הרכישות המוחבאות של HP

כמה צמחה HP ברבעון האחרון, למה אי-אפשר לדעת מה הצמיחה האורגנית שלה, ומתי צריך להכין דו"חות פרופורמה

רכישה רודפת רכישה בהיולט פאקרד (HPQ). אחרי שגברה על דל (DELL) בהתמחרות על 3PAR, המפתחת טכנולוגיה של אחסון מידע, בהציעה תמורה כוללת של 2.2 מיליארד דולר, מנסה ענקית המחשוב לרכוש את ארק-סייט (ARST) העוסקת בהגנה על מערכות IT, בתמורה ל-1.5 מיליארד דולר - פרמיה של 24% על מחיר המניה לפני ההודעה על הרכישה.

היולט פאקרד, ובשמה המקוצר והמקובל יותר HP, שנסחרת בוול-סטריט בשווי של 83 מיליארד דולר, היא רוכשת סדרתית. החברה היא תוצר של מיזוגים ורכישות שנעשו על פני עשרות שנים, כשלרוב מדובר על רכישות קטנות ובינוניות בקנה המידה שלה, ואחת לתקופה היא עושה את זה בגדול.

קצב הרכישות שלה בשנים האחרונות עומד על רכישה אחת לתקופה של ארבעה חודשים-חצי שנה, אך בשנה האחרונה הקצב עלה לרכישה בחודשיים (ואף פחות מכך). לרוב מדובר ברכישות בטווח כספי של מאות מיליונים עד 2 מיליארד דולר, רכישות שנועדו לשדרג ולשפר את המוצרים של החברה, לצד יתרונות נוספים כמו סילוק מתחרה פוטנציאלי או הרחבת מחלקת פיתוח מסוימת.

לצד הרכישות הסטנדרטיות האלו, אחת לכמה שנים HP קופצת מדרגה באמצעות רכישת מתחרה גדולה או חברה גדולה בתחום משיק לשלה. כך, ב-2002 רכשה HP את המתחרה הגדולה שלה בתחום המחשבים, קומפאק, בתמורה ל-20 מיליארד דולר, וב-2008 רכשה את חברת שירותי המחשוב EDS תמורת 13 מיליארד דולר. בין לבין, היא גם רכשה כמה חברות ישראליות, לרבות את ספינת הדגל לשעבר סאיטקס (ליתר דיוק, את המחלקות העיקריות של סאיטקס), נור מקרופרינטרס והרכישה המשמעותית ביותר בישראל - חברת התוכנה מרקורי בתמורה ל-4.5 מיליארד דולר.

בשנה האחרונה, מעבר לשתי הרכישות האחרונות (שאמורות להיסגר בחודשים הקרובים) של 3PAR וארק-סייט, השלימה HP שתי עסקאות חשובות - רכישת COM3 ופאלם, כשבתווך השלימה עוד חמש רכישות נוספות בהיקף קטן יותר.

אי אפשר להשוות

הרכישות השוטפות של HP, כפי שניתן להתרשם, הן כבר חלק מליבת העסקים של החברה. נכון, היא גם מוכרת מחשבים, מוכרת מדפסות, מספקת שירותי מחשוב, אבל חלק לא מבוטל מהאני שלה הוא רכישות. והרכישות הללו, כמו כל מהלך בפירמה, צריכות להירשם בספרי הפירמה, ובחשבונאות אכן יש תורה שלמה של הכרה, מדידה, הצגה וגילוי של מיזוגים ורכישות.

החשבונאות מסבירה כמה מסך התמורה בגין רכישה יש לייחס למוניטין ולנכסים לא מוחשיים. החשבונאות מסבירה אם צריך להפחית את המוניטין (הפחתה בגין ירידת ערך) ואיך להפחית את הנכסים הלא מוחשיים באופן שוטף; החשבונאות גם דורשת לתת מידע לקוראים, כך שתהיה להם יכולת השוואה לתקופות דיווח קודמות. בתיאוריה הכל יפה, רק שעם הזמן נוצרו שיטות להתחמק מגילוי שהחברה אינה מעוניינת לתת, או לנטרל סעיפים שאינה מעוניינת בהם.

