוענת כי יו"ר המועצה ניצן חן הסתיר מידע חיוני, לא ביצע למעלה משנה פעולות אכיפה וביצע מהפכה בתחום הספורט שלא עפ"י מינהל תקין ■ חן: "אין כל ממש בטענות"

טענות קשות כנגד יו"ר מועצת הכבלים והלוויין, ניצן חן, עולות משורה של מכתבים ששיגרה ראש המינהלת והיועצת המשפטית של המועצה, דורלי אלמגור, כנגדו.

בין היתר כתבה אלמגור ליועץ המשפטי לממשלה, לשר התקשורת ולנציב שירות המדינה כי חן מנסה "לפטור את עצמו מן 'העול' של שמירת החוק ושל שמירה על מינהל תקין". אלמגור מציירת תמונה קשה באשר להתנהגות חן כלפי עובדים ומטילה צל כבד על חוקיות דרכי הקבלה של שורת החלטות מהותיות שחן קיבל בעבודתו מאז נכנס לתפקיד.

באחרונה מנהל חן מסע במסגרתו הוא דורש לפצל את סמכויותיה של אלמגור ולהעביר את הייעוץ המשפטי למשרד התקשורת. לדבריו, זאת בהתאם להחלטות היועץ המשפטי לממשלה לשעבר. לדברי אלמגור, הדבר נעשה לאחר ששורה של טענות שהיא הפנתה באשר להתנהלותו עברו לבדיקת מבקר המדינה.

בין היתר, טוענת אלמגור, הסתיר חן ממועצת הכבלים והלוויין מידע. "לאחרונה אירעו מספר מקרים בהם חן הציג בפני המועצה מצג עובדתי שהיה שגוי ביסודו, וזאת בשלבים מכריעים וסופיים לפני קבלת החלטות במועצה, כמו בנושא שידורי הספורט ובנושא של הפקות מקור", היא כותבת במכתב שנשלח במארס 2009 ללשכת היועץ המשפטי לממשלה, לנציבות שירות המדינה ולמנכ"ל משרד התקשורת.

באשר להפקות המקור היא כותבת כי "הולכים ומצטברים חובות של מיליוני שקלים בשל אי-מילוי כללי המועצה. המגמה של התרחבות החובות הולכת ונמשכת גם כלפי העתיד. פעולות אכיפה לא בוצעו במשך למעלה משנה. הפרות בנושאים צרכניים בעלי חשיבות ציבורית רבה אינם מקבלים טיפול ואינם נאכפים על-ידי חן, על אף התראות חוזרות של הצוות המקצועי".

באשר לשידורי הספורט, תחום בו ביצע חן מהלך דרמטי, כותבת אלמגור כי זה בוצע "כאשר תלוי ועומד נגדו (נגד חן - ל"א) איום בתביעה על לשון הרע, שלא הובא לידיעת איש, מטעם שחקן מרכזי בתחום שידורי הספורט. טענות כנגד אי-אכיפה בתחום הספורט שהועלו כנגד חן בעת שימוע בעל-פה במועצה נענו בכך, שמאות אלפי שקלים משולמים כקנסות בגין הפרת הכללים. למרבה הצער, לא רק שלא שולם ולו שקל אחד, אלא קנס שהוטל בוטל באופן חריג וקנס נוסף שהוטל אינו משולם במשך חודשים ארוכים, ללא הצדקה".

עוד כותבת אלמגור כי "בעוד המנהלת משקיעה מאמצים מקצועיים בלתי רגילים בהסגרת שידורי הספורט, נדהמתי למצוא את טיוטת החלטת המועצה שהודלפה במלואה בעיתון, שעות ספורות לפני קבלת ההחלטה בעניין. כמו כן, נתקבלה תלונה קשה ונוקבת על הדלפת סודות מסחריים".

לטענת אלמגור, כאשר נדרש חן על-ידי נציגת משרד המשפטים במועצה למסור דיווח על פעולות האכיפה בנושא צרכני "בעל חשיבות רבה למועצה, נמנע חן מלדווח כי פעולות האכיפה לא נעשו כלל, והשיב לה בצעקות ובהתלהמויות שהיא 'אפס מאופס'".

"ראוי לזכור כי בשלב מוקדם לכהונתו העביר חן באופן חד-צדדי את סמכויות הפיקוח אליו. ביצוע שינויים מבניים על מנת לפגוע במי שדורש לפעול על-פי הדין הינה פגיעה קשה בטובת הציבור, במרות החוק ובשלטון החוק", טוענת אלמגור.

