ניסיון הפיכה בצמרת מגל: דרישה להדחת פרי וכל הדירקטורים

בכפוף לכך שההחלטה תאושר, מתבקשת האסיפה לאשר את מינויים של אביהו בן-נון, יואב שטרן, זיוי ר. נדיבי, עמי אמיר, וישראל (רליק) שפיר, כדירקטורים לכהונה שראשיתה מיד בתום האסיפה

ניסיון הפיכה בצמרת מגל : חברת מגל זימנה הערב (ה') אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום ה' ה-12 באוגוסט, 2010 במשרדי החברה ביהוד, זאת לבקשת המשקיעים האמריקניים בחברה, כאשר המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הנ"ל הינו ה- 8 ביולי, 2010.

על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות הבאות:

סיום לאלתר של כהונתם של כל הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדירקטורים החיצוניים ומר נ. קירש. הדירקטורים שאליהם מתיחסת הבקשה הם יעקב פרי, יעקב אבן עזרא, יעקב נוס, ברי סטיפל וזאב לבנה.

בכפוף לכך שההחלטה המפורטת בסעיף הראשון תאושר, מתבקשת האסיפה לאשר את מינויים של אביהו בן-נון, יואב שטרן, זיוי ר. נדיבי, עמי אמיר, וישראל (רליק) שפיר, כדירקטורים לכהונה שראשיתה מיד בתום האסיפה וסיומה במועד אסיפת בעלי המניות השנתית בשנת 2011.

בכפוף לכך שההחלטה המפורטת בסעיף הראשון לא תאושר, מתבקשת האסיפה לאשר עיסקה עם מר נ. קירש ו/או תאגידים קשורים או שלובים שלו הכוללת מתן הלוואה לחברה ע"י קירש, הקצאה פרטית של מניות בחברה אשר מטרתה להקנות לקירש 25% או יותר מזכויות ההצבעה בחברה וכן השתתפות קירש בהצעת זכויות עתידית.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות המוצעות לעיל הינו רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמשתתפים בהצבעה.

נזכיר כי ב-23 ביוני התקיימה אסיפת בעלי המניות של מגל ובה הוחלט כי יעקב פרי ימשיך לכהן כיו"ר מגל ויזכה לשכר שביקש. ההחלטה תקפה לפחות עד לאסיפה המיוחדת. פרי, המועסק במגל במשרה חלקית, זכאי לשכר חודשי של 50 אלף שקל ולבונוס שנתי של 5% מרווחי החברה לפני מס.

מצבה של מגל, העוסקת בפיתוח מערכות אבטחה לזיהוי חדירות בלתי מורשות, הידרדר בשנים האחרונות, והיא נאלצה גם לתקן את דו"חותיה פעמיים, לאחר שהכנסות בהן הכירה לא התקבלו בסופו של דבר.

צרו איתנו קשר *5988