הנה סוגיה מעניינת: האם ניתן להשוות בין תוצאות בתקופה מסוימת של חברה לאחר רכישה, מול התקופה שקדמה לרכישה? ובאופן ספציפי, האם ניתן להשוות את תוצאות הרבעון המדווח האחרון של HP השנה (הרבעון הפיסקלי השלישי שלה, שהסתיים ביולי) מול הרבעון המקביל אשתקד? הרי זה מה שבפועל החברה עושה - מדווחת את תוצאותיה (כמו כולם) רבעון נוכחי מול המקביל, תקופה מול תקופה.

אז התשובה היא לא. ברגע שתקופה מסוימת כוללת את תוצאות הרכישה, אך התקופה המקבילה בשנה קודמת הייתה לפני הרכישה, לא ניתן עקרונית להשוות בין התוצאות. החשבונאות דורשת במקביל לרכישות להציג דו"חות שנקראים דו"חות פרופורמה, אשר מאפשרים השוואה בין התקופה המדווחת לתקופה המקבילה. הרעיון הוא פשוט: החברות צריכות להכליל את החברות שרכשו בדו"חותיהן גם לתקופות הקודמות, כאילו הרכישה נעשתה לפני מספר שנים, וכך למעשה גם ברבעון הנוכחי כלולה הנרכשת, וגם ברבעון המקביל.

אבל, אל תצפו לראות דו"חות פרופורמה בדו"חות של HP. החברה אמנם מספקת ביאור נרחב על הרכישות שעשתה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הפיסקלית 2010 (בין נובמבר 2009 ליולי 2010), אבל היא לא מספקת את הנתון החשוב ביותר לשוק ההון - נתוני הפרופורמה שמהם ניתן להסיק על הצמיחה האמיתית מתקופה לתקופה. בתשעת החודשים האלו רכשה HP שבע חברות בסכום מצטבר של 5.2 מיליארד דולר. בדו"חותיה היא ייחסה מוניטין בסך של 2.2 מיליארד דולר ונכסים לא מוחשיים בסכום של 1.4 מיליארד דולר.

תגדירו "סכום מהותי"

רכישות בהיקף של 5.2 מיליארד דולר, כששווי החברה הוא 83 מיליארד דולר, הן על פניו סכום מהותי. משמע, מדובר ברכישות מהותיות. אבל ב-HP כנראה לא סבורים כך. החברה חמקה מהצגת דו"חות פרופורמה, בטענה כי הרכישות אינן מהותיות לתוצאות HP כולה. אף חברה מתוך השבע שרכשה לא מהותית לתוצאות, וגם לא כולן ביחד. ואולי זה נכון. עניין המהותיות מעורפל בחשבונאות, אין לו הגדרה חותכת לא בתקינה האמריקנית ולא בתקינה הבינלאומית.

מתי הסכום הוא מהותי - כאשר הוא מהווה 5% מהמחזור? 5% מהרווח? אולי כשהוא 5% מההון העצמי, או בכלל 10%? זה לא מדע מדויק, אם כי ישנן הנחיות של רשויות ניירות ערך שונות בעולם בקשר לרף הנדרש. עם זאת, הרף הזה (שהוא בדרך כלל גבוה לעניין הצגת פרופורמה - 20%-30%) מתייחס לסעיפים מסוימים בדו"חות - מחזור, רווח, מאזן, הון עצמי - ולא נמדד ביחס לשינויים מתקופה לתקופה.

במקרה של HP, המחזור ברבעון שהסתיים ביולי עמד על 30.7 מיליארד דולר, בעוד שברבעון המקביל הסתכם המחזור ב-27.6 מיליארד דולר. על פניו, צמיחה של 11.2%, אבל זו לא צמיחה פנימית/אורגנית, לאור הרכישות שנעשו בתווך. החברה כאמור לא מדווחת פרופורמה, בטענה שהרכישות לא מהותיות, אבל גם אם נניח שהרכישות מהוות 5% מהמחזור הכולל (ונראה שזו הערכת חסר), הן מאוד מהותיות לצמיחה, שכן המשמעות היא שהחברה לא צמחה אורגנית ב-11.2% אלא ב-5.6% (הכנסות ברבעון פחות 5%, חלקי ההכנסות ברבעון מקביל). והפער הזה בין שיעורי הצמיחה, הוא בהחלט מהותי מאוד.

ביאור כספי

דו"חות פרופורמה:

דו"חות המאפשרים להשוות בין התקופה המדווחת לתקופות קודמות, על ידי הכללת הרכישות שנעשו בתקופה המדווחת גם בדו"חות התקופות הקודמות, כאילו הרכישה נעשתה כבר בעבר

צרו איתנו קשר *5988