HOT מחדשת המאבק נגד כניסת חברת החשמל לתקשורת

במשרד התקשורת דנים בימים האחרונים בסוג הרישיון שתקבל חברת החשמל (כללי או כללי-ייחודי), אך HOT דורשת להוציא את הנושא לשימוע ציבורי, כך שכלל הציבור יוכל להגיב

חברת HOT , בניהולו של הרצל עוזר, מחדשת את המאבק שלה נגד כניסתה של חברת החשמל לשוק תשתיות התקשורת. במשרד התקשורת דנים בימים האחרונים בסוג הרישיון שתקבל חברת החשמל (כללי או כללי-ייחודי), אך HOT דורשת להוציא את הנושא לשימוע ציבורי, כך שכלל הציבור יוכל להגיב.

HOT מנסה לגייס את כל משרדי הממשלה וכן את רשות ההגבלים העסקיים להתערב בתהליך. נזכיר כי הממשלה היא זו שהחליטה במסגרת חוק התקציב להכניס את חברת החשמל לשוק תשתיות התקשורת במסגרת של החלטת ממשלה.

בכירים ב-HOT טוענים לחוסר עקביות ולמדיניות מפלה במדיניות משרד התקשורת בכל הקשור להענקת הרישיון לחברת החשמל. לדבריהם, HOT מעוכבת במשך יותר משנתיים בקבלת הרישיון שלה לספק שירותי אינטרנט (ISP) שאף יצא לשימוע רחב, אך דווקא בסוגיה בעלת משמעות רבה כל-כך - הכנסת מונופול ממשלתי לתחום תשתיות התקשורת - המדינה לא מוכנה לפתוח את הסוגיה כדי שהציבור וחברות התקשורת יוכלו להביע את עמדתם בעניין.

הרשות תומכת

HOT ניסתה גם לערב את רשות ההגבלים העסקיים וביקשה ממנה את התערבותה אך הרשות טרם השיבה, ככל הנראה משום שהיא תומכת במהלך תוך החלת המגבלות והתנאים שהוטלו על חברת החשמל. על פי הרשות, תפקידם של תנאים אלה הוא להביא לכניסתה של החברה לשוק התשתיות, תוך עיקור ההשפעה השלילית שיכולה להיות לעובדי החברה בשל העברת השליטה במיזם למשקיע פרטי, והאיסור על העסקת עובדי החברה בו.

בזק, שעלולה להיפגע גם היא מהמהלך, אינה מביעה עמדה בינתיים. החברה החליטה לא לנהל מאבק ישיר, אלא מנסה להשפיע על משרד התקשורת על ידי הסרת המגבלות החלות עליה אם חברת החשמל תיכנס לשוק.

HOT סירבה להגיב. ממשרד התקשורת נמסר: "ההחלטה להכניס את חברת החשמל לשוק תשתיות התקשורת היא בעלת חשיבות לאומית. הממשלה אימצה בהחלטת ממשלה את יוזמת שר התקשורת משה כחלון בעניין".

צרו איתנו קשר *5988