בנק ישראל יבדוק את חלוקת הבונוסים החריגים בבנק אגוד

דירקטוריון אגוד החליט לתת בונוסים ליו"ר, למנכ"ל ולהנהלה בהיקף של 3.8 מיליון שקל למרות אי עמידת הבנק ברף המינימלי לכך ■ אגוד בתגובה: "הבנק מקבל החלטות על ידי הגורמים המוסמכים לכך בהתאם להוראות הדין, וכך גם לעניין המענקים"

המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, החל לבדוק את הבונוסים החריגים בבנק אגוד . כך נודע ל"גלובס". בנק ישראל ידרוש מדירקטוריון אגוד הסברים לגבי הבונוס שמבקש לקבל היו"ר, זאב אבלס, ולגבי הבונוסים החריגים שאושרו למנכ"ל, חיים פרייליכמן, ולחברי ההנהלה הבכירים.

הבונוסים אושרו למרות אי העמידה ברף התשואה על ההון המינימלי שנקבע בהסכם ההעסקה של בכירי הבנק. שיעור הבונוסים למנכ"ל וליו"ר הוא 1% מהרווח הנקי (לכל אחד) השנתי של הבנק.

מבנק אגוד נמסר בתגובה, כי "הבנק מקבל החלטות על ידי הגורמים המוסמכים לכך בהתאם להוראות הדין, וכך גם לעניין המענקים. הבנק מקיים קשר שוטף עם נציגי הפיקוח על הבנקים במהלך העסקים הרגיל בכל נושא שהוא".

הפיקוח על הבנקים יבקש לראות את הפרוטוקולים של דיוני הדירקטוריון. בכוונת הפיקוח לבדוק מה היו הנימוקים שהציג הדירקטוריון לאישור הבונוסים החריגים, איך הצביע כל דירקטור, ואיך התנהל הדיון בדירקטוריון - למשל אלו שאלות נשאלו על ידי הדירקטורים, ואיך התמודד הדירקטוריון עם אי עמידת המנהלים ברף התשואה על ההון שנקבע מראש.

במידה שבנק ישראל יגיע למסקנה כי אישור הבונוסים נעשה שלא בצורה תקינה, ידרוש הפיקוח על הבנקים מדירקטוריון אגוד קיום דיון נוסף בסוגיה. נציין כי אבלס היה בעבר המפקח על הבנקים.

כמו כן שוקלים בפיקוח על הבנקים להעביר בהמשך את הטיפול בבונוסים החריגים לרשות ניירות ערך. נזכיר כי בעבר טיפלה הרשות בבונוסים חריגים בבזק ובבנק הפועלים, ובעקבות טיפולה הודחו בכירים בבזק, ובכירי הפועלים נאלצו להשיב כספים.

התשואה הנמוכה בין הבנקים

בשבוע שעבר אישר דירקטוריון אגוד בראשות אבלס מענק בסך 2.6 מיליון שקל בגין ביצועי שנת 2009, שיחולק בין מנכ"ל הבנק וחמישה חברי הנהלה. בנוסף אישר הדירקטוריון, בהחלטה שעברה ללא מתנגדים, מענק בסך 1.2 מיליון שקל לאבלס עצמו. המענק יתווסף לשכר שנתי של 2.75 מיליון שקל שמקבל אבלס, המועסק ב-75% משרה. המענק יעלה לאישור האסיפה הכללית של הבנק, שזומנה ל-16 באוגוסט.

אגוד סיים את 2009 עם רווח של 117 מיליון שקל המשקף תשואה של 6.6%, הנמוכה ביותר מבין הבנקים העצמאיים. בהסכמי ההעסקה של בכירי הבנק נקבע, כי הם זכאים למענק שנתי בהינתן תשואה מינימלית של 7.5% (למנכ"ל) או 7% (להנהלה), כך שלא מגיע להם מענק בגין 2009. למרות זאת יקבל פרייליכמן מענק של 1.2 מיליון שקל, המשקף תשואה על ההון של 10.5%. זאת בהמשך לעלות שכר בסך 2.6 מיליון שקל שקיבל בשנת 2009.

הדירקטוריון פירט 15 סיבות למתן הבונוס לפרייליכמן. בין היתר נטען, כי הרווח עלה על היעדים שנקבעו ל-2009, הרווח היה גבוה מזה שהיה בשנת 2008, יחסי העבודה בבנק היו תקינים, המנכ"ל ויתר על שכר בשנת 2009, והוא גם התמודד באופן מוצלח עם המשבר העולמי ועם ההרעה בסביבה העסקית.

הדירקטוריון נימק את הבונוס לאבלס בנימוקים הבאים: הנפקה מוצלחת שעשה הבנק בשנת 2009, ב-2009 לא קיבל היו"ר מענק (בגין 2008), המענק סביר ומתיישב עם מצבו העסקי של הבנק וגם בהשוואה למענקים ששולמו ליושבי ראש דירקטוריון בבנקים בינוניים אחרים, המענק משקף את ההערכה ליו"ר בהכוונת פעילותו של הבנק, בביצוע תפקידי הפיקוח, ובקביעת מדיניות הבנק בתקופת המשבר הפיננסי.

עוד קיבלו מענקים חריגים: עדנה פרס לכיש, ראש האגף העסקי (לאחרונה מונתה לראש האגף הקמעונאי), עקיבא שטרנברג, ראש אגף ניהול סיכונים, וחמי מורג, ראש אגף משאבים (כל אחד מענק של 300 אלף שקל); אפי אברהם, ראש אגף ניהול פיננסי, ונטע אברהמוב ביתן, החשבונאית הראשית, קיבלו מענק של 260 אלף שקל ו-230 אלף שקל בהתאמה. עלות שכרו של כל אחד מהחמישה עמדה בשנה שעברה על למעלה ממיליון שקל.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988