לאחר חשיפת "גלובס": אומ"ץ תובעת להדיח את גליה מאור

כמו כן אומ"ץ תובעת מן הנגיד להורות להנהלת לאומי לנתק את הקשר רב השנים עם הפרקליטה הפרטית עו"ד דליה טל, אשר גם לדעת חזקיהו נגועה לכאורה בניגוד עניינים בכל מערכת יחסיה עם הבנק

לאחר ש"גלובס" חשף ביום חמישי האחרון את הדו"ח החמור המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, על פעילות דירקטוריון בנק לאומי, דורשת כעת תנועת אומ"ץ להדיח את מנכ"ל הבנק, גליה מאור.

במכתב לנגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, כותב יו"ר הנהלת אומ"ץ אריה אבנרי: "בעקבות הדו"ח החמור של המפקח על הבנקים רוני חזקיהו על מערכת היחסים הפגומה השוררת בין ההנהלה לבין דירקטוריון בנק לאומי, אנו פונים אליך בתביעה להדיח לאלתר מתפקידה את מנכ"לית בנק לאומי גליה מאור. כמו כן אני תובעים ממך להורות להנהלת הבנק לפעול לניתוק הקשר רב השנים בין הבנק לבין הפרקליטה הפרטית עו"ד דליה טל, אשר גם לדעת מר חזקיהו נגועה לכאורה בניגוד עניינים בכל מערכת יחסיה עם הבנק".

"אנו יוצאים מתוך הנחה כי הדו"ח של המפקח עבר את אישורך לפני שפורסם ברבים ותביעתנו אליך, כנושא משרה ציבורית בכירה ביותר, נעשית בעקבות הביקורת החמורה הכלולה בדו"ח. ראוי להזכיר כי מתוך הדו"ח שכתב חזקיהו עולים הדברים הבאים: דירקטוריון בנק לאומי מובל על ידי ההנהלה, ההחלטות מגיעות מההנהלה לדירקטוריון כשהן מנוסחות, מגובשות ו"מבושלות", הדירקטוריון מקבל אותן והדיון שמקיימים עליהן הוא קצר ולא מעמיק; בחלק ניכר ובולט מהמקרים החלטות לאומי מתקבלות כפי שהגיעו מההנהלה; דירקטוריון לאומי אינו יוזם פעולות פיקוח אקטיביות על ההנהלה וכמעט שאינו מעלה בעצמו נושאים לדיון".

עוד כותבים באומ"ץ כי "פרק משמעותי אחר בדו"ח הביקורת של המפקח חזקיהו עוסק במרחב הייצוג הרחב של עו"ד דליה טל, עד כדי חשש לאפשרות של ניגוד עניינים לכאורה. כידוע לך היטב, גם על פי שכתוב בדו"ח, עו"ד טל עוסקת בייצוג של הנהלת הבנק ובייעוץ לה במקביל לייצוג הדירקטוריון וייעוץ לו. הדו"ח קובע כי לא יכולה להיות תאימות מלאה בין שני התפקידים, שכן ההנהלה היא המבצעת והדירקטוריון אמור לפקח על ההנהלה".

"בנוסף לכך מסתבר כי עו"ד טל, הנחשבת לידידתה האישית הקרובה ביותר של מנכ"ל הבנק, גליה מאור, משמשת שנים ארוכות כעורכת הדין הראשית של הבנק בעסקאות, בכלל זה בעסקאות רכישה ומכירה של נכסים פיננסיים, חברות בנות ונכסים אחרים. במקביל, היא מייצגת גופים בנקאיים רבים אחרים במשק - בנקים, בנקאים, בעלי עניין בבנקאות או גורמים הרוצים להיות כאלה".

עוד מציינים באומ"ץ כי פרט למה שנכתב בדו"ח הביע חזקיהו באחרונה את דעתו על הסיכונים הצפויים בקרוב לבנק עם תחילת הליך מכירת המניות שמחזיקה המדינה. במסיבת עיתונאים אמר חזקיהו במפורש: "לאומי יעבור להיות בנק ללא גרעין שליטה וזה אתגר להתמודד עם סיכונים ללא בעל שליטה".

בכנס לשכת המבקרים הפנימיים הבהיר חזקיהו את מהות היחסים הרצויה בעיניו בין הדירקטוריון להנהלה בבנק ואמר כך: "הדירקטוריון לא עובד אצל המנכ"ל אלא המנכ"ל עובד בבנק שמנוהל על ידי הדירקטוריון... השטח לא יכתיב לאן הולכים ואחר כך הדירקטוריון יאשר, אלא הדירקטוריון צריך לקבוע את האסטרטגיה, ואסטרטגיה מתחילה עם ניהול סיכונים. תפקיד הדירקטוריון הוא לקבוע מה עושים, ויותר חשוב - מה לא עושים".

רוני חזקיהו, נזכיר, הודיע לפני מספר ימים כי בכוונתו לפרוש מתפקיד המפקח על הבנקים בסוף השנה.