ההסתדרות בחרה 9 גופים שיתפעלו את הקופות הגמל המפעליות

בראש הגופים בנק יהב, ואחריו בסדר יורד: בנק לאומי, בנק הפועלים, דב סיני (ד.ס.ש ייעוץ ושירותים), אמן מחשבים, איילון קופות, נס טכנולוגיות, מגן שלם ותפעול גמל

בסופו של הליך בחירה ארוך מאוד שגם התעכב חודשים רבים, אגף הפנסיה בהסתדרות, בראשותו של זאב חושינסקי, בחר 9 גופים עסקיים שיומלצו על ידה למתן שירותי תפעול לקופות גמל וקרנות השתלמות מפעליות. בראשם בנק יהב, ואחריו בסדר יורד: בנק לאומי; בנק הפועלים; ודב סיני (ד.ס.ש ייעוץ ושירותים).

יתר הגופים שנבחרו על ידי אגף הפנסיה הם: אמן מחשבים, איילון קופות, נס טכנולוגיות, מגן שלם, תפעול גמל.

בהסתדרות מציינים כי הגופים הללו יוכלו לספק שירותי תפעול ל-23 קופות וקרנות מפעליות המנהלות נכסים בהיקף כולל של כ-28 מיליארד שקל. נציין ש-15 גופים הגישו הצעות במסגרת הליך בחירה זה.

יעמדו בעלויות

הגופים שזכו יקבלו את המלצת ההסתדרות לקופות ולקרנות המפעליות בכל הנוגע למתן שירותי המידע הניתנים לעמית בקופה, לרבות שירותי מחשוב, אתרי אינטרנט, דו"חות לעמיתים, טיפול ברישום הלוואות, טיפול ברישום הפקדות ומשיכות ורישום תשואות. כמו כן, תשעת הגופים האמורים התחייבו לעמוד בעלויות כל שינויי הרגולציה שיחולו בתחום הגמל, ללא הטלת עלות על הקופות. לא מדובר בדבר של מה בכך, לאור גידול בדרישות הרגולציה בשנים האחרונות.

בעבר הוביל אגף הפנסיה הליך בחירה בתחום ניהול השקעות של קופות גמל מפעליות והליך בחירה של שירותי קנייה ומכירה של ני"ע (ברוקראז') ושירותי משמורת של ני"ע (קסטודיאן).