"גלובס" חושף: האוצר מפוצץ את בועת הנדל"ן - יורה על בניית 140 אלף דירות ויעודד פינוי-בינוי ותמ"א 38

משרד האוצר יציג תוכנית מקיפה להורדת מחירי הדירות ויביא אותה לאישור במסגרת חוק ההסדרים הקרוב ■ בין ההחלטות: הצפת השוק בדירות, קידום ייזום תוכניות לדיור איכותי בפריפריה, צמצום אפשרות סירוב דיירים לקידום פינוי-בינוי לכ-50% ומתן הנחות בארנונה ועוד

החשש הכבד מהיווצרות בועת נדל''ן אילץ את משרד האוצר להתערב בנושא ובמסגרת חוק ההסדרים לשנים 2012-2011 שיוצמדו לחוק התקציב מוצעת רפורמה מקיפה בתחום.

"עליית מחירי הדיור מקשה על זוגות צעירים ברכישת דירה והיא בעלת השלכות מאקרו-כלכליות שליליות כגון לחצים אינפלציוניים ופגיעה בהכנסה הפנויה של הפרטים המיועדת לצריכה ולחסכון", נכתב במבוא לרפורמה.

להלן עיקרי הצעדים שהמשרד יקדם בחוק ההסדרים הקרוב:

1. קביעת יעדים כמותיים לאישור תוכניות למגורים במטרה לעמוד בביקושים: כיום מאושרות מידי שנה כ-45 אלף יחידות דיור (יח"ד) לבנייה. ההצעה היא להנחות את מוסדות התכנון לאשר תוכניות למגורים בהיקף שלא יפחת מ-70 אלף יח"ד בשנה ב-2011-2012 (140 אלף יח"ד בשנתיים), וזאת לפי החלוקה הבאה: מחוזות צפון, דרום וירושלים - 10,000 יח''ד (כל מחוז) לשנה; מחוז ת''א - 6,000 יח''ד לשנה; מחוז מרכז - 25 אלף יח''ד לשנה ומחוז חיפה - 9,000 יח''ד לשנה.

2. קידום ייזום תוכניות לדיור איכותי בפריפריה: להנחות את מוסדות התכנון במסגרת יעדים אלו לתת העדפה לפריפריה לאישור תוכניות מפורטות לדיור איכותי (תכנון הכולל שטח ציבורי פתוח - שצ"פ - ומגרשים מורחבים או בניה צמודת קרקע שאינה עולה על 2 יח"ד לדונם) בשיעור של 75% מכלל יח"ד המאושרות כלומר כ-15 אלף. מטרתו של התכנון האיכותי היא עידוד ההתיישבות בפריפריה וחיזוק איזור זה.

3. עידוד ייזום פרויקטים במקרקעי ישראל על ידי הרשויות המקומיות והמגזר הפרטי: הקמת צוות שירכז אגף התקציבים הכולל את מנכ"ל משרד השיכון, מנכ"ל משרד התחבורה ומנהל רשות מקרקעי ישראל שיגבש תוך 60 יום רשימת חסמים המונעים קידום פרויקטים של תשתיות ושיכון ויציגו לצוות השרים לקידום פרויקטים

4. מתן כלים לפינוי מחזיקים מקרקע המיועדת לבניה: לשנות את חוק סילוק פולשים כך שניתן יהיה לפנות חוכר שחוזה החכירה שלו פקע, גם אם הוא מחזיק בקרקע מעל שבע שנים. זאת ללא צורך בצו של בית משפט.

5. קידום מדיניות לעידוד השבת קרקע חקלאית ששונה ייעודה: כיום חלק ניכר מהמתגוררים בישובים חקלאיים, אינם עוסקים בחקלאות. כמו כן, מדיניות הפיצויים הנוכחית מקשה על היכולת לפנות קרקע חקלאית ובכך יוצרת חסם ממשי למימוש תכניות פיתוח. כיום ישנן כ-12 אלף יח"ד בתכניות מאושרות על קרקע חקלאית ששינתה את ייעודה, אשר אינן משווקות בעקבות עיכובים וחסמים בהליכי פדיון הזכויות. מוצע להקים צוות שיבחן את המדיניות בנושא ויתאימה למציאות בת זמננו.

6. התחדשות עירונית ושינוי תמ"א 38:

• צמצום אפשרות סירוב דיירים מטעמים בלתי סבירים לקידום פרויקטי התחדשות עירונית - תיקון הרוב הנדרש מרמה של 80% מדיירי הבניין למעל ל-50% (ובתנאי כי במתחם יש רוב מיוחס של 66% מדיירי המתחם). בבניין בודד יעמוד הרוב הדרוש על 66%. כמו כן המפקח על הבתים המשותפים יוכל לחייב מסרבים סירוב בלתי סביר לחתום על פינוי בינוי באותם התנאים להם הסכימו רוב הדיירים.

• מתן הנחות בארנונה לדיירים קיימים בפרויקטים של פינוי בינוי הרשות המקומית תוכל לתת הנחה בארנונה לדיירים שעברו במסגרת פינוי-בינוי לדירה חדשה. ההנחה תהייה על השטח העודף (שטח הדירה החדשה פחות שטח הדירה המפונה) ולתקופה של 4 שנים בהיקף מקסימאלי של 100% בשנה הראשונה, 75% בשנייה, 50% בשלישית ו-25% ברביעית

• הגדלת זכויות הבניה והרחבת התחולה של תמ"א 38 באופן שתשמש גם למיגון בתי המגורים הורדת הרוב הנדרש לביצוע למיגון מ-66% ל-50%. להגדיל את זכויות הבניה ל-1.5 דירות במרכז ו-2.5 בשאר האזורים.

ממשרד הבינוי והשיכון נמסר: "אנו מברכים על החלטת משרד האוצר לאמץ שלושה סעיפים מרכזיים בחקיקה שגובשה במשרד הבינוי והשיכון ומינהל מקרקעי ישראל (השבת הקרקע שייעודה שונה מחקלאות למגורים לידי המדינה, תמריצים לפרויקטים של פינוי-בינוי, ביטול החלטת הממשלה מתחילת 2008 להפסיק את התכנון באזור המרכז)".

"הדבר יכול לתרום להגדלת היצע הדירות בטווח הבינוני והארוך. יחד עם זאת, שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס סבור שיש לתת תמריצים ישירים לזוגות צעירים רוכשי דירה ראשונה, בהתאם לתכנית שהציג לשר האוצר. לפי ההצעה, יוענק פטור ממע"מ על רכישת דירה לרוכשי דירה ראשונה בפריפריה. בנוסף לפי התכנית, משרד הבינוי והשיכון ישתתף בהחזרי המשכנתא לזוגות צעירים בפריפריה, בסכום של עד 20% מתשלומי המשכנתא, על פני 20 שנה. צעדים אלה, יפחיתו באופן מיידי את העומס המוטל על זוגות צעירים ברכישת דירה, ויתקנו אפליה שממנה סובלים הזוגות הצעירים. הדיונים בין שר הבינוי והשיכון ושר האוצר ימשכו בשבועות הקרובים, לקראת הבאת התקציב לממשלה ולכנסת".

צרו איתנו קשר *5988