בואו ונעזור לגברים שלנו

בימי קורס ההכנה לדירקטורים האמנתי שגבר נולד עם הגנים מתאימים לתפקיד ואישה - לא

הרעיונות להרחבת ייצוג נשים בדירקטוריון חברות ציבוריות, אינן עוד בגדר רעיונות, אלא, בגדר תיקון לחוק החברות שיאושר בקרוב ומהוה את התחלת השינוי המיוחל והראוי.

הניסיונות לטעון כי נשים לא מונו בגלל שאינן גברים, אלא כפועל יוצא של כישוריהן או יותר נכון העדר כישורים וידע, מעידה כאלף עדים על אופן החשיבה הכושל של אנשים יקרים כמותך שעדין בעולם שבו הנשים מהוות רוב בין מקבלי התארים עד דוקטורט, אינן נמצאות מספיק ראויות לכהן כדירקטוריות.

האבולוציה המשמעותית בכמות הנשים בחברות ממשלתיות נבעה אך ורק מהחלטת הממשלה שחייבה מינוי 50% נשים בדירקטוריונים של חברות כאלה וזאת, לאור השינוי בחוק החברות הממשלתיות שחייב ייצוג הולם והווה תשתית להחלטה זו של הממשלה.

ועדיין בכמה חברות ממשלתיות עומדת אישה כיו"ר. לפי המצב בפועל, נשים כנראה נעדרות כישורים.

גם בחברות ציבוריות קרתה אבולוציה קטנה אך ורק בזכות השינוי לחוק שמחייב בעת מינוי דח"צ לבדוק כי יש בדירקטוריון נציגות של שני המינים ואכיפת החוק הביאה ל16% ייצוג נשים וזאת כולל בנות משפחה של בעלי השליטה שצורפו לדירקטוריון ומהוות חלק משמעותי מהמינויים של נשים שנוצרו וחלקן היחסי של בנות המשפחה מקרב הנשים גדול מבני המשפחה בקרב הגברים המכהנים בדירקטוריונים.

הגידול אינו טבעי ואם נחכה לגידול טבעי אזי בעוד 200-150 שנה נגיע לשיווין שכל כך חשוב בעיניך.

וקצת בנימה אישית - כשהשתתפתי בקורס הכנה לתפקידי דירקטור הראשון שהיה מיועד אך ורק לנשים, וזאת ערב התיקון בחוק החברות הממשלתיות שהוביל להתחלת מינוי נשים, חשבו אז, שרק נשים צריכות קורס כזה וגברים נולדים עם הגנים הנכונים לתפקיד.

היום, כבר הבינו שכולם צריכים ללמוד, גם בוגרי הצבא והפוליטיקאים שמתברגים בקלות לתפקידי יושבי ראש בכירים במגזר העסקי, גם ללא אותה הבנה כלכלית שנדרשת.

בואו נעזור לגברים שלנו שלא ישאו בכל הנטל לבד ונדאג לדור העתיד ביצירת תאגידים עסקיים מגוונים וטובים יותר, כמו גם בהנהגה מוצלחת יותר ובתפקידי מנכ"לים של משרדי ממשלה ונציבות שירות המדינה ועוד מגוון תפקידים משמעותיים שנשים יכולות וצריכות לכהן בהם. אנחנו לא פחות טובות ובטח לא פחות מוכשרות... חלקינו אפילו קצת יותר....

רו"ח איריס שטרק היא שותפה מנהלת במשרד שטרק את שטרק, דירקטורית בחברת חשמל, בנק מסד, אוניברסיטת בר אילן ועוד. מרצה בכירה למנהלים ולדירקטורים במסגרות כגון להב, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת תל-אביב, המי"ל ועוד.

צרו איתנו קשר *5988