בעקבות ההוראות: קבוצות הביטוח מפרסמות שכר הבכירים

כלל ביטוח יחלקו לבכירים בונוסים בהיקף של עד 7% מהרווח ב-2011

בהמשך לקבוצות הביטוח מגדל ומנורה מבטחים, שהקדימו לעמוד בהנחיות האוצר בנוגע לפרסום מדיניות תגמול הבכירים שלהן, בימים האחרונים פרסמו גם יתר קבוצות הביטוח והגופים המוסדיים את מדיניותם בנושא לפי הוראת הרגולציה.

בשלהי 2009 פרסם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר חוזר שהנחה את הגופים המוסדיים לקבוע ולפרסם מדיניות תגמול של נושאי משרה, באופן שיתבסס על איזון התגמול ביחס לתוצאות לאורך זמן, תוך קביעת משקלות בין התגמול הקבוע (שכר) לבין הרכיב המשתנה (בראשם בונוסים ואופציות). כל זאת באמצעות עמידה ביעדים של החברה ויעדים אישיים, ובדגש על קביעת מדיניות פרטנית לתגמול מנהלי ההשקעות עם ראייה לטווח ארוך.

מהדיווח של כלל ביטוח עולה, כי סך הבונוס השנתי שישולם לעובדי החברה בשנת 2011 לא יעלה על 7% מהרווח הנקי של החברה לאותה שנה. כמו כן, נקבע כי בונוס המטרה של המנהלים בכלל יעמוד על עד חמש משכורות, כשבכפוף לעמידתם ביעדים, מנהלי ההשקעות יוכלו לקבל לכל היותר בונוס שנתי בשיעור של עד פי 8.75 מהמשכורת החודשית, ויתר המנהלים יזכו לבונוס מקסימלי של 7.5 משכורות. יחד עם זאת, בכלל מציינים שמדיניות התגמול החדשה אינה מיושמת בשלב זה לגבי המנכ"ל שי טלמון והיו"ר אביגדור קפלן, "לגביהם ימשיכו לחול מנגנוני התגמול המפורטים בהסכמי ההעסקה הקיימים שלהם עם החברה".

התגמול יתבסס גם על שנים קודמות

בהפניקס, שהסתייעה בפירמת רוה"ח KPMG לקביעת המדיניות, מתבססת זו על מספר נקודות, בהן שמירה על איזון הולם בין הבונוס לרכיב הקבוע, כאשר גם מצבה הפיננסי של החברה יובא בחשבון במסגרת מנגנון הבונוס.

בהפניקס קבעו ביחס לחטיבת ההשקעות, כי סל הבונוס הכללי לא יתבסס רק על תשואות, אלא גם יהיה כפוף לרמות הסיכון בהן הושגה התשואה לאורך תקופה (ביחס למתחרות ולאורך זמן).

בהראל, בראשות היו"ר יאיר המבורגר ובניהול המנכ"ל מישל סיבוני, קבעו בין היתר כי מדידת עמידת הבכירים בקריטריונים שנקבעו וייקבעו על ידי החברה, תהיה ברובה לפי תוצאות השנה השוטפת (משקל של 66%), וכן על בסיס השנתיים שקדמו לשנה השוטפת (33.3%).

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988