ועדת נאמן: תקרה לאופציות, בונוסים ומצנחי זהב לבכירים

הוועדה קובעת כי יש להימנע משכר בכירים "לא סביר" ומאמצת, באופן חלקי, את הצעתם של ח"כים יחימוביץ' וכ"ץ, שביקשו לקשור בין שכר המנהלים לבין שכר העובדים הזוטרים

ועדת שכר הבכירים בראשות שר המשפטים יעקב נאמן הגיעה לתזכיר הצעת חוק מוסכם, אשר קובע כי יש להשית מגבלות על שכר הבכירים במשק.

ההצעה כוללת הנחיות לדירקטוריון ולמשתתפים באסיפות הכלליות - חלקן רשות וחלקן חובה. בחלק החובה ניתן לציין כי תוחל על החברות חובה לקבוע תקרה לרכיבי גבול משתנים לנושאי משרה בכירה, כך "שלא ייווצר שכר בלתי סביר".

עוד נקבע, כי חובה לקבוע מדיניות גבול שיקבע יחס בין גמול נושא המשרה לשאר עובדי החברה, לרבות השכר הממוצע באותה חברה. לא צוין במפורש מהו היחס אולם החברה תהיה חייבת לקבוע אותו. מדובר באימוץ חלקי של הצעתה של חברי הכנסת שלי יחימוביץ' וחיים כ"ץ, אשר ביקשו לקשור בין שכר המנהלים בחברות לבין שכר העובדים הזוטרים בה, כך שכל העלאת שכר למנהלים תגרור גם העלאת שכר לעובדים הזוטרים.

עוד נודע ל"גלובס", כי המסקנות יתקבלו בהסכמה, למעט יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה יוג'ין קנדל, אשר התנגד לסעיפי החובה של החוק. כעת יועבר תזכיר החוק להליך חקיקה רגיל. ההמלצות מקובלות גם על משרד המשפטים ועל רשות ני"ע.

"התזכיר שהניח היום המשנה ליועהמ"ש בפני הוועדה מעמיק ומרחיק לכת יותר מכפי שהיה ניתן לצפות מהוועדה, אך עדיין אינו מספיק", אמרה בתגובה יחימוביץ'. "עם זאת, מדובר בהצעות משמעותיות וכעת יש לעמוד על המשמר שלא יכורסמו בדרך ליישומן, וכי לכל הפחות יישארו כפי שהן ויהפכו במהירות רבה לחקיקה. נתוני דו"ח העוני ולעומתם שכר הבכירים הם עוול מוסרי וכלכלי שאסור לחברה הישראלית להמשיך ולספוג".

צרו איתנו קשר *5988