מימוש ענק של אפריקה: מכרה החזקותיה בכביש 6 תמורת כחצי מיליארד שקל

התזרים הגדול הצפוי כתוצאה מהעסקה, יאפשר פירעון מוקדם מהצפוי של סדרת האג"ח הקצרה ויסייע לחברה בהמשך צמיחתה ■ הרווח הצפוי כ-200 מ' ש'

עוד מימוש ענק לחברת אפריקה ישראל : החברה חתמה על הסכם למכירת אחזקותיה בכביש 6 תמורת סך כולל של כ-475 מיליון שקל כשלסכום זה יתווסף סך של כ- 25.6 מיליון שקל בגין הלוואות שונות שהועמדו על ידי החברה לטובת הזכיינית. התזרים הגדול הצפוי כתוצאה מהעסקה, שיסתכם בכ-500 מיליון שקל, יאפשר פירעון מוקדם מהצפוי של סדרת האג"ח הקצרה שהיתה אמורה להיפרע ביוני 2012, וכן יסייע הדבר לחברה בהמשך צמיחתה. הרווח (לפני מס) של אפריקה כתוצאה מהעסקה צפוי להסתכם בכ-200 מיליון שקל.

אפריקה ישראל מכרה את חלקה בכביש 6 המהווה 37.5% מהזכויות בכביש לקרן תשתיות ישראל, שותפות בה מחזיקות חברות בנות של חברת הראל שהינן גופים מוסדיים כ-28% מהזכויות ההוניות. הראל תגדיל השקעתה בשותפות עם קרן התשתיות ותחזיק 24.5% מכביש 6 בהשקעה של כ- 300 מיליון שקל. במקביל חברת שיכון ובינוי מקבוצת אריסון, רוכשת את חלקה של חברת אייקון הקנדית. לאחר 2 העסקאות, יחזיקו שיכון ובינוי וקרן תשתיות ישראל בחלקים שווים בזכיינית כביש 6.

העסקה המורכבת במסגרתה הגדילה קבוצת שיכון ובינוי את החזקותיה בחברת דרך ארץ הייווייז, זכיינית כביש 6 התאפשרה, לאחר שהקבוצה ניצלה את זכות הסירוב שלה על מניות שותפתה הקנדית בכביש, חברת Canadian Highways. בעקבות זאת תרכוש שיכון ובינוי 25% ממניות דרך ארץ תמורת כ- 300 מיליון שקל ותגיע לאחזקה של 50% בפרויקט תמורת השקעה של כ-150 מיליון שקל.

במקביל לרכישת המניות מהשותפה הקנדית, תמכור שיכון ובינוי 12.5% ממניות דרך ארץ לקרן תשתיות ישראל, תמורת כ-150 מיליון שקל. כך, לאחר השלמת העסקה תחזיק שיכון ובינוי ב-50% ממניות דרך ארץ, כאשר קרן תשתיות ישראל תהפוך לשותפה חדשה בכביש. בשלב ראשון הודיעה שיכון ובינוי תממן את העסקה ממקורותיה העצמיים.

השלמת העסקת כפופה לקבלת אישורים מהמדינה, בנקאים, המפקח על הביטוח והממונה על ההגבלים העסקיים. אפריקה ישראל תמשיך להיות שותפה בדרך ארץ מנג'מנט קורפוריישן (החברה המפעילה את כביש 6) על ידי החזקה של 24.5% ממניותיה.

איזי כהן, מנכ"ל חברת אפריקה ישראל: "הסכם מכירת כביש 6 מהווה דוגמא לעסקה נוספת שביצעה קבוצת אפריקה ישראל בהשבחת נכס שבבעלותה ומימושו. וזאת, תוך יצירת תזרים מזומנים גבוה ורישום של רווח נאה. התזרים הגדול שיתקבל מהסכם מכירת כביש 6 אפשר לחברת אפריקה ישראל לפרוע את החוב האג"חי מוקדם מהצפוי ויסייע לחברה בהמשך צמיחתה".

מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי, עפר קוטלר: "איתנותה הפיננסית של שיכון ובינוי מאפשרת לה לנצל הזדמנויות בשוק ולהגדיל אחזקות במחיר אטרקטיבי בדרך ארץ, נכס משמעותי הנמצא בליבת העסקים של הקבוצה".

אמיר הסל, מנהל חטיבת ההשקעות בהראל ביטוח ופיננסים אמר היום: "הסיכון בעסקה נמוך ביותר ולפיכך מהווה העסקה השקעה ייחודית ועדיפה לעמיתי הראל שהתשואה הריאלית שצפויה ממנה הינה למעלה מ- 11%". לדברי הסל, "רכישת 50% מכביש 6 ע"י הקרן הינה עסקה מצוינת ולכן הראל הסכימה להגדיל משמעותית את השקעתה בקרן.

השלמת העסקה כפופה להתקיימות מספר תנאים מתלים ובהם אי מימושה של זכות סירוב ראשונה על ידי שיכון ובינוי המחזיקה ב- 37.5% מזכיינית הכביש לצד קבוצת אפריקה ישראל. במקרה של מימוש הזכות, תתבצע העסקה עם שיכון ובינוי במקום עם הקרן תשתיות ישראל.

נציין כי מבחינתה של אפריקה, העסקה אינה כוללת את מכירת זכויות החברה בחברת דרך ארץ הייוויז מנג'מנט קורפורשיין (24.5%), מפעילת הכביש וכן, אינה כוללת את זכויות חברת הבת דניה סיבוס בשיעור של 33%, בדרך ארץ קונסטרקשן ג'וינט ונטשר (CJV). השותפות הקבלנית, המשמשת כקבלן העבודות הראשי של כביש 6, וכיום מבצעת עבודות הרחבה בכביש.

קרן תשתיות ישראל התחייבה, כי והיה ושיכון ובינוי תממש את זכות ההצטרפות המוקנית לה בקשר עם העסקה, היא תרכוש גם את חלקה של שיכון ובינוי, וזאת מבלי לגרוע מתמורת העסקה, כמפורט לעיל.

שותף מנהל בקרן תשתיות ישראל, ירון קסטנבאום מסר כי "ההשקעה בכביש 6 תואמת את הפעילות והאסטרטגיה של הקרן בהיותה שחקן מוביל בתחומי האנרגיה והתשתיות. כביש 6 הינו פרויקט ייחודי מסוגו ובעל פוטנציאל השבחה גבוה בשנים הקרובות. אנו שמחים לחבור לקבוצת שיכון ובינוי ומברכים אותה על הגדלת אחזקתם בכביש ומאמינים שנוכל יחד לממש את הפוטנציאל הגלום בנכס".

בכיר בשוק אמר בשיחה עם "גלובס" כי "קיימים שני אבני דרך חשובים בטווח הקצר לאפריקה: הראשון, פתיחה מוצלחת של "מול אוף ראשה" במוסקבה עוד בדצמבר השנה והשני הוא טיפול בחוב הקצר, כולל פירעון אג"ח כ"ה שמיועד ל-2012. העסקה מהיום משחררת תזרים השווה לכמחצית מהחוב הקצר ואין ספק שזה מעודד".

צרו איתנו קשר *5988