נדחו ההתנגדויות למרכז מסחר קרית יהלום במזרח נתניה

התוכנית משנה את ייעוד הקרקע מפארק תעשייתי למתחם לתעסוקה ומסחר, ומגדילה את זכויות הבנייה מ-19,642 מ"ר ל-21 אלף מ"ר

תוכנית קרית היהלום של חברת אינג' בר-יהודה, להקמת מרכז משולב של מסחר, משרדים ותעסוקה במזרח נתניה, אושרה למתן תוקף לאחר שהוועדה המחוזית דחתה את התנגדויות 95 סוחרים מנתניה.

התוכנית משנה את ייעוד הקרקע מפארק תעשייתי למתחם לתעסוקה ומסחר, ומגדילה את זכויות הבנייה מ-19,642 מ"ר ל-21 אלף מ"ר (14 אלף מ"ר למסחר ו-7,000 מ"ר לתעסוקה ולמשרדים). היזמים יוצגו בדיון בידי חברת הייעוץ הכלכלי צ'מנסקי-בן שחר ואדריכל אבנר שר, שערך את התוכנית.

הטענות העיקריות שהועלו בהתנגדויות הן שהתוכנית עתידה לדרדר או להחליש את הפעילות העסקית והמסחרית בעיר, שהתוכנית משרתת אינטרס יזמי צר ושאין כל הצדקה להעצים את המסחר באזור. הוועדה המחוזית החליטה לקבל את עמדת מהנדס העיר פול ויטל ולדחות את ההתנגדויות.