בלב התוכנית לתחנות טעינה לרכב חשמלי: אין טעינה מהבית

משרד התשתיות מתכנן לאפשר רק "טעינה מבוקרת", ללא אפשרות להטעין את הרכב החשמלי מהרשת הרגילה

משרד התשתיות הלאומיות הודיע כי קיים השבוע דיון בין-משרדי נרחב בנושא מדיניות רכב חשמלי. בין המשתתפים בדיון היו נציגי משרדי ראש הממשלה, האוצר, המשפטים, התחבורה ונציגי רשות החשמל. לדברי משרד התשתיות, נציגי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים לא הגיעו לדיון.

מהדיון שהתקיים במשרד עולה כי המשרד מעוניין לשלול את האפשרות של כל בעל רכב חשמלי לטעון את הרכב מנקודות חשמל ביתיות או עסקיות רגילות של רשת החשמל הארצית, כפי שנעשה כיום בחו"ל, ולאפשר רק טעינה דרך רשת "מנוהלת".

המשרד טוען כי הטעינה המנוהלת, שמבוקרת על ידי גורם חיצוני, "תקטין את הצורך בהקמת מתקני ייצור חשמל נוספים ובהרחבת רשת החשמל הקיימת כיום, תוך מתן מענה בטיחותי הולם לשימוש ברשת החשמל לשם טעינת כלי הרכב. הטעינה המבוקרת נועדה לאפשר בקרה ושליטה על הביקושים לחשמל, ועל העומס במערכת הייצור, ההולכה והחלוקה של החשמל".

על פי התוכנית, החלת הטעינה המבוקרת תעשה במדורג "בהתאם לקצב כניסת הרכבים החשמליים למשק, ועל פי רמת ההיערכות של חברת החשמל". תיתכן טעינה מבוקרת באזורים רלוונטיים, בהתאם לצורך שייגזר מקצב כניסת כלי רכב במתחמים אלו.

מהתוכנית עולה כי הקמת מתקני הטעינה באזורים ציבוריים תעשה על ידי חברת החשמל ואילו באזורים פרטיים היא תעשה על ידי גורם המורשה לעבודות חשמל בהספק הרלוונטי. הבעלות והאחזקה של מתקני הטעינה באזורים הציבוריים תהייה של חברת החשמל ובאזורים הפרטיים היא תהיה של בעלי כלי הרכב, שיהיו גם אחראים לתחזוקתם.

המשרד טוען כי בכוונתו לשמור על עיקרון של "גישה חופשית", שיאפשר מערכת טעינה ארצית עם מגוון מפעילים וכלי רכב חשמליים מסוגים שונים. על פי נתוני המשרד "יקבע תקן אחיד להתחברות למערכת הטעינה, אשר יבטיח קיום אפשרות טעינה של כל נהג רכב חשמלי בכל נקודת טעינה מורשית, מבלי שיהיה רלוונטי לאיזה ספק טעינה הוא קשור". המשרד טוען כי "התקינה שתיקבע תאפשר תחרות הולמת בשוק הרכב החשמלי. תיבחן תקינה בין לאומית כבסיס, תוך התאמתה לעקרונות המדיניות שקבע המשרד"

בענף הרכב אומרים כי התוכנית של המשרד לוקה בסתירות טכניות. בין השאר מציינים בענף כי לאף משרד ממשלתי אין סמכות לקבוע תקינה אלא רק לאמץ תקינה קיימת. נכון להיום אין בעולם כל תקן בין לאומי אחיד לטעינת רכב חשמלי ואין יכולת לחייב את יצרני הרכב לאמץ תקן כזה או להתאים את הרכב שלהם לעקרונות "הרשת המנוהלת" של ישראל. בענף אומרים כי ההחלטות, אם ייושמו, עשויות לעכב משמעותית את קצב הייבוא של כלי רכב חשמליים לארץ ולייקר את עלותם.

צרו איתנו קשר *5988