האוצר: חב' הביטוח יתקנו רכבים חדשים בחלקים לא מקוריים

משרד האוצר פרסם טיוטה שלישית לפוליסה התקנית לביטוחים המקיפים

שנים רבות לאחר שהפוליסה התקנית לביטוחים המקיפים וצד ג' לרכבים הפרטיים בישראל נוסחה לאחרונה, אי שם ב-1986, באוצר מקווים כי בתחילת 2011 תהיה פוליסה תקנית חדשה לביטוח הפרטיים.

היום פרסם האוצר טיוטה שלישית לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), קצת יותר משנה לאחר שפורסמה הטיוטה השנייה, במסגרתה מבהיר האוצר את ההתייחסות לביטוחים המקיפים וצד ג' לרכבים הנרכשים במסגרת יבוא אישי.

במסגרת השינויים מהטיוטות הקודמות, ולאור הפיכת היבוא האישי לאופציה מוכרת בשוק, האוצר מעלה בעיה בנוגע לבחינת שווי כלי רכב המיובאים אישית שאין להם מחירונים, ולכן מציע ששווי הרכב שייובא ביבוא אישי ורכבי יוקרה שלא נכללים במחירונים ייקבע על פי הערכת שווי שתצורף למפרט כבר בעת עשיית הביטוח.

בטיוטה הנוכחית האוצר מגדיל במידת מה את המרווח של חברות הביטוח ביחס לטיוטות הקודמות בנוגע לתיקון והחלפת חלקים ברכב שאבדו או ניזוקו, בחלקים הדומים להם באיכותם ובתכונותיהם לגבי כל הרכבים, ולא רק בחלפים מקוריים חדשים ברכבים חדשים מהשנתיים האחרונות.

כמו כן, ובהמשך לטיוטות הקודמות, האוצר קובע שהחברות יהיו רשאיות לשנות את נוסח הפוליסה התקנית אך ורק לטובת הלקוח. האוצר מציע גם שלאור ריבוי התאונות המתרחשות עקב נהיגה תחת השפעת אלכוהול, ייקבע שאם בעת תאונה הנהג היה תחת השפעת אלכוהול מעבר למותר, אזי סכום ההשתתפות העצמית שיידרש לשלם יהיה גבוה פי 5 ביחס לשיעור הרגיל.

בנוסף, האוצר קובע כי כל הארכה של תקופת הביטוח תיעשה בהסכמה מפורשת של המבוטח, כדי למנוע מצב של חידוש ביטוח אוטומטי וגביית תשלום מהלקוח גם אם אינו רוצה להמשיך בביטוח.

ענף ביטוחי הרכב רכוש (ביטוח מקיף וצד ג') גלגל ב-2009 פרמיות בסך של כ-5.65 מיליארד שקל לעומת כ-5.5 מיליארד שקל ב-2008.

צרו איתנו קשר *5988