אלמגור מסרה בתגובה: "מסרתי את תלונותיי לגורמים המוסמכים".

חן: "עיתוי המכתב מדבר בעד עצמו"

ניצן חן מסר בתגובה: "כפי שמציינת הגברת אלמגור בעצמה, בפתח המכתב שעיקריו מפורטים בכתבה, כל טענותיה באשר לפעולות שנעשו לכאורה בניגוד למינהל תקין צצו רק לאחר שפתחתי בבדיקת הטענה שהגברת אלמגור ממשיכה לכהן כיועצת משפטית של המועצה, בניגוד גמור להנחייתו המפורשת של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אליקים רובינשטיין. נושא זה מצוי בימים אלה בבירור אצל היועץ המשפטי לממשלה.

"נראה כי עיתוי שליחת המכתב מדבר בעד עצמו. מי שפועלת בניגוד לכללי מינהל תקין ובניגוד גמור לכללי התקשי"ר היא דווקא הגברת אלמגור, הפועלת בכפל תפקידים תוך שהיא מנסה להכתיב למועצה ציבורית החלטות בנושאי מדיניות ולכפות את דעתה גם בנושאים שאינם משפטיים. את טענותיי בנושאים אלה פרטתי במכתבי לנציב שירות המדינה, בו ביקשתי לפתוח נגדה בחקירה משמעתית ובהליך בדיקה באשר למידת התאמתה להמשיך ולכהן בתפקידה.

"לגופם של דברים, אין כל ממש בטענותיה הממוחזרות של הגברת אלמגור, ותשובות מפורטות בנושאים המועלים במכתבה נמסרו לגורמים הרלוונטיים.

"באשר לטענות הנוגעות לתחום שידורי הספורט: כל ההחלטות הרלוונטיות התקבלו בהליך מסודר ותקין, לאחר קיום שימועים פומביים וישיבות רבות של המועצה וועדת משנה של המועצה, בהן נטלה חלק פעיל הגברת אלמגור. בחודש נובמבר 2008 התקבל מכתב איום בתביעת לשון הרע מערוץ הספורט, איום שהוסר כעבור כחודש ימים. חברי המועצה עודכנו על-ידי מספר פעמים בקשר למכתב זה.

"באשר לטענות הנוגעות להטלת הקנסות: מאז שנכנסתי לתפקידי הטילה המועצה קנסות בגין הפרות בהיקפים חסרי תקדים ביחס לתקופות כהונה של יושבי ראש קודמים. כל התגמולים שהתקבלו בגין הקנסות, בסך כולל של למעלה ממיליון שקל, הועברו לקופת אוצר המדינה.

"באשר לטענה בדבר הפרות בנושאים צרכניים: המועצה בראשותי נקטה בצעדים דרמטיים לשיפור מעמדו של הצרכן, ובכלל זה החובה לפיצוי בגין הורדת ערוץ, הטלת קנסות בגין הערמת קשיים להתנתקות מערוץ על yes ועל HOT, הטלת קנס על HOT בגין אי-עמידה בתנאי מענה, וכו'. לא ברור לי על מה בדיוק סומכת הגברת אלמגור את טענותיה.

"באשר לטענות בעניין הפקות המקור: המועצה שבראשותי פרסמה רק לאחרונה דו"ח הכולל דיווח מפורט באשר לעמידת הגופים השונים בכללים הרלוונטיים. מהדו"ח עולה כי ככלל, HOT ו-yes עומדות במחוייבויות הרגולטוריות, ובמקרים מסוימים, בהם התגלו הפרות, ננקטו נגדן הליכים מתאימים, ונקבעו הסדרי פריסת חובות עד השקל האחרון.

"יוער בהקשר זה כי הגברת אלמגור נוהגת להשמיץ ללא הרף וללא כל הצדקה את עבודת אגף הפיקוח של המועצה, בין היתר בשל העובדה שאגף זה אינו כפוף אליה. דרישותיה להכפיף אליה אגף זה סורבו על-ידי בעבר.

"באשר לטענותיה של הגברת אלמגור בענין הדלפות לתקשורת: מעבר לעובדה שמדובר - שוב - בטענות חסרות יסוד, הרי שמוזר לשמוע טענות אלה דווקא מפיה של מי שנדרשה בעבר לבירור משמעתי לאחר שהעניקה ראיון עיתונאי ללא רשות".

צרו איתנו קשר *5988