נענע10: החינוכית חתמה על חוזה עם וואלה ללא מכרז

נענע10 טוענת כי העלאת התכנים של החינוכית באתר וואלה ללא מכרז מנוגדת לחוק חובת המכרזים, פוגעת בעיקרון השוויון בשוק, ואם התכנים ניתנו בחינם - היא דורשת לקבלם לאלתר

שבוע אחרי שהטלוויזיה החינוכית הודיעה על הסכם שיתוף תכנים על אתר וואלה, טוענת נענע10 כי ההתקשרות בין הצדדים היא לכאורה בניגוד לחוק.

נענע10, שמתחרה מול וואלה על תכני וידיאו, שלחה לטלוויזיה החינוכית, באמצעות עו"ד רונן ברק ממשרד עו"ד רונן ברק ושות', מכתב התוקף את ההתקשרות שלה עם וואלה.

במכתב נכתב: "חיפשנו באתר הטלוויזיה החינוכית - ולא מצאנו כי פורסם מכרז כדין קודם להתקשרות זו בין הטלוויזיה החינוכית לאתר וואלה. סעיף 2 לחוק חובת המכרזים קובע בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי 'המדינה - כל תאגיד ממשלתי, תאגיד מקומי, מועצה דתית, קופת-חולים ומוסד להשכלה גבוהה - לא יתקשרו בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על-פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו'. במובן זה, אין שונה הטלוויזיה החינוכית מכל גוף ממשלתי אחר, וכל החובות המושתות על הגופים הממשלתיים האחרים בנוגע להליך המכרזי מוטלות גם עליה".

בהמשך נכתב כי "הטלוויזיה החינוכית ונכסיה אינם קניינו הפרטי של אף אחד, ואני מניח כי ברור לכם שכל התקשרות, המאפשרת לגורם מסחרי כלשהו לעשות בהם שימוש, אמורה להיעשות במכרז פומבי כדין, אם מדובר בהתקשרות עסקית בעד תמורה. אם ניתנו התכנים לוואלה ללא תמורה - חייבים הייתם להעמיד תכנים אלה לציבור כולו, באופן שוויוני, בשקיפות מלאה, ללא מתן עדיפות לגורם כלשהו".

בסיום המכתב מציינת נענע10 כי יש לה "עניין רב בתכנים אלה, ומתן עדיפות לאתר וואלה בקבלת התכנים מקנה לה יתרון עסקי משמעותי ופוגע בשוויון. אם התכנים ניתנו לוואלה ללא תמורה - אנו מבקשים לקבלם לאלתר".

מהטלוויזיה החינוכית נמסר בתגובה: "ההתקשרות המדוברת עם וואלה הינה התקשרות שאינה בלעדית. ועדת המכרזים הפעילה את סמכותה ופטרה את ההתקשרות ממכרז בשל טיבה והיקפה של ההתקשרות ובשל היעדר הבלעדיות. אם נענע10 תביע עניין בהתקשרות עם החינוכית באותם תנאים של ההתקשרות עם וואלה, החינוכית תשמח לשתף פעולה גם איתם. נציין כי הטלוויזיה החינוכית התקשרה בשיתוף-פעולה דומה עם YouTube (גוגל), ונמצאת במגעים מתקדמים עם ynet ותפוז לשיתוף-פעולה דומה".

צרו איתנו קשר *5988