הנפקת אג"ח אפריקה נכסים: תשואה לפידיון - 7.97%

במהלך השבוע יתקיים המכרז למשקיעים מסווגים ■ אגרות החוב תובטחנה במניות אפי אירופה

המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקה לציבור של אגרות החוב של אפריקה נכסים ייערך במהלך השבוע הקרוב, ואגרות החוב יישאו תשואה אפקטיבית מקסימאלית לפידיון של 7.97%.

אגרות החוב תהיינה צמודות למדד ומגובות בשעבוד ראשון על מניות אפי אירופה והן מדורגות Baa1 על ידי סוכנות הדירוג מידרוג.

במסגרת ההנפקה, אפריקה נכסים מתחייבת לשמור על יחס מינימאלי של 40% הון למאזן סולו. במידה והחברה לא תעמוד בתנאי זה, תקבע תקופה של 2 רבעונים לתיקון היחס. במידה והיחס לא יתוקן, יהווה הדבר עילה לפירעון מיידי של אגרות החוב.

החברה מתחייבת עוד לשמור על יחס של לפחות 60% חוב סולו ל-CAP סולו לאחר חלוקת דיבידנד. כלל חיתום תוביל את ההנפקה.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988