הצעה לפטור מהיטל השבחה בתמ"א 38 אושרה לקריאה 2 ו-3

הצעת החוק לחידוש הפטור מהיטל השבחה בתמ"א 38 אושרה לקריאה שנייה ושלישית בדיון ■ בנוסף הוחלט שבניגוד לפטור החלקי שהיה נהוג עד כה, הפטור שיינתן מעתה יהיה פטור מלא

עוד התקדמות בחידוש הפטור מהיטל השבחה בתמ"א 38, לצד הקלות חדשות: הצעת החוק לחידוש הפטור מהיטל השבחה בתמ"א 38 אושרה לקריאה שנייה ושלישית בדיון שערכה ועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת. בנוסף הוחלט שבניגוד לפטור החלקי שהיה נהוג עד כה, הפטור שיינתן מעתה יהיה פטור מלא. כן הוצע להעניק הנחה של 50% מאגרת הבנייה בביצוע תמ"א 38 בפריפריה.

כזכור, הצעת חוק שהעביר שר הפנים אלי ישי לחידוש הוראת השעה לפטור מהיטל השבחה בגין תמ"א 38, כשלושה חודשים לאחר שפקעה - עברה בקריאה ראשונה בכנסת בשבוע שעבר. באוקטובר נחשף ב"גלובס" כי בנובמבר תפוג הוראה השעה לפטור מהיטל ההשבחה מבלי שנעשו צעדים לחידושה, מה שהפחית את הכדאיות לביצוע חיזוק המבנים. במשך אותם החידושים בהם לא חודשה הוראת השעה, שררה בענף הנדל"ן אי-ודאות באשר לחידוש הפטור. בחודשים שעברו מאז פקעה הוראת השעה לפטור ציינו גורמים תכנוניים בעיריות שונות שאי-הוודאות בעניין חידוש הוראת השעה עצרה את זרם הבקשות לתמ"א 38.

הכנסת אישרה ב-2007 את חוק התכנון והבנייה - עידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה (הוראת שעה) 2007, מכוחו ניתן פטור מהיטל השבחה בגין עסקאות תמ"א 38 - תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. תוקף תיקון החוק במסגרת הוראת השעה נקבע לשלוש שנים - עד נובמבר 2010.

‏התיקון קבע עד כה כי היטל ההשבחה שיחול בגין השבחת המקרקעין מכוח הוראת תמ"א 38 יהיה בשיעור של 10% מגובה היטלה ההשבחה הרגיל, כלומר, ניתנת הנחה בשיעור של 90%. בהצעת החוק לחידוש הוראת השעה לפטור מוצע להעניק פטור מלא מתשלום היטל ההשבחה.

בנוסף, הצעת החוק כוללת חידוש נוסף שלפיו תחדל תמ"א 38 להיות הוראת שעה (שיש להאריך את תוקפה מעת לעת), אלא היא תקבל מעמד של חוק קבוע בישראל.

הצעת החוק עשויה לכלול הקלות נוספות, אותן הציע היום יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, ח"כ דוד אזולאי. לפי הצעתו, יש לכלול בהצעת החוק גם הנחה של 50% מאגרת הבנייה למי שיחזק מבנים במסגרת תמ"א 38 ביישובי הפריפריה, וזאת על מנת לעודד שם את הכדאיות הכלכלית לחיזוק המבנים. בנוסף הוצע, על בסיס הצעה של ממלא מקום ראש עיריית גבעתיים לשעבר, עו"ד יצחק נטוביץ', להעניק פטור מהיטל השבחה גם בגין בניית חדרי מגורים שייבנו על גגות מבנים שיחוזקו לפי תמ"א 38.

הוועדה אישרה את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית - השלב אליו תעבור הצעת החוק רק לאחר אישורה של ועדת הכנסת, שתצטרך לקבוע האם הצעותיו של אזולאי לתוספות נחשבות "נושא חדש". זאת משום שנציגי משרד הפנים טענו בדיון שתוספות אלה נחשבות "נושא חדש" וככאלה אין להעלותן בוועדה בעת ההכנה לקריאה שנייה ושלישית.

ברגע שתאושר הצעות החוק בוועדת הכנסת היא תוכל לעבור לקריאה שנייה ושלישית בכנסת, מה שיתאפשר תוך שבוע עד מספר שבועות.