לתושבי תל-ברוך צפון נמאס מירידת ערך הדירות בשכונה

טוענים מזה שנים לירידת ערך דירותיהם בעקבות הבנייה המאסיבית בשכונת נווה-גן השכנה - וכעת דורשים לחייב מינוי שמאי מכריע

כ-50 תושבים משכונת תל ברוך צפון בתל אביב הגישו עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בת"א, בבקשה להורות לוועדת הערר המחוזית במחוז תל אביב להחליט בנוגע לשמאי המכריע בתיקם, לאחר שחלפה יותר משנה ממועד הדיון האחרון.

התושבים, המיוצגים על-ידי עוה"ד דורון רוזנברג ונוריאל אור ממשרד פטמן רוזנברג, רכשו דירות בתל ברוך צפון לאור הפוטנציאל הטמון בשילוב מגורים באווירה כפרית עם קרבה למטרופולין תל אביב. אולם, ב-2001 אושרה תוכנית מתאר מקומית לשכונת נוה גן ברמת השרון, שתכלול 1,459 יחידות דיור במבנים בגובה עד 16 קומות. כתוצאה, בינואר 2004 הגישו תושבי תל ברוך צפון לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון תביעות בגין ירידת ערך המקרקעין שבבעלותם.

לאחר שהוועדה המקומית דחתה את תביעותיהם, הגישו התושבים עררים לוועדת הערר המחוזית מחוז תל אביב. הדיונים החלו בינואר 2005, וכעבור שנה הוחלט כי ועדת הערר תיתן החלטה בדבר אופן ניהול המשך ההליכים, אולם מאחר שכעבור כשנה ותשעה חודשים טרם התקבלה החלטה, עתרו התושבים לבית המשפט המחוזי. בעקבות עתירה זו החליטה ועדת הערר במאי 2008 כי הנושא יופנה לשמאי מכריע, שיבדוק את הפגיעה שנגרמה לכל אחד מנכסי העותרים.

אולם, על החלטה זו הגישה הוועדה המקומית ערעור מינהלי לבית המשפט וביקשה מוועדת הערר לעכב את ביצוע ההחלטה. כך, בנובמבר 2008 התקבלה הוראה על עיכוב ביצוע ההחלטה בדבר מינוי שמאי מכריע עד למתן פסק דין בעניין ערעורה המינהלי של הוועדה המקומית רמת השרון. הוראה זו שונתה במאי 2009, אך כעבור מספר ימים שוב ביקשה הוועדה המקומית לבצע עיכוב במינויו של שמאי מכריע. למרות התקיימותם של מהלכים נוספים, נכון להיום נותר העיכוב על כנו, אף שעברה יותר משנה ממועד הדיון האחרון בנושא.

ועדת הערר המחוזית מחוז תל אביב מסרה בתגובה כי "מדובר בעררים שמעוררים שאלה עקרונית, ומכאן התמשכות ההליכים בהם. בימים הקרובים תינתן החלטה באם ניתן להעביר העררים להכרעת שמאי מכריע".

צרו איתנו קשר *5988