הערכה: גורמים כלכליים ינסו לטרפד את חוק קבוצות ריכוז

הצעת החוק שיזמו רונית קן ושר התמ"ת בנימין בן-אליעזר, שעברה אמש בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, נועדה לחדד את האכיפה ואת זיהוי הענפים שבהם יש בעיית תחרות

הממונה על ההגבלים העסקיים, רונית קן, עדיין לא יכולה לנשום לרווחה - לפי הערכות, אישור הצעת התיקון לחוק ההגבלים העסקיים, שמסדירה את ההתמודדות עם תופעת קבוצות הריכוז, לא תמנע מגורמים כלכליים חזקים במשק להמשיך במאבקם, כדי לעקר מתוכנם סעיפים המאפשרים לממונה לפעול נגדם.

הצעת החוק שיזמו קן ושר התמ"ת, בנימין (פואד) בן-אליעזר - המבוססת על יישום מסקנות ועדת גושן מ-2005 - אושרה אתמול (ב') בקריאה ראשונה.

סגנית שר התמ"ת, ח"כ אורית נוקד, הסבירה כי ההצעה נועדה להתמודד עם קבוצות ריכוז, שמהוות כשל תחרותי מרכזי בענפי משק, שבהם קיים צירוף של מיעוט מתחרים וחסמי כניסה גבוהים, כמו בשוק התקשורת.

הצעת החוק נועדה לתקן את הגדרת "קבוצת ריכוז". בחוק הנוכחי ההגדרה מבוססת על מידת התחרות בפועל ששוררת בין חברי קבוצת הריכוז, וקובעת כי קבוצת ריכוז תתקיים במקום שבו לא שוררת ביניהם תחרות בכלל, או שקיימת ביניהם תחרות מועטה בלבד. אלא שבפועל, כך נטען, בלתי מעשי ולעתים רבות אף בלתי אפשרי למדוד את רמת התחרות. התיקון מאפשר מבחן נוסף לצורך אכיפה וזיהוי הענפים שבהם קיימת בעיית תחרות.

התיקון גם מחליף את ההסדר הקיים בחוק, שלפיו על חברי קבוצת הריכוז חלות נורמות זהות לאלה החלות על בעל מונופול. ההצעה נותנת לממונה סמכויות למתן הוראות לחברי קבוצת הריכוז, כולם או מקצתם, כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה בציבור או בתחרות.

לדברי בן-אליעזר, "התיקון המוצע מפריד בין מערכת הנורמות שחלה על בעל מונופול לבין זו שתחול על חבר בקבוצת ריכוז, וזאת נוכח ההבדלים המשמעותיים בין התופעות הכלכליות".

בדרך לאישור ההצעה דרשו המפקח על הבנקים והמפקח על שוק ההון והביטוח, כי בתחומי המערכת הבנקאית, הביטוח והחיסכון הפנסיוני תחויב הממונה להתייעץ עמם לצורך קבלת אישור, לפני שתיתן הוראות כלשהן.

לכן, נקבע כי הממונה יודיע מראש למפקחים על ענפים אלה, לפי העניין, על כוונתו להפעיל את סמכויותיו לפי סעיפים אלה בתחומי האחריות שלהם.

המפקחים רשאים לעצור את פעולות הממונה, אך ורק במקרה שבו לפי הבנתם הפעלת הסמכויות תסכן את היציבות של תאגיד בנקאי או של המערכת הבנקאית, או של ענף הביטוח והחיסכון הפנסיוני.

בנוסף נקבע כי לפני שתנקוט צעדים, הממונה תחויב להתייעץ עם המשרד הממשלתי או הגוף האחר שאחראים על הסדרתו הכלכלית של התחום שבו פועלת קבוצת הריכוז, כמו למשל בתחומי התקשורת והאנרגיה.

מרשות ההגבלים העסקיים נמסר: "אנחנו מברכים על תוצאות ההצבעה, ונערכים לדיונים בוועדת הכלכלה".

עיקרי הצעת החוק

* הגדרה מחדש של המושג "קבוצות ריכוז" - ענפים שבהם לא קיימת תחרות, או שהיא מועטה.

* הממונה על ההגבלים יכולה לתת ל"קבוצות הריכוז" הוראות כדי למנוע פגיעה בצרכן או בתחרות.

* הממונה חייבת לקבל אישור מהמפקחים על הבנקים ועל שוק ההון - על כל הוראה בתחום הבנקים והביטוח.

צרו איתנו קשר *5988