ההוצאה לפועל | לפני כולם

הצעה: פינוי שוכרים - תוך 3 שבועות ממתן פסק הדין

התיקון לחוק ההוצאה לפועל, שיועבר בקרוב לקריאה ראשונה, נועד לקצר את מועדי הפינוי של שוכרים שהפרו את תנאי השכירות ■ כיום משך ההמתנה ממתן פסק הדין הוא לפחות 72 יום

רשות האכיפה והגבייה (ההוצאה לפועל) יוזמת תיקון לחוק ההוצאה לפועל, שיופץ בקרוב למשרדי ממשלה, לוועדת החוקה ולקריאה ראשונה בכנסת, במטרה לקצר את מועדי הפינוי של שוכרים שפלשו שלא כדין למושכר, ולאפשר את פינויים במועד מוקדם ככל האפשר - כך נודע ל"גלובס".

הזמן המינימלי כיום שצריך לחלוף ממתן פסק דין, הקובע כי שוכר נמצא בנכס שלא כדין, ועד למועד שבו ניתן יהיה לפנות אותו הוא 72 ימים. לפי התיקון המוצע לחוק ההוצאה לפועל, פינוי השוכר הפולש יוכל להתבצע כבר בחלוף 3 שבועות מיום מתן פסק הדין.

במסגרת תזכיר החוק מפרטת רשות האכיפה והגבייה כי ההנחה היא שבית המשפט שדן בתביעת פינוי כבר בחן ושקל את מכלול השיקולים ובהתאם להם קבע את המועד לפינוי. אשר על כן, בניגוד למצב הקיים כיום, אין הצדקה שלא לאפשר הוצאה לפועל של פסק הדין בתכוף למועד שקבע בית המשפט לביצועו.

הליך מסורבל

הליך פינוי מושכר מורכב משני שלבים. בשלב הראשון נדרש מבקש הפינוי להגיש תביעה לבית משפט לפינוי המושכר; בשלב השני, בהנחה שהנתבע לא ביצע את פסק הדין - על התובע לפנות לפתיחת תיק בהוצאה לפועל לשם ביצוע פסק הדין. הליך הפינוי, על שני שלביו, אורך זמן רב.

עד לשנת 2009 נמשכו הליכים בתביעות לפינוי מושכר בבית המשפט בישראל זמן רב, בשנת 2008 הוחלט לתקן את תקנות סדר הדין האזרחי ולהוסיף פרק שעניינו תביעה לפינוי מושכר. מטרת התיקון היתה להבטיח כי המשכיר יוכל לפנות דייר שהפר את תנאי השכירות בתוך זמן סביר.

עם זאת, התיקון לתקנות סדר הדין האזרחי מתייחס רק לקיצור זמן ההליכים בבית המשפט, והוא אינו משפיע על משך הזמן בו מבוצע פסק הדין בהוצאה לפועל.

בהצעת החוק החדשה נאמר כי הנתונים מלמדים כי גם אכיפת פסק הדין לפינוי מושכר בישראל באמצעות הליכים בהוצאה לפועל עלולה להימשך זמן רב בהשוואה למדינות אחרות בעולם.

משך הזמן הנדרש לפינוי מושכר בהוצאה לפועל, במקרה בו לא נקבע בפסק הדין מועד לביצועו, עומד על 72 ימים לכל הפחות.

איחוד הודעות

לאור האמור יזמה רשות האכיפה את הצעת החוק, שתכליתה קיצור הליכי הפינוי. במסגרת התיקון מציעה הרשות כי לסעיף ההגדרות בחוק ההוצאה לפועל תתווסף הגדרה נוספת של "בקשת ביצוע לפינוי מושכר", בנוגע לביצוע פסק דין בתביעות פינוי.

כמו כן מוצע כי פסק דין לפינוי, שבית המשפט לא קבע מועד לביצועו, יהיה ניתן להגשה בהוצאה לפועל לאלתר - במקום לחכות 30 יום, כפי שקבוע היום.

עוד מציעה רשות האכיפה והגבייה לאחד את ההודעה על פינוי שניתנת לפולש עם האזהרה לביצוע פסק דין. זאת, בניגוד למצב כיום, שבו לאחר הגשת בקשת הביצוע יש להמציא לחייב אזהרה, לפיה עליו למלא אחר פסק הדין בתוך תקופה של 20 ימים מיום המצאת האזהרה.

תיקון נוסף שמבקשת רשות האכיפה בחוק הקיים, כדי להשיג את מטרת קיצור משכי הזמן לפינוי פולשים לנכסים, היא להסדיר במסגרתו את הבקשה שבה יפרט הזוכה בפסק הדין, כיצד הומצאה ההודעה על פינוי לפולש.

"הפינוי יתאפשר אך ורק לאחר שחלפו 21 ימים ממועד המצאת האזהרה, והחייב לא פינה את המושכר בימים אלה", נכתב בהצעה.

כמו כן, מוצע לאפשר ביצוע של הפינוי בכל אחד מ-30 הימים שלאחר תום תקופת האזהרה. בהצעה מוסבר כי "קביעת תאריך מסוים לביצוע הפינוי מקשה מאוד על הזוכה, שכן ישנם מקרים בהם הוא נדרש לגייס ליווי שוטרים לביצוע הפינוי, וזאת בשל חשש להתנגדות אלימה של החייב".

קיצור הליכי הפינוי המוצע

* הגשת פסק הדין לפינוי, שנתן בית המשפט, להוצאה לפועל באופן מיידי, ולא רק לאחר חודש - כפי שהחוק מאפשר היום.

* איחוד ההודעה לפינוי עם האזהרה לביצוע פסק הדין. זאת, בניגוד למצב היום בו יש להמתין 20 יום הוצאת בין ההודעה לבין הוצאת האזהרה.

* לאפשר לבצע את הפינוי בכל אחד מימי החודש שלאחר תום תקופת האזהרה. זאת, בניגוד למצב היום בו נדרש לקבוע תאריך מסוים לפינוי.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988