ישראמקו מתכוננת להנפקת זכויות בה תגייס כ-104 מיליון שקל

את הזכויות יוכלו לרכוש המחזיקים ביחידות ההשתתפות במחיר של 0.36 שקל ליח' לעומת מחיר ישראמקו "אקס זכויות" של 0.4981 שקל כיום ■ חנ"ל, אקויטל וחיים צוף התחייבו לנצל זכויות לרכישת של כ-11.6% בתמורה לכ-12 מ' ש'

שותפות חיפושי הנפט והגז, ישראמקו הגישה לבורסה הצעת מדף, מבוססת על תשקיף מדף שפירסמה ב-27 במאי, לביצוע הנפקת זכויות בה היא מתכוונת לגייס 104 מיליון שקל, וקיבלה הערב את אישר מנכ"ל הבורסה.

השותפות המוגבלת מציעה כ-288.6 מיליון יח' השתתפות בנות 0.01 שקל ע.נ. מתוך סך של 500 מיליון יחידות השתתפות אותן היא יכולה להציע על פי תשקיף המדף. השותפות קבעה כי בגין כל 36 יחידות השתתפות המוצעות בדרך של זכויות למחזיקי יחידות השתתפות קיימות ביום הקובע, יהיה המחזיק זכאי לרכוש יחידת זכות אחת במחיר של 0.36 שקל ליחידה.

בהתחשב בשער הסגירה של יחידות ההשתתפות של ישראמקו בבורסה אתמול (25 ביולי), אשר היה 0.502 שקל, ובהתחשב במחיר יחידת הזכות המוצעת, שער יחידה "אקס זכויות" הינו 0.4981 שקל ומרכיב ההטבה הגלום בזכויות המוצעות על פי דו"ח זה הינו כ-0.77%.

בנוסף התחייבו בעלי העניין הבאים לנצל את הזכויות המגיעות להם לרכישת 33.5 מיליון יחידות זכות המהוות כ-11.6% מסך היחידות המוצעות בתמורה לכ-12 מיליון שקל: חנ"ל, אקויטל וחיים צוף, אשר הינם בעלי עניין בשותף הכללי.

היום הקובע יחול בסיום יום המסחר ב-1 באוגוסט. יום המסחר בזכויות יתרחש ב-11 באוגוסט. היום האחרון לניצול זכויות יהיה ב-15 באוגוסט.

כל כספי תמורת ההפקה שיתקבלו מהנפקה זו ייועדו להשתתפות בפעולות חיפושי נפט ו/או גז או הפקתם.

לישראמקו זכויות השתתפות בנכסי הנפט הבאים: חזקת I/8 מד יבנה, חזק I/13 דלית , חזקת I/12 תמר, רשיון 332/ שמשון, היתר מוקדם 200/דניאל.

צרו איתנו קשר *5988