שמחון מילא הנחיית המבקר: סמנכ"ל מועצת הזיתים פוטר

פיטוריו של גדי הורביץ נעשו על רקע חקירת מבקר המדינה שנפתחה בעקבות תחקיר "גלובס" מיולי 2009 על מועצת הזיתים

סמנכ"ל מועצת הזיתים, גדי הורביץ, פוטר מתפקידו, ובכך קיים שר החקלאות, שלום שמחון, את הנחיית מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס.

הורביץ הוא אחד ממקורביו של שמחון, והפיטורים נעשו לאחר מאבק ממושך של הורביץ. הודעת הפיטורים נמסרה להורביץ על-ידי מנכ"ל מועצת הצמחים, צבי אלון.

בעקבות תחקיר "גלובס" מיולי 2009 פתח מבקר המדינה בחקירה במועצת הזיתים, ובדו"ח השנתי האחרון הוא פרסם דו"ח ביקורת שאימץ את ממצאי התחקיר: "פעולות הסמנכ"ל הורביץ ואחראי האחזקה מעלות לכאורה חשש לפגיעה בטוהר המידות; מהביקורת עולה כי הם הונו את קנט (הקרן לביטוח נזקי טבע) באופן שיטתי על מנת לקבל כספים שלא כדין... הסמנכ"ל עשה שימוש לא ראוי בכספי המועצה".

המבקר דרש בדו"ח משר החקלאות "לממש את סמכותו ולבצע שידוד מערכות מקיף במועצת הזיתים... למצות את הדין עם נושאי תפקידים במועצה, ובראשם הסמנכ"ל הורביץ, למסד את נוהלי עבודתה כמצופה מגוף ציבורי ולמנות מנגנוני בקרה פנימיים וחיצוניים".

הורביץ הכחיש את המעשים שיוחסו לו וטען כי "יש כאן כוונה לחפש מישהו שלא לצורך".

בינואר 2010 העביר לינדנשטראוס ליועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, שורה של חשדות למעשים פליליים במועצת הזיתים, ובמקביל דרש משר החקלאות, שלום שמחון, למצות את הדין עם הורביץ.