כחלון מרחיב את ביטול קנסות היציאה לכל שוק התקשורת

לאחר ביטול קנסות היציאה בסלולר, יבוטלו גם קנסות היציאה ללקוחות הכבלים והלוויין, ספקי האינטרנט, הטלפוניה הנייחת והמפעילים הבינל', לרבות ללקוחות הנמצאים בהסכמים קיימים

בהוראת שר התקשורת משה כחלון יבוטלו קנסות היציאה ללקוחות כל שוק התקשורת בישראל: ענף השידורים (כבלים ולוויין), ספקי האינטרנט, הטלפוניה הנייחת, המפעילים הבינלאומיים, לרבות ללקוחות הנמצאים בהסכמים קיימים.

לדברי כחלון, "לאחר שהוגבלו קנסות היציאה בשוק הסלולר, הצעד הבא הוא הגבלת קנסות היציאה לכלל שוק התקשורת. עם אישור החוק יוסר מכשול משמעותי שיסייע בהגברת התחרות, והלקוחות יהיו חופשיים לעבור בין החברות בלי חשש ובלי קנסות".

כזכור, החל מ-1 בפברואר הוגבלו קנסות היציאה ללקוחות חברות הסלולר, וביניהם גם למנויים הנמצאים בהסכמים קיימים, והם יכולים לעבור מחברה לחברה באותה המתכונת של תשלום סמלי עבור הפסקת ההתקשרות: 8% מהחשבון החודשי הממוצע כפול מספר החודשים שנותרו למנוי בתקופת ההתחייבות עם החברה הסלולרית שלו.

עתה, משרד התקשורת מבקש להחיל את ההסדרה האמורה על כלל ענף התקשורת בישראל, לרבות על שוק השידורים, קרי: כבלים ולוויין, ספקי אינטרנט, טלפוניה נייחת, טלפוניה בינלאומית ועוד.

המהלך הנוכחי הוא חלק ממהלכים רבים נוספים, שמטרתם צמצום חסמי מעבר בין החברות והעברת הכוח ללקוח.

במקביל, משרד התקשורת פועל להרחבת התחרות באופן שיאפשר ללקוח לבחור באלטרנטיבות נוספות. כך, בתחום התשתית הנייחת המשרד פועל להכנסת חברת החשמל כספק תשתית רחבת סרט נוסף למפעילים, כאלטרנטיבה ל-HOT ובזק.

פועל להרחבת מערך ה-DTT ל-18 ערוצים

בנוסף, בתחום הטלוויזיה הרב-ערוצית פועלת הממשלה להרחבת מערך ה-DTT כאלטרנטיבה לחברות הכבלים והלוויין - לקוח יוכל לרכוש ממיר בעלות חד-פעמית של 200 עד 400 שקל ולקלוט בעתיד 18 ערוצים מבלי שייאלץ לשלם תשלום חודשי.

כיום, חלק ניכר מהסכמי ההתקשרות המוצעים על-ידי חברות התקשורת כוללים תקופת התחייבות, שביטול ההסכם על-ידי המנוי במהלכה כרוך בתשלום או בהפסד הטבה.

פעמים רבות התשלום אותו נדרש לשלם מנוי המבקש לבטל את הסכם ההתקשרות במהלך תקופת ההתחייבות, הינו גבוה באופן אשר מהווה חסם מעבר ממשי, כך שהמנוי מתקשה לעבור לחברה מתחרה, אף אם הוא אינו מעוניין להמשיך ולקבל שירות מהחברה הנוכחית.

כאמור, לשם הגברת התחרות והרחבת האפשרויות העומדות בפני הצרכן, משרד התקשורת החליט לצמצם את חסמי המעבר ולהקל על מנוי המבקש להחליף את החברה שממנה הוא צורך שירותים.

מקסימום 240 שקל

במקרה שמנוי ביטל את הסכם ההתקשרות בינו לבין החברה במהלך תקופת ההתחייבות, החברה לא תהיה רשאית לגבות מהמנוי תשלום ולא תמנע ממנו הטבה שהיה מקבל אלמלא הביטול, ששיעורם הכולל עולה על 8% מממוצע החשבון החודשי של המנוי עבור השירותים שצרך המנוי במהלך תקופת ההסכם האמור עד למועד ביטולו, כשהוא מוכפל במספר החודשים שנותרו עד תום תקופת ההתחייבות.

כאמור, סכום התקרה נגזר משירותי החברה שצרך המנוי, כך שסכום זה אינו כולל תשלום עבור רכישת ציוד קצה. כמו כן, לא ייכלל בסכום זה תשלום ששילם המנוי עבור שירותי השכרה או השאלה של ציוד קצה מהחברה, שירותים הנפוצים בעיקר בשוק השידורים.

לעניין זה יצוין כי התשלום יילך וייפחת ככל שהמנוי יממש את ההתקשרות עם המפעיל למשך תקופה ארוכה יותר, בתקופת ההתחייבות.

לדוגמה: מנוי הקשור בהסכם התקשרות הכולל תקופת התחייבות ל-18 חודשים, אשר מבקש לבטל את ההסכם לאחר 12 חודשים, וממוצע החשבון החודשי עבור שירותי בעל הרישיון שצרך עומד על 500 שקל, לא יוכל בעל הרישיון לגבות ממנו תשלום העולה על 8% * 500 (שקל - ממוצע חודשי) * 6 (חודשים) = 240 שקל.

בהמשך לדוגמה האמורה, ככל שהובטח לאותו מנוי שתינתן לו הטבה שוות ערך ל-1,000 שקל במהלך תקופת ההתחייבות או בסיומה, עומדות בפני החברה שתי אפשרויות:

האחת - להעניק למנוי את ההטבה במלואה (1,000 שקל), ולגבות מהמנוי סכום שלא יעלה על 240 שקל בשל הביטול. השנייה - להעניק למנוי את ההטבה האמורה בניכוי סכום שלא יעלה על 240 שקל ולא לגבות מהמנוי כל תשלום בגין הביטול.

יובהר, כי בכל מקרה, בדוגמה האמורה, החברה לא תהיה רשאית לגבות מהמנוי כל תשלום, מלבד התשלומים שיפורטו בהמשך, מעבר ל-240 שקל, בשל הביטול.

על אף האמור, פרט לסכום התקרה, תוכל החברה להמשיך לגבות מהמנוי את המשך התשלומים עבור ציוד שנרכש ממנה, וכן עבור חובות עבר שצבר המנוי.

כמו כן הציע המשרד באופן דומה להסדר שנקבע במסגרת סעיף 51ב לעניין חברות סלולריות כי ייאסר פירעון מיידי של יתרת התשלומים בעבור ציוד קצה שרכש המנוי מהחברה. פירעון מיידי כאמור מהווה חסם מעבר משמעותי עבור המנוי. כמו כן, מוצע כי ההסדרים האמורים יחולו גם על מנויים קיימים.

מנכ"ל משרד התקשורת, עדן בר טל, מסר כי "מהלך זה של הגבלת הקנסות בכל שווקי התקשורת יחזק את מעמדו של ציבור הצרכנים מול חברות התקשורת, יאפשר לצרכנים חופש מעבר וחופש בחירה ויעצים את התחרות".

צרו איתנו קשר *5988