הקטר בסכנה? ייצוא ההיי-טק הישראלי צנח ב-15% ברבעון

הייצוא הכללי ירד ב-12% באוגוסט-אוקטובר ■ גורמים בלמ"ס אישרו כי אין מדובר ב"אפקט דולר" בלבד

הייצוא הישראלי במגמת ירידה ברורה. כך עולה מנתוני סחר החוץ שמפרסמת היום (ה') הלמ"ס. לפי נתונים מנוכי עונתיות ירד הייצוא התעשייתי, הקטר המרכזי של המשק הישראלי, בכ-12% מרמה של 3.6 מיליארד דולר בחודש יולי לרמה של 3.18 מיליארד דולר בלבד באוקטובר 2010. לפי נתונים אלו, הירידה החלה כבר מחודש אוגוסט.

‏ניתוח הרכב הייצוא מעלה, כי הירידה בייצוא התעשייתי מתרכזת בתעשיות טכנולוגיה עילית ומעורבת עילית (תעשיות היי-טק) לפי הנתונים מנוכי עונתיות ירד ייצוא ההיי-טק מ-1,868 מיליון דולר ביולי 2010 ל-1,587 מיליון דולר בלבד בחודש אוקטובר, ירידה די משמעותית של 15% בשלושה חודשים. ירידה דומה נרשמה בייצוא תעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית. מ-980 מיליון דולר ביולי 2010 ל-849 מיליון דולר באוקטובר 2010. ‏

ניתוח פרטני יותר, לפי ענפים (נתונים מקוריים) מעלה, כי ייצוא תעשיות טכנולוגיה עילית (היי-טק) ירד באוקטובר 2010 ל-1.5 מיליארד דולר, לעומת כ-1.8 מיליארד דולר באוקטובר 2009. ירידה בוטה של 17%. הסיבה לכך נובעת בעיקר מירידה בייצור רכיבים אלקטרוניים שנחתך בחצי לעומת אוקטובר אשתקד. כמו כן, מייצוא תרופות שירד מחצי מיליארד דולר באוקטובר 2009 ל-412 מיליון דולר ב-2010. ‏

ירידה מתונה יותר נרשמה גם בתעשיות טכנולוגיה מעורבת עילית (100 מיליון דולר), בעיקר בגין הקטנת הייצוא בתחומי הכימיקלים ומכונות וציוד. יצוין, כי באוצר מודעים ומודאגים מהמגמה החדשה שמתחילה להתהוות בייצוא המהווה פחות ממחצית התוצר המקומי הגולמי.

השבוע אמר שר האוצר יובל שטייניץ בוועדת הכספים: "בחודשים האחרונים נרשמה ירידה בייצוא שמאוד מטרידה אותנו. אנחנו לא יודעים ממה היא נובעת. יתכן כי מתיסוף השקל אל מול הדולר. אנו מקווים שהיא לא תימשך, אך היא מהווה עבורנו נורה אדומה". בלמ"ס מציינים כי מחודש אוקטובר 2010 נחלש הדולר ביחס לשקל ב-3.5%, אולם אישרו כי אין מדובר ב"אפקט דולר" בלבד.

בצד הייבוא נרשמה עלייה ברוב מרכיבי ייבוא הסחורות.

‏בעקבות הירידה בייצוא והיציבות בייבוא, הגיע באוקטובר הגירעון המסחרי ל-1.7 מיליארד דולר, זהו גרעון שלא נרשם מזה יותר משנתיים.

צרו איתנו קשר *5988