מרעננים את באר שבע: יותר ממיליון תושבים עד 2020

כך קובעת תוכנית המתאר המחוזית (תמ"מ) החלקית למטרופולין באר שבע, שעלתה היום לדיון בוולנת"ע ■ אחד מיעדיה של התמ"מ הוא כי עד 2020 ירכז מטרופולין באר שבע 12% מאוכלוסיית ישראל לעומת 7% היום

יותר ממיליון תושבים יחיו במטרופולין באר שבע עד 2020 ובכך תכפיל עצמה אוכלוסיית האזור, כך קובעת תוכנית המתאר המחוזית (תמ"מ) החלקית למטרופולין באר שבע, שעלתה היום לדיון בוולנת"ע (הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים) של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה. ‏

אחד מיעדיה של התמ"מ הוא כי עד 2020 ירכז מטרופולין באר שבע 12% מאוכלוסיית ישראל לעומת 7% היום. היום חיים במטרופולין כחצי מיליון תושבים.

יעד נוסף של התמ"מ הוא הגדלת ההשקעות בתשתית הנדסית ובפיתוח הון אנושי באזור. התמ"מ מקודמת כחלק מאסטרטגיית הממשלה לקידום המדיניות לחיזוק הפריפריה.

המטרה העיקרית של התמ"מ היא "ליצור את מטרופולין באר שבע", כלומר להפוך את הנגבהצפוני למרחב מטרופוליני בעל זהות וגיבוש פנימי, שבאר שבע היא במרכזו, כחלופה מתחרה וייחודית למטרופולינים אחרים בישראל. מטרה זו תושג באמצעות יצירת שיתוף תפקודי-חברתי-כלכלי בין הישובים והאוכלוסיות המצויים במטרופולין, ותוך טיפוח הייחוד התרבותי-קהילתי-סביבתי.

התוכנית כוללת פריסה של שימושי קרקע, תוך קביעת היררכיה מרחבית בין עוגנים ראשיים ומשניים ומגוון אמצעי מדיניות לפיתוח כושר המשיכה של האזור. התוכנית מהווה מסגרת שתאפשר גיוס מאורגן של משאבים לאומיים ליצירת מטרופולין מגובש, מרושת היטב, עתיר מוסדות ובעל מרחב ציבורי מטופח ואוכלוסייה ברמה גבוהה.

כן עוסקת התמ"מ באוכלוסייה הבדואית באזור ומאפשרת מענה תכנוני להסדרת ההתיישבות הבלתי מוסדרת תוך שילוב האוכלוסייה הבדואית במרחב המטרופוליני. זאת בצד הקמת יישובים נוספים, הכרה בחלק מריכוזי הפזורה הקיימים, פיתוח תעסוקה, שירותים ומוסדות. ‏

בד בבד, פועל כיום צוות בראשות משרד ראש הממשלה ליישום דו"ח גולדברג על מנת להשלים את פעולות התכנון, באמצעות הסדרי הקרקע ובהיבטים המשפטיים והיישומיים של הסדרת הבעלויות והתיישבות הבדואים בנגב.

לדברי ראש מינהל התכנון, אדריכל שמאי אסיף, שאף מכהן כיו"ר הוולנת"ע, "ממשלות ישראל הציבו במשך שנים את פיתוח הנגב בעדיפות לאומית גבוהה, והשיקו יוזמות נקודתיות שונות, לא תמיד מתואמות, באזורי הנגב השונים. יוזמות אלה, למרות הצלחותיהן החלקיות, לא יצרו את המאסה הקריטית שתאפשר את המראתו של האזור, וחזון הנגב ממתין עדיין להגשמה מלאה.

"מרחב הנגב הצפוני כולל כבר היום את רוב רובה של אוכלוסיית הנגב והפעילות הכלכלית בו. אך בעוד כיום מתקיימים באזור אוסף של ישובים ופעילויות, רק הפיכת המרחב כולו למטרופולין מגובש, מאורגן ואיכותי, תאפשר לו להפוך למוקד משיכה אטרקטיבי ומתחרה למרכז הארץ. יודגש כי יכולותיהם של כלי התכנון היא יכולת מוגבלת, ורק באמצעות עדיפות מובהקת לפיתוח הנגב הצפוני, לרבות הקצאת משאבים ומאמצים ממשלתיים מאורגנים ומרוכזים, תושג מדיניות הממשלה לחיזוק הפריפריה".

צרו איתנו קשר *5988