התרחבות מתונה: המדד המשולב עלה ב-0.1% בנובמבר

בבנק ישראל מציינים כי נתוני המדד החודש החל מחודש יולי, מצביעים על עלייה בפעילות בקצב מתון יותר מזה שנרשם במחצית הראשונה של השנה

המדד המשולב למצב המשק בחודש נובמבר עלה ב-0.1%. כך נמסר היום מבנק ישראל. בבנק המרכזי מציינים כי נתוני המדד החודש החל מחודש יולי, מצביעים על עלייה בפעילות בקצב מתון יותר מזה שנרשם במחצית הראשונה של השנה.

העלייה המתונה במדד החודש משקפת עלייה במדדי היצור התעשייתי, הפדיון במסחר ושירותיים וביצוא הסחורות, אשר קוזזה בירידות במדדי יבוא מוצרי הצריכה ויבוא חומרי הגלם ובמדד יצוא והשירותים.

קודם לכן דיווחנו כי מדד מלניק למצב המשק עלה ב-0.2% בחודש נובמבר 2010. לדברי פרופ' רפי מלניק, הפעילות הכלכלית במשק חוזרת להתרחבות. "ככל הנראה, התפנית לרעה שהסתמנה בחודשים האחרונים אינה נמשכת והמשק חוזר לצמיחה", הסביר מלניק.

"יתכן והירידה החדה בייצור התעשייתי שנרשמה בחודשים אוגוסט וספטמבר היתה תופעה נקודתית ולא תפנית במגמת התרחבות הענף. התרחבות הפדיון בענפי המסחר והשירותים משקפת התרחבות של הביקושים המקומיים, בעיקר בצריכה הפרטית, שהם המובילים את התרחבות הפעילות המשקית", הוסיף.

צרו איתנו קשר *5988