באוצר מורחים את הזמן: התוכנית לטיפול בדמי הניהול מתעכבת

בין הצעדים הנשקלים בדיונים: הטלת מגבלות על עמלות סוכני הביטוח ועל מתן תמריצי מכירה לסוכנים מהגופים המוסדיים

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, בראשות פרופ' עודד שריג, ממשיך לבחון את הצעדים שבהם ינקוט לפתרון הנסיקה בדמי הניהול בשוק קופות הגמל. את התהליך מלווה סגן שר האוצר, ח"כ יצחק כהן (ש"ס). פרסום תוכנית האוצר צפוי להתעכב במשך כמה שבועות.

ככל הידוע, עם הצעדים שעלו באחרונה לדיון באוצר ונשקלים כאפשרויות לטיפול ברמת המחירים הגבוהה בשוק הגמל נמנים הטלת מגבלות על עמלות סוכני הביטוח, ומתן תמריצי מכירה לסוכנים מהגופים המוסדיים. הצעדים שהאוצר צפוי להודיע עליהם תואמים את הצעות "גלובס" להתמודדות עם כשל השוק של דמי ניהול, כפי שהתפרסמו בעיתון באמצע החודש.

השוק הפנסיוני מתאפיין בבורות ובחוסר הבנה של הלקוח הסופי, ובשליטה בפועל על הזזת הכספים של הגורמים המתווכים - מרביתם סוכני ביטוח ולצדם מערכי הייעוץ הפנסיוני בבנקים, הנמצאים בתחילת דרכם. עקב כך, בכוונת האוצר למנוע מצב שבו הגורם המפיץ והמתווך יפעל מתוך הטיה לאינטרסים שאינם אלו של הלקוח, ואף מנוגדים לו. למשל, בשל רצון לקבל את תמריצי המכירות של הגופים המוסדיים. כאמור, נוסף על כך אחת האופציות הנשקלות עתה באוצר נוגעת להגבלת העמלה - בין אם במגבלה כספית, באחוזים, או באמצעים אחרים, כדי לייתר החלטה של משווק להעביר את הלקוח ממקום למקום ממניעים שאינם בהכרח לטובתו.

ככל הידוע, באוצר עדיין לא התכנסו כדי להחליט באופן סופי לגבי הצעדים שיובילו, וממשיכים להתלבט בעניין הצעדים האפשריים והשפעותיהם על השוק. כפועל יוצא, מידת הבשלות של סוגיית הגבלת העמלות אינה ודאית לפי שעה, בה בעת שסוגיית תמריצי המכירה נראית כבעלת היתכנות גבוהה יותר. כפי הנראה, כחלק מהמהלך להסדרת ופישוט מערכי התיווך וההפצה בשוק הפנסיוני, באוצר בוחנים גם את האפשרות לשנות את התייחסות השוק לחלוקת העמלות בין סוכנים קודמים וחדשים של לקוח מסוים באותו גוף פנסיוני.

בהתייחס לכוונות אלו נמסר מלשכת סוכני ביטוח כי "אין לנו כל כוונה להגיב לדיווחים ולרסיסי מידע. עמדתנו ברורה: לפני שעוסקים בסוכני הביטוח כדאי וראוי שיעסקו במשכורות מנופחות של מנהלי בתי ההשקעות, ובשאיפתם להחזיר כמה שיותר מהר את השקעתם. צריך לזכור ולהזכיר כי מי שקובעים את דמי הניהול הם היצרנים - ולא סוכני הביטוח. 'חלקם' של הסוכנים הוא בעשיית מרבית העבודה ובהענקת השירות המיטבי ללקוח, ועל כך מגיע להם תגמול ראוי".

תחרות יעילה

בסביבת האוצר מסבירים כי תוכנית המשרד לטיפול בגובה דמי הניהול בשוק הפנסיוני מבוססת על שלושה דגשים: שקיפות, ניידות והסדרת השיווק, בעיקר בשוק הגמל - שם עיקר הבעיה מבחינת האוצר. צעדים אלו, כך מקווים באוצר, יובילו למצב שבו הגופים המוסדיים בשוק הגמל יחלו להתחרות ביניהם ביעילות.

בנוגע לסוגיית השקיפות, באוצר צפויים להגביר את הדיווח ללקוח על דמי הניהול שהוא משלם לגוף שמנהל את כספו, תוך מתן פירוט רב על דמי הניהול הממוצעים הנגבים באותו גוף, וכן דמי הניהול המזעריים והמרביים שגובה אותו גוף. כמו כן, באוצר מתכוונים להגביל את הפער המרבי בין דמי הניהול הגבוהים ביותר בכל גוף, ולקבוע רף הנחה מרבי שגוף מנהל יוכל להעניק ללקוחותיו.

בסוגיית הניידות, האוצר מתכוון לטפל בעיקר באמצעות הסרת חסמי מעבר, מיסויים ואחרים, בין המכשירים והגופים השונים בשוק הפנסיוני - בעיקר בנוגע להעברת כספים הוניים נזילים מהגמל וביטוחי המנהלים, לקרנות הפנסיה החדשות.

צרו איתנו קשר *5988