מחנטרשים חוקים

חוק הגיור הצבאי שווה לחקיקת חוק שהשמש זורחת כל בוקר - מי צריך את זה בכלל?

חוק הגיור הצבאי הוא כמו החוק שהשמש זורחת. המפלגות החרדיות המזנבות בכל חקיקה שיש לה ריח ואופי יומיומי, על מנת להתנגד לה, עד שהביאו אותנו לכדי אבסורד כה גדול, לפיו גם הגיור של צה"ל, צבא העם, אינו כשר דיו עבורן.

הפעם נהג ליברמן כפי שצריך היה לנהוג כאשר לא נכנע ללחץ, גם אם כאמור מדובר בחוק בשלב הקריאה הטרומית בלבד גם כאשר יהפוך לחוק של ממש, נשאלת השאלה, לשם מה הוא נחוץ, שכן ברור לכל כי הגיור של הרבנות הצבאית גיור כהלכה הוא, העובדה שליברמן החליט שלא להיכנע ולהוכיח כי גם הוא יכול, יש לה ערך מוסף.

הערך של הניצחון האזרחי המתוק על השתלטות דיני ההלכה על חיינו, הערך שגם הציבור החילוני יכול לומר לא וגם הוא יכול להשפיע.

אולם, בל נקל ראש ונאבד רגע, באותה שעה בה הצביעו חברי הכנסת בקריאה טרומית על הגיור הצבאי, התכנסה ועדת החוקה לדיון בחוק המרחיב את סמכותו של בית הדין הרבני לעניינים אזרחיים, מבלי לאבד רגע, תוקפות המפלגות החרדיות מיני ובי, עד שייצא העשן הלבן והן תשתלטנה על כל ענייניה האזרחיים של המדינה.

אם כן, גם אם נדמה שליברמן ומפלגתו ישראל ביתנו, השיגו ניצחון בנקודות על המפלגות החרדיות וש"ס בראשן, אזי ח"כ גפני, לא נרדם ולא התמהמה וממש במקביל מתגנב מאחור, כשהכול עסוקים בגיור, הוא עוסק בשאלות עיקריות יותר, הטומנות כוחות אדירים בידי רבנינו בבתי הדין הרבניים.

קשה להתעלם מן האסטרטגיה הממולחת והכישרון הפוליטי של המפלגות החרדיות, האוחזות בצווארו של המחוקק זה למעלה מ 60 שנה עד שגם אם נדמה לנו יום אחד שנרשם ניצחון ליברלי בדבר חקיקה, אזי ממש באותו היום נרקם לו כשלון חדש.

נשאלת השאלה, עד מתי ייתנו חברי הכנסת יד, לאסופה של חוקים מתגבבים והולכים בעניינים שהם ברורים מעליהם וייצרו לגביהם מחלוקת מיותרת, כשם שלא צריך היה לחוקק את חוק הגיור הצבאי, משום שגיור צבאי הוא כשר מעצם טיבו וטבעו, אין שום צורך להרחיב סמכותם של בתי הדין הדתיים, אשר נועדו להסדיר קידושים ולסדר גיטין ומדוע בכלל עולה האפשרות להרחיב סמכויותיהם של הדיינים, המנותקים מהווית חיי היומיום, כך שיוכלו להכריע בסוגיות האזרחיות.

גלוי וידוע כי אין להם השכלה אזרחית, הם לא למדו את לימודי הליבה והדברים הללו רחוקים מהם כרחוק מזרח ומערב. הרחבת הסמכות הרבנית בשלב זה, עלולה לפגוע בציבור החילוני ובעיקר בנשותיו שתהפוכנה קורבנות לסחיטה על בסיס רצונן החופש שיושג רק בגט.

העצה הטובה ביותר למחוקקינו היא, הפסיקו לחוקק והפסיקו לחנטרש, חוקים מיותרים, מעצבנים וברורים מאליהם, בחרנו בכם במטרה לחוקק רק את מה שנדרש כחלק מן הצורך לקיים חיי חברה תקינים השמש תזרח כל יום גם אם לא תחוקקו זאת. הרבנים בבתי הדין הרבניים יעסקו במלאכת הקידושין והגיטין והרבנים הצבאיים יגיירו, הכול ייעשה כך גם ללא החוקים שלכם.

הכותבת היא מייסדת ומנכ"לית ארגון משפחה חדשה