תנובה תחלק דיבידנד ענק של עד מיליארד שקל

היקף הדיבידנדים שחולקו בתנובה מאז הרכישה יאמיר ל-1.5 מיליארד שקל ■ בכך תשיב אייפקס תוך שלוש שנים מחצית מעלות הרכישה באמצעות דיבידנד

תנובה, שבבעלות קרן אייפקס, צפויה לחלק ברבעון הראשון של 2011 דיבידנד ענק של 800 מיליון עד מיליארד שקל. הדיבידנד נועד להחזיר לגופים שירכשו את חלקו של מאיר שמיר בחברה חלק מהשקעתם, ולשפר את שיעור התשואה הפנימי (IRR) של אייפקס על השקעתה.

לאחר חלוקת הדיבידנד הנוכחי יגיע היקף הדיבידנדים שחולקו בתנובה מאז הרכישה ל-1.5 מיליארד שקל. בכך תצליח אייפקס להחזיר תוך שלוש שנים מחצית מעלות הרכישה באמצעות דיבידנד. מנכ"ל אייפקס היא זהבית כהן. דוברת תנובה, אלונה אריאלי להב, סירבה להגיב לידיעה.

בנק לאומי, השותף החדש של אייפקס בתנובה, צפוי לקבל מהדיבידנד שיחולק נתח של 80-100 מיליון שקל, כ-15% מהשקעתו בחברה. הואיל ולאומי אינו יכול לרשום את אחזקותיו בתנובה על בסיס אקוויטי ולהכיר בחלקו ברווחיה, סוכם בין לאומי לאייפקס כי באופן לא רשמי תקבע מדיניות דיבידנדים לתנובה, כך שיתאפשר לבנק להציג רווחים שוטפים גבוהים מאחזקתו בחברה.

עוד השנה

השליטה בתנובה היא באמצעות חברה ייעודית שהוקמה לצורך כך (SPV) ומחזיקה 76.8% מתנובה. ב-SPV מחזיקה כיום אייפקס 73% ומבטח שמיר 27%. מאחר ואייפקס מסרבת לחשוף את דו"חות תנובה, ולאחר עימות עם רשות ניירות ערך, נאלצה מבטח שמיר למכור את חלקה בתנובה (20.7%). סוכם כי בנק לאומי ירכוש מחצית מהמניות, ויחזיק 10.35% מתנובה. בד בבד ימצא לאומי משקיעים אחרים - גופים מוסדיים או משקיעים פרטיים - וימכור להם את יתרת המניות. תמורת המכירה - 1.23 מיליארד שקל.

מועד הסגירה של העסקה נקבע ל-20 בינואר 2011. לאומי מעוניין לסכם את זהות הגופים הרוכשים עד 31 דצמבר השנה. רכישת תנובה מתבצעת באמצעות לאומי פרטנרס, חברה-בת של לאומי. את המגעים מנהל ירון בלוך, המשנה למנכ"ל לאומי פרטנרס, שאמור להיכנס לתפקיד המנכ"ל בשבועות הקרובים.

המכירה תתבצע כך שמבטח שמיר תמכור ללאומי ולגופים האחרים את חלקה ב-SPV. כמו כן, אלו יקבלו על עצמם את חלקה של מבטח שמיר בחוב הבנקאי שנלקח למימון הרכישה. יצוין כי הקונסורציום המממן כלל שלושה בנקים בראשות בנק לאומי, ובהשתתפות דיסקונט והבינלאומי.

הדיבידנד שתנובה תחלק יועבר ל-SPV, שלאחר מכן יחלק את הסכום בין בעלי מניותיו. יתכן כי יתבצע מהלך של מימון מחדש של חלק מהחוב הבנקאי, שבמסגרתו ייטלו השותפים ב-SPV, ובהם בנק לאומי, הלוואה נוספת מהקונסורציום המממן, שבו, כאמור, הגוף המוביל הוא בנק לאומי.

אייפקס ושמיר רכשו את השליטה בתנובה ב-2007 תמורת 989 מיליון דולר. בדיעבד התברר כי מדובר באחת העסקאות הרווחיות ביותר שנעשו במשק הישראלי, שכן שווי תנובה הוכפל תוך שנים ספורות. העסקה הנוכחית משקפת לתנובה שווי כ-2.2 מיליארד דולר (8.1 מיליארד שקל). לאחר הרכישה כבר שילמה תנובה דיבידנד אחד, בקיץ 2009, בסך 570 מיליון שקל. במקרה זה, החלק של ה-SPV בדיבידנד הופנה להקטנת החוב הבנקאי.

צרו איתנו קשר *5988