"יש שינוי אסטרטגי בהתייחסות לגז טבעי בחברת חשמל"

האנליסט ירון זר מכלל פיננסים חוזר על המלצת "קניה" לישראמקו (מחיר יעד 68 אגורות) ו"תשואת יתר" לשותפויות אבנר ודלק קידוחים (מחירי יעד 2.40 שקל ו-13.70 שקל בהתאמה)

ירון זר, אנליסט האנרגיה בכלל פיננסים ברוקראז', פרסם עדכון לסקירתו על שותפויות הגז הטבעי שנסחרות בתל-אביב, בעקבות הודעת חברת החשמל על הסבת תחנת הכח בחדרה לגז טבעי.

לפי הפרסומים בתקשורת בנוגע לפרסום של חברת החשמל על מכרז גדול לרכישת גז טבעי, מדובר על רכישת גז טבעי החל מיולי 2014, בהיקף שנתי של BCM 2.24 לתקופה של 15 שנה. מול חברת החשמל, לתמר יש מזכר הבנות לספק כ- BCM 2.7 בשנה ולגז המצרי של EMG הסכם של כ- BCM 2.1 בשנה (לפני תוספת).

המכרז, אומר זר, מהווה שינוי אסטרטגי לטווח ארוך. הביקוש לגז טבעי יעלה על תחזית רשות הגז במשרד התשתיות, שפורסמה בפברואר השנה. "עד כה הערכנו כי הגז הטבעי צפוי להוות כ-50% מיצור החשמל בארץ. להערכתנו, לאור מכרז זה הגז הטבעי יהווה מעל מחצית (50%-60%) מיצור החשמל בארץ. מכרז זה מסמן שינוי אסטרטגי לטווח ארוך לגבי השימוש בגז טבעי בארץ. יחד עם זאת, בשלב זה לא עדכנו במודל שלנו התפתחות זו".

לגבי ההסבה של תחנת הכוח בחדרה, בחלקה, לגז טבעי אומר זר כי המכרז מיועד להסבת יחידות הייצור הישנות בתחנת הכוח בחדרה ואינו כולל תחנה עתידית באשקלון, שהרי עדיין לא אושרה.

לשם כדאיות הסבת היחידות הפחמיות בחדרה לגז טבעי צפוי המחיר לעמוד על כ-4 דולר ל-mmbtu, קרוב למחיר השווה ערך במונחים קלוריים לפחם. "המחיר נמוך ביחס לעסקאות עם חברת החשמל אך יהא כדאי הודות להקדמת מכירות בשנים רבות. אין בכך סתירה ביחס למחירי העסקאות הקודמות".

להערכת זר, תמר תזכה בנתח של כשני שליש מהמכרז והיתרה תגיע מהגז המצרי של EMG. שינוי אסטרטגי לטווח ארוך מסוג זה צפוי להתבסס על גז ישראלי. בנוסף, "למדנו השנה כי המצרים אינם ששים לספק גז לישראל במחיר הצפוי במכרז".

לוח הזמנים תלוי בהבהרות ממשרד התשתיות - המועצה הארצית לתכנון ובניה החליטה בשבוע שעבר לבחון גם את חלופת האסדה הימית. סוג התסקיר לחלופה הימית עדיין לא הוגדר ויש להמתין לפרסום החלטה בכתב בעניין זה. סוג התסקיר יקבע את לוח הזמנים. בשלב זה, השותפויות ממתינות לקבלת הבהרות ממשרד התשתיות לגבי לוח הזמנים של התסקיר הימי.

בשורה התחתונה, זר חוזר על המלצת "קניה" לישראמקו (מחיר יעד 68 אגורות) ו"תשואת יתר" לשותפויות אבנר ודלק קידוחים (מחירי יעד 2.40 שקל ו-13.70 שקל בהתאמה). לשותפות רציו נותן זר מחיר יעד של 28 אגורות.

צרו איתנו קשר *5988