צבי זיו עוד יהיה אקדח מעשן

בכיר לשעבר בבנק פועלים עוד ימסור עדות מכריעה בחקירת מתן האשראי המפוקפק

1. זה היה רק עניין של זמן. בשנה האחרונה זימנו חוקרי יאח"ה עובדים בבנק הפועלים, בדרגים שונים, למתן עדות. מרביתם כאלה שנגעו במקטע מתן האשראי בבנק הפועלים. בסיום השיחה עם החוקרים נדרשו העובדים לחתום על התחייבות שלא לשוחח ולא לדווח על קיום החקירה, על זימונם לעדות ועל השאלות שנשאלו.

רק אחרי שסיימו החוקרים עם אנשי ה"מסביב" - וזה קורה תוך כדי חקירות דני דנקנר, מי שהיה יו"ר הבנק, וחקירות מקבילות של גורמים מחוץ לבנק - זומן ציון קינן לחקירה, שנהפכה חקירה באזהרה.

קינן נדרש לתת תשובות לשאלות הנוגעות לסדרה של אשראים שחתם עליהם בתקופת היותו איש האשראי הבכיר של הבנק, הממונה על החטיבה העסקית. אשראים אלה, כך נחשד לכאורה, ניתנו שלא על-פי הדרך הראויה, או תוך כדי ניצול קשרים ויחסים עם גורמים בשרשרת האישור הנדרשת.

חלק מהאשראים הבעייתיים הוזכרו בדוח ביקורת מיוחד של הפיקוח על הבנקים, המהווה חלק בלתי נפרד מחקירת המשטרה.

האשראי שבגינו נערכת החקירה נמסר לכאורה במעורבות של קינן, באישור חריג או בתנאים יוצאי דופן, למקורבים לדני דנקנר - בין אם אנשי המשפחה המורחבת שלו, או לבכירים בעולם העסקים שעמם קיים קשרים חבריים ו/או עסקיים.

החקירה נוגעת לשאלה האם קינן אישר, לכאורה, את מתן האשראי הזה בבקשה, בלחץ, או בגלל חברות אישית מתמשכת בינו לבין דנקנר, שלימים היה ליו"ר, ולימים הביא לסיום תפקידו של המנכ"ל צבי זיו, תוך שהוא ממנה, באותו רגע, את קינן לתפקיד המנכ"ל.

חקירת המשטרה קיבלה תאוצה כאשר עלה חשד כי אחד הגורמים שנחקרו בפרשת הולילנד, שבגינה נחקר גם דנקנר עצמו, ללא קשר לפעילותו בבנק הפועלים, נהנה גם הוא, במישרין או בעקיפין, מאשראי בתנאים מועדפים.

2. ככל הידוע, המשטרה פועלת לשכנע לפחות גורם בכיר אחד לשעבר בבנק, ככל הנראה צבי זיו, למסור את העדות המכרעת, את "האקדח המעשן" בפרשת חקירת האשראים בפועלים.

כזכור, מיד אחרי שזיו פרש במארס 2009 - בדרך דרמטית ומיידית, בטענה של חילוקי דעות עם היו"ר דנקנר - הוא זומן למפקח על הבנקים דאז, רוני חזקיהו, שביקש לברר מה בדיוק קורה בבנק, והאם אכן היו מהלכים, ביניהם אישור אשראים, שעברו "מעל ראשו" כמנכ"ל. זיו גם נקרא, ככל הנראה מספר פעמים, למתן עדות ביאח"ה.

3. חלק בלתי נפרד מהחקירה, שבה שיתפו פעולה בנק ישראל והמשטרה, נוגע להליכי המינוי של קינן לתפקיד המנכ"ל. זה היה מינוי בשני שלבים. בתחילה היתה זו החלטה של דני דנקנר שנמסרה לדירקטוריון, עם ההודעה על סיום תפקידו של זיו. הדירקטוריון אישר את הודעת דנקנר, ואולם החלטה זו בוטלה על-ידי המפקח חזקיהו, שדרש להקים ועדת איתור לבחירת המנכ"ל.

השלב השני, שבמהלכו כיהן קינן כממלא מקום המנכ"ל, נוגע לעבודת ועדת האיתור בראשות הדירקטור החיצוני אמרי טוב, שחברים בה גם הדירקטורים משה קורן ואפרת פלד, עו"ד פנינה דבורין, פרופ' יאיר אורגלר ופרופ' עודד שריג, ושבחרה, כצפוי, שוב בקינן כמנכ"ל.

עד כמה, אם בכלל, התערבו דנקנר, מקורבים, מקורבים של מקורבים, או בעלי השליטה בעבודת הוועדה? האם אכן היה מיעוט של מועמדים ראויים כפי שנמסר לדירקטוריון?

4. האם יכול קינן להמשיך בתפקיד מנכ"ל הבנק, כשמעל ראשו עננה כבדה על פעילות בלתי תקינה, לכאורה, בהיותו מנהל האשראי של הבנק? לכאורה לא. ולו בגלל הקשר הישיר בין החשדות להמשך הפעילות שלו בבנק. אבל, במקומותינו, התשובה האפשרית היחידה היא: כן.

למה? בגלל המשטרה, בגלל הפרקליטות ובגלל האופן שבו הגופים הללו עובדים, בגלל התכונה המשמעותית שלהם: בום תקשורתי גדול, ואחר-כך קול ענות חלושה.

העובדה שהמשטרה העבירה אתמול (ב') מאוחר בלילה הודעת ביפר לכתבים, כבר מסמנת הטיה תקשורתית. החקירה הזו עוד יכולה להימשך שנים ארוכות, יכולה להיגמר בלא כלום, יכולה להגיע לכתב אישום שייגמר בלא כלום, ראה פרשת הלבנת ההון בסניף הירקון בפועלים.

והכי גרוע - גם כאשר למשטרה ולפרקליטות ברור כי הנחקר לא בתמונה, הוא לא יקבל את המכתב הנחשק של סגירת תיק.

על מה נחקר קינן?

  1. אפשרות 1 -מתן אשראי לא תקין ליו"ר הבנק דני דנקנר, או לחברה בבעלותו.
  2. אפשרות 2 - מתן אשראי חריג לגורמים אחרים, על-פי הנחיית דנקנר.

תגובת בנק הפועלים:

מנכ"ל הבנק זומן לחקירה תחת אזהרה, וזאת בקשר עם אישור הלוואה שניתנה בעבר על-ידי הבנק לדני דנקנר, בעת שכיהן כיו"ר הבנק. הבנק ממשיך בעסקיו כרגיל.

תגובת בנק ישראל:

הפיקוח מיודע אודות הנושא ועוקב אחר ההתפתחויות. לבנק הפועלים שדרה ניהולית מקצועית ורחבה, המבטיחה את יכולתו להמשיך ולפעול ללא הפרעות, למרות אירוע זה.

צרו איתנו קשר *5988