עזריאלי: גידול של 11% ברווח התפעולי מנכסים מניבים

שיעור התפוסה הממוצע של הנכסים ממשיך לעמוד על קרוב ל-100% ■ הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-251 מיליון שקל, והרווח הכולל הסתכם בכ-425 מיליון שקל

קבוצת עזריאלי , שעיקר פעילותה ממוקד בתחום מרכזי הקניות בארץ, נהנית מהעוצמה היחסית של הכלכלה הישראלית ומציגה דו"ח טוב לרבעון השלישי.

עזריאלי, שהצטרפה למועדון החברות הציבוריות בחודש מאי השנה, דיווחה היום כי הרווח התפעולי מנכסים מניבים (NOI) גדל בכ-23 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה והסתכם בכ-224 מיליון שקל - גידול בשיעור של כ-11% לעומת הרבעון המקבילה אשתקד.

בנוסף, רשמה החברה גידול של כ-7.5% ב-NOI על נכסים זהים. ה-NOI Same property במגזר המרכזים מסחריים והקניונים הסתכם בכ-150 מיליון שקל לעומת 137 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וה-NOI Same property במגזר המשרדים ואחרים הסתכם בכ-66 מיליון שקל לעומת 64 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במהלך הרבעון רשמה קבוצת עזריאלי עליית ערך בגין הנדל"ן להשקעה אשר הגדילה את הרווח לאחר מס בכ-125 מיליון שקל, המיוחסת רק לשיעור עליית המדד בגין חוזי השכירות הצמודים למדד המחירים לצרכן בלבד ולא להשפעות אחרות על שווי הנכסים. החברה דיווחה כי הגידול ב-NOI והשפעות אחרות ככל שישנן, תבואנה לידי ביטוי במסגרת הערכות השווי שייעשו לקראת הדוח השנתי.

סך הכנסות החברה מהנכסים המניבים (שני מגזרי הנדל"ן המניב) הסתכמו ברבעון בכ- 283 מיליון שקל, גידול של כ-31 מיליון שקל ביחס לרבעון המקביל ב-2009.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-251 מיליון שקל, והרווח הכולל הסתכם בכ-425 מיליון שקל (מתוכו כ-177 מיליון שקל לאחר מס כתוצאה מהשינוי בשווי של מניות בנק לאומי). ללא השפעות אחרות (ובעיקר השפעת מס חד פעמית ברבעון שלישי 2009) רשם הרווח הנקי גידול של כ-42 מיליון שקל ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי לרבעון המקביל שנה קודמת הסתכם בכ-656 מיליון שקל וכלל הכנסה חד פעמית (במאוחד) בשל הפחתת שיעור מס החברות ביולי 2009 בסך כ-443 מיליון שקל. הרווח הכולל ברבעון המקביל אשתקד הסתכם בכ-896 מיליון שקל וכלל השפעות אחרות בסכומים דומים.

שטח הנכסים הכולל להשכרה של הקבוצה עומד על היקף של למעלה מחצי מיליון מ"ר: 12 נכסים להשכרה במגזר המרכזים המסחריים והקניונים בשטח כולל של כ-233,000 מ"ר להשכרה וכ-1,500 שוכרים ו-11 נכסים במגזר המשרדים בשטח כולל של כ-315,000 מ"ר להשכרה וכ- 440 שוכרים. שיעור התפוסה הממוצע של הנכסים ממשיך לעמוד על קרוב ל-100%.

היקף הנכסים הנזילים העומדים לרשות הקבוצה נכון לסוף הרבעון עומד על כ-2.5 מיליארד שקל. לחברה נכסים אשר אינם משועבדים המסתכמים בכ-6.9 מיליארד שקל.

מנחם עינן, מנכ"ל קבוצת עזריאלי, ציין כי "התוצאות המצוינות של הרבעון הנוכחי משקפות את חוזקה של הקבוצה ותנופת צמיחתה המתמשכת. החברה משקיעה בפיתוח והקמה של פרויקטים חדשים. בניית קניוני הצפון- קריית אתא ועכו מתקדמת במרץ, ולפי שעה נראה שנקדים את התכניות שלנו והקמת שני הקניונים תסתיים עד לסוף שנת 2011, במקום ההערכות הראשונות שיועדו למרץ 2012. גם הפרויקטים הנוספים - מרכז עזריאלי בחולון, הקומה השנייה בקניון איילון ובניית קניון ראשונים בראשון לציון, מתקדמים, והחברה מאמינה שאלה יהוו גם הם את מנועי הצמיחה הבאים בעתיד".

צרו איתנו קשר *